Kaip kitais mokslo metais mokysis ukrainiečių vaikai?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė rekomendacijas dėl ukrainiečių vaikų ugdymo ateinančiais mokslo metais. Rekomendacijos parengtos įvertinus mokyklų patirtį.

Lietuvos ugdymo įstaigas praėjusį birželį lankė daugiau kaip 10 000 Ukrainos vaikų.

Kaip ir iki šiol, naujai atvykusiems vaikams turės būti numatytas adaptacinis periodas, kai vaikas gauna reikiamą emocinę pagalbą, susipažįsta su mokykla, bendraamžiais. Tada jis gali būti mokomas arba tik lietuvių kalbos, arba iš karto nukreipiamas į bendraamžių klasę. Išlieka ir galimybė mokytis nuotoliniu būdu Ukrainos mokyklose.

Kiekvienam iš Ukrainos atvykusiam mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, pritaikytas mokinio galioms ir poreikiams.

Vaikai, planuojantys pasilikti Lietuvoje iki metų ar trumpiau, galės mokytis nuotoliniu būdu pagal Ukrainos bendrąsias ugdymo programas ukrainiečių kalba. Nuotolinis mokymas nebus rekomenduojamas 1-6 klasių mokiniams. Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai mokysis tik įprastu būdu.

Lietuvių kalba išlieka privaloma visiems mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos ir registruotiems Lietuvoje, taip pat ir tiems, kurie mokysis nuotoliu Ukrainoje. Jei nepakanka numatytų pamokų, gali būti skiriamos konsultacijos. Esant galimybei, bus sudaromos sąlygos mokytis ukrainiečių kalbos, kaip pasirenkamojo dalyko arba antrosios užsienio kalbos.

Šeimos ir toliau gali laisvai rinktis mokyklą, kurią vaikas lankys – mokyklą lietuvių mokomąja kalba ar tautinių mažumų kalbomis. Lietuvoje gali veikti ir mokyklos, kuriose mokoma pagal Ukrainos bendrojo ugdymo programas.

ŠMSM atliko patikrinimą 33 bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose mokėsi daugiausiai iš Ukrainos atvykusių vaikų. Visose ukrainiečių mokiniams buvo teikiama švietimo pagalba, sudarytos galimybės lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus ir mokykloje, ir už jos ribų. Visose mokyklose, išskyrus vieną, numatytas mokinių adaptacinis laikotarpis.

Birželio mėnesio duomenimis, Lietuvoje apsistojo daugiau kaip 22 tūkst. vaikų iš Ukrainos, iš jų daugiau kaip 10 tūkst. lankė Lietuvos ugdymo įstaigas.