Kaip tvarkyti medžių savaiminukais apaugusią žemę

0412c4khab1Daugeliui savininkų kyla klausimų dėl susigrąžintos žemės priežiūros, kuomet žemės ūkio paskirties žemėje suveši berželių, pušaičių ir kitų savaiminukų sąžalynai. Vieni savininkai pageidauja pervesti tokį sklypą į miško paskirties žemę, kiti gi atvirkščiai – nori atstatyti gerą agrarinę žemės sklypo būklę išvalant ją nuo savaiminukų.

Bet iškirsti jau ūgtelėjusius medelius kada sumanę žmonės nesiryžta, nes nėra tikri, ar nepažeis kurio nors iš pastoviai besikeičiančių reikalavimų ir nesusilauks baudų.

Jei savininkas pageidauja savaiminukais apaugusį plotą pervesti į miško žemę, tuomet reikia vadovautis aplinkos ir žemės ūkio ministrų bendru 2012 m. gegužės 8 d. Nr. D1-409/3D-331 (Žin., 2012, Nr. 55-2747) bei 2004 m. kovo 29 d. Nr. 3D-130/D1-144 įsakymu nustatyta tvarka. Tam reikia atlikti savaime želiančio miško inventorizaciją, kurią turi teisę atlikti Valstybinėje miškų tarnyboje (VMT) registruoti vidinės miškotvarkos projektų rengėjai (jų sąrašas skelbiamas VMT interneto svetainėje www.amvmt.lt).

Gavęs iš inventorizaciją atlikusio specialisto su Valstybine miškų tarnyba suderintus inventorizacijos duomenis, žemės sklypo savininkas teikia prašymą VMT teritoriniam padaliniui dėl savaime užaugusio miško įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą.

Medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė inventorizuojama nebūtinai tik žemės savininko ar valdytojo iniciatyva, tačiau ir valstybinėms institucijoms atliekant sklypinę miškų inventorizaciją; rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus; atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus bei rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus. Inventorizaciją atlikę asmenys perduoda inventorizacijos duomenis VMT. Nuo 2012 m. gegužės mėn. nustatyta, kad pastaroji tarnyba per 3 mėn. (jei sklypas numatomas įrašyti į valstybinį miškų kadastrą) arba per 6 mėn. (kai savaiminukų vidutinis amžius iki 20 metų ir apaugančią mišku žemę dar galima išvalyti nuo medelių) privalo susisiekti su žemės savininkais ir informuoti apie numatomus žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimus.

Jei savininkas mišku apaugančią žemę nori išvalyti nuo savaime užaugusių medelių. Nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojus Miškų įstatymo pataisoms (13 str. 2 d.) atsirado galimybė mišku apaugančios žemės savininkui pačiam spręsti, ką daryti su iki 20-ies metų (imant amžiaus vidurkį) medžių savaiminukais ne miškų ūkio paskirties žemėje: inventorizuoti kaip miško žemę ar, pašalinus savaiminukus, atstatyti gerą agrarinę žemės ūkio paskirties sklypo būklę.

Ši galimybė gali būti taikoma tik sprendimams po nurodytos normos įsigaliojimo.

Patartume prieš imantis tvarkymo darbų užklausti VMT, ar apželiantis žemės sklypas nėra įtrauktas į miškų valstybinį kadastrą. Anksčiau savininkai retai būdavo asmeniškai informuojami apie žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimus valstybiniame miškų kadastre ir gali apie jų valdos priskyrimo miško žemei faktą nežinoti. Jei iškirsite medžius miško žemėje, teks atsakyti pagal galiojančius teisės aktus.

Esant reikalui, įvertinti vidutinį savaiminukų amžių sklype gali vidinės miškotvarkos projektų rengėjai.

Siekiant išvengti sankcijų ir baudų, prieš imantis savaiminukų kirtimo darbų, derėtų įsitikinti, ar savininko sklype augantys medžiai nėra paskelbti saugotinais (pagal LR Vyriausybės 2008.03.12 nutarimą Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių, ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151). Geriausiai tą padaryti per seniūniją kreipiantis į rajono Savivaldybę, atsiklausiant dėl numatomo savaiminukų iškirtimo.

Primename, kad galite pateikti jums aktualų klausimą svetainės lietuvosmiskai.lt rubrikoje „Klauskite – atsakome“. Apibendrintus atsakymus  į aktualiausius klausimus paskelbsime rajono spaudoje.

Lietuvos miško savininkų asociacija.

Informacija publikuojama bendradarbiaujant su LR Aplinkos ministerija.