Kalėdinė dovana Ukrainos didvyriui

Lietuvos karių asociacija Keliautojų klubas (LKA KK)  organizuoja akciją „Kalėdinė dovana Ukrainos didvyriui“.

Mūsų tikslas – maksimaliai daug paruošti nedidelių asmeninių dovanėlių su kalėdiniais sveikinimais Ukrainos kariams. Dovanas pakuoja tiek pavieniai fiziniai asmenys, tiek organizacijos ir verslo kolektyvai. Atsižvelgdami į jau turimą patirtį nuo 2016 metų, mes planuojame nuvežti paruoštas dovanas kariams į priešakines linijas be tarpininkų ir paskirstymo punktų. Esame Lietuvos kariuomenės kariai, tiesiogiai bendradarbiaujame su Ukrainos kariais ir turime labai glaudžius ryšius su Lietuvos ambasada Ukrainoje. Paramos klausimus deriname su visomis reikalingomis institucijomis Ukrainoje.

Jūsų prašome prisidėti galimomis dovanomis ir kalėdiniais sveikinimais Ukrainos kariams. Galėtų būti Jūsų supakuotos dovanos, paruoštos siuntimui, galėtų būti atskiros pavienės prekės, kurias LKA KK supakuos ir pridės prie kitų dovanų – mes džiaugsimės bet kokia parama kariams. Šv. Kalėdų proga norime dovanoti Ukrainos kariams šiltas asmenines dovanas suprasdami, kad jie kovoja ir už mūsų saugų rytojų ir už demokratines vertybes savo šalyje.

Į šį projektą žiūrime atsakingai. Ukrainiečių tauta kalėdinėmis dovanomis keičiasi per Šv. Nikolajaus dieną, t. y. gruodžio 19 d., todėl laiko daug neturime. Dovanas pradėsime vežti nuo gruodžio 1 dienos. Tuo tikslu prašome paramos iš asmenų ir įmonių, kurie norėtų ir galėtų prisidėti prie šios gražios idėjos įgyvendinimo. Mes tikimės, kad Jūs galėsite prisidėti prie šio projekto, todėl maloniai prašome paremti šį projektą Jums tinkama forma: skirti pagal galimybę Jūsų gaminamos/prekiaujamos produkcijos; skirti pagal galimybę lėšų dovanų pakavimui, nuvežimui.

LKA KK turi paramos gavėjo statusą. Iš anksto Jums dėkojame.

Daugiau informacijos apie akciją – https://lkakeliautojai.lt/kaledine-dovana-ukrainos-kariui .

LKA KK prezidentas Rolandas Lubys