Kaip miškuose nesukelti gaisro?

Esant sausiems orams, miškuose didėja gaisrų tikimybė, todėl Valstybinė miškų tarnyba (VMT) primena apie Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklėse nurodytus reikalavimus, miško kirtimo liekanų sandėliavimą, transporto priemonių miškuose naudojimą ir laužų kūrenimą.

Miškų naudotojams draudžiama sandėliuoti degias medžiagas, deginti nenupjautus, nesugrėbtus augalus, sandėliuoti miško kirtimo liekanas prie jaunesnių kaip 30 m. spygliuočių medynų arčiau kaip 50 m atstumu ir prie poilsiaviečių, stovyklaviečių arčiau kaip 200 m.

Draudžiama važinėti miškuose transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais ne keliais arba ten, kur įvažiuoti uždrausta (išskyrus specialiąsias transporto priemones bei transportą, skirtą miškų ūkio veiklai, aplinkos monitoringui, saugomų teritorijų ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų transportą). Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose aikštelėse arba kelio pakraštyje.

Laužus leidžiama kurti, naudoti kepsnines tik specialiai įrengtose poilsiaviečių laužavietėse. Stovyklauti, rengti renginius galima tik gavus miško valdytojo rašytinį sutikimą. Laužavietės įrengiamos aikštelėse, ne arčiau kaip 5 m nuo medžių kamienų ir apsuptose 0,5 m pločio mineralizuota juosta. Baigus kūrenti laužą reikia kruopščiai užpilti žemėmis arba vandeniu.

Pastebėjus gaisrą, būtina skubiai pranešti telefonu 112 ir pradėti jį gesinti.

Miškų gaisringumo klasė kasdien skelbiama VMU ir LHMT svetainėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Pagal AN kodeksą, už miško naikinimą arba žalojimą jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, už kitokį miško gaisrą arba jo išplitimą sukėlusį pažeidimą, skiriama bauda nuo 560 iki 1 200 eurų. Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1 200 iki 2 300 eurų.

VMT inf.