Kam mokėti už TV antenų nuomą ir priežiūrą?

MILIAUSKIENE AgggggggNTENA copyJau trečią mėnesį minami valdžios kabinetų slenksčiai, nerimsta redakcijos telefonas dėl ant daugiabučių namų stogų esančių televizijos antenų nuomos ir priežiūros mokesčių.

Šilutės daugiabučių namų gyventojai, kurių pastatai perduoti eksploatuoti bendrovei „Šilutės būstas“, už televizijos tinklo nuomą ir priežiūrą dabar gauna net dvi sąskaitas. Vieną sąskaitą už tą paslaugą atsiunčia UAB „Šilutės būstas“, kitą – individuali V.Miliauskienės įmonė.

Žmonės nežino, kurios įmonės sąskaitą reikia apmokėti.

Jeigu jie sumoka V.Miliauskienės įmonei, su kuria jau daugelį metų yra sudarę sutartis, „Šilutės būstas“ registruoja skolą. Tie klientai, kurie apmoka „Šilutės būsto“ pateiktas sąskaitas, nebegali pasinaudoti V.Miliauskienės įmonės meistrų nemokamomis paslaugomis suderinti skaitmeninės televizijos signalą naujam televizoriui ar tokios televizijos priedėliui.

UAB „Šilutės būstas“ tikina, jog stengiasi dėl gyventojų. V.Miliauskienė mano, kad galinga įmonė siekia užgrobti jos verslą.

Nutraukė sutartį, pasiskelbė paslaugos teikėju

Iki šių metų liepos 1 dienos kai kurių daugiabučių gyventojai TV transliacijos paslaugas pirkdavo iš V.Miliauskienės įmonės, kuri prieš dešimtmetį ant 29 daugiabučių įrengė bendrojo naudojimo televizijos tinklus. Už paslaugą žmonės mokėjo V.Miliauskienės įmonei po 5,49 Lt per mėnesį.

Tiesa, tų namų, kuriuos administruoja „Šilutės būstas“, gyventojai už paslaugą V.Miliauskienei atsiskaitydavo ne tiesiogiai, o bendrai apmokėdami už visas butui teikiamas paslaugas „Šilutės būstui“. Vėliau „Šilutės būstas“ atsiskaitydavo su V.Miliauskienės įmone.

Sumaištis dėl televizijos antenų nuomos ir aptarnavimo paslaugos prasidėjo, kai „Šilutės būstas“ nuo liepos 1 dienos atsisakė administruoti gyventojų mokamus mokesčius V.Miliauskienės įmonei ir vienašališkai nutraukė mokesčio administravimo sutartį su V.Miliauskienės įmone.

Be to, „Šilutės būstas“ visiems V.Miliauskienės įmonės klientams, kurie gyvena jų administruojamuose pastatuose, išplatino pranešimą „Dėl bendrojo naudojimo kolektyvinių TV antenų“, kuris atrodo kaip svetimos įmonės turto privatizavimas: šiame rašte, nepateikus jokių teisinių argumentų, paskelbta, kad „kolektyvinės antenos ir kabeliai kaip ir vamzdynai, šiluminės sistemos, kanalizacija, vandentiekio sistemos ir kiti bendro naudojimo objektai nuosavybės teise priklauso šių namų gyventojams“.

„Siekdami sumažinti gyventojų išlaidas bendrojo naudojimo TV antenų, kabelių ir susijusios įrangos priežiūrai, taip pat norėdami nutraukti V.Miliauskienės neteisėtą naudojimąsi Jūsų turtu, nuo šių metų liepos mėnesio 1 dienos UAB „Šilutės būstas“ perėmė šios paslaugos teikimą. Nuo š.m. liepos 1 d. UAB „Šilutės būstas“ Jums šią paslaugą teiks už mažesnę kainą – už 5,0 Lt per mėnesį“ – gyventojams pranešė „Šilutės būsto“ vadovybė.

Negana to, „Šilutės būstas“ pareiškė, kad „visos V.Miliauskienės įmonės Jums po š.m. liepos 1 d. pateikiamos sąskaitos yra neteisėtos ir negaliojančios, todėl Jūs neprivalote jų apmokėti“.

Jaučiasi teisus

UAB „Šilutės būstas“ direktorius Aleksas Kvederis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad nutraukti Televizijos tinklo nuomos ir priežiūros mokesčio administravimo sutartį su V.Miliauskienės įmone bendrovė nusprendė, nes negalėjo įsitikinti, ar ši įmonė teisėtai teikia paslaugą jų administruojamuose pastatuose. Jis guodėsi, kad kelis metus yra prašęs V.Miliauskienės įmonės pateikti televizijos tinklo naudotojų sutartis bei įrangos įsigijimo dokumentus, tačiau gaudavo atsakymus, kad tai – konfidenciali įmonės informacija ir jos neteiks „Šilutės būstui“.

A.Kvederis piktinosi, kad V.Miliauskienės įmonė neturi sutarties su pastatų administratoriumi ir nemoka namo gyventojams už jos įmonės televizijos signalo stiprintuvų sunaudotą elektros energiją.

Paklaustas, kokiu teisiniu pagrindu UAB „Šilutės būstas“ ne tik vienašališkai nutraukė minėtų mokesčių administravimo sutartį, bet ir pasiskelbė bendro naudojimo televizijos tinklo nuomos ir aptarnavimo paslaugos teikėju, A.Kvederis citavo gerokai senstelėjusias LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo ir LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo nuostatas apie bendrąją inžinerinę įrangą, kurios priežiūra priskirta daugiabučio namo administratoriui. Tarp šių bendrųjų inžinerinių tinklų paminėtos ir kolektyvinės televizijos antenos ir kabeliai.

A.Kvederis įsitikinęs, kad tos antenos, kurios yra ant jų administruojamų daugiabučių, priklauso tų namų gyventojams.

Pasijuto apvogta

Antenas įrengusios ir prižiūrinčios įmonės savininkė Valentina Miliauskienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad tai, ką ji išgyvena jau trečią mėnesį, gali suprasti tik žmogus, kurį apvogė vidury dienos.

Ji pasakojo, kad daugiau nei prieš dešimt metų jos šeima sukūrė savo verslą: įrengė 29 bendrojo naudojimo televizijos tinklus Šilutės mieste bei Rusnės ir Traksėdžių gyvenvietėse. Šie tinklai pakeitė nuo sovietmečio laikų egzistavusias techniškai ir moraliai pasenusias daugiabučių namų kolektyvines antenas.

Būtent tas sovietines kolektyvines antenas galbūt ir galėtų prižiūrėti „Šilutės būstas“, jei tos antenos būtų išlikusios.

Bet V.Miliauskienės įmonė sumontavo modernias antenas, išvedžiojo naujus kabelius, įrengė televizijos signalo stiprintuvus ir kitą įrangą, kad paslaugos vartotojai galėtų žiūrėti keliskart daugiau televizijos kanalų ir gaunamas vaizdas būtų kokybiškas. Visų 29 televizijos tinklų sistemos įranga yra įsigyta įmonės lėšomis ir yra įmonės turto apskaitoje.

Visi V.Miliauskienės įmonės klientai turi paslaugos sutartis. Jeigu keičiasi butų savininkai, sutartys yra perrašomos. Paslauga nėra prievartinė: jeigu klientas ja nebenori naudotis, užtenka tik informuoti apie tai V.Miliauskienės įmonę, ir sąskaitos už paslaugą neberašomos.

V.Miliauskienė įsitikinusi, kad dirba teisėtai, į verslą yra investavusi savo lėšas, žmonėms pagal sutartis teikia kokybiškas paslaugas ir už jas ima mokestį.

Ji „Šilutės būstui“ siūlė pasirašyti sutartį dėl apmokėjimo už elektrą, kurią naudoja jos įmonės įrengti TV transliacijų stiprintuvai, pateikė informaciją, kur tie stiprintuvai sumontuoti. Tačiau, pasak V.Miliauskienės, „Šilutės būsto“ vadovas A.Kvederis atsisakė sutartį pasirašyti, nenurodydamas jokių motyvų.

Verslininkė sakė, kad jau treti metai „Šilutės būsto“ direktorius A.Kvederis iš jos įmonės reikalauja įvairiausių konfidencialių įmonės dokumentų, kurie gali būti panaudoti kaip informacija kitos įmonės panašiai veiklai vykdyti.

Kai UAB „Šilutės būstas“ pasiskelbė, kad nuo šių metų liepos 1 dienos perėmė V.Miliauskienės įmonei priklausančių bendrojo naudojimo TV antenų, kabelių ir susijusios įrangos eksploatavimą, V.Miliauskienė suprato, kodėl „Šilutės būstui“ taip rūpėjo jos įmonės informacija.

V.Miliauskienė stebisi, kad privati įmonė gali paskelbti kitos įmonės, veikiančios daugiau nei dešimtmetį, veiklą neteisėta, užvaldyti tos įmonės įrengtą įrangą, ir nors neteikia jokių su televizijos tinklo priežiūra susijusių paslaugų, pradėti rinkti iš gyventojų  mokesčius už paslaugą, kurios neteikia.

Kurias sąskaitas mokėti?

V.Miliauskienė apie savo įmonės veiklos trukdžius informavo rajono merę Daivą Žebelienę ir Savivaldybės administracijos direktorių Raimundą Ambrozaitį. Jos nuomone, savivaldybės vadovybė turi žinoti, kaip veikia ir kokiais principais vadovaujasi Savivaldybės administracijos parinktas daugiabučių namų administratorius – „Šilutės būstas“. Administracija turi išsiaiškinti, ar minėta įmonė neviršija jai deleguotų funkcijų.

Rajono vadovai ragina V.Miliauskienę ir A.Kvederį derybomis išspręsti konfliktinę situaciją.

„Šilutės naujienoms“ Savivaldybės administracijos direktorius R.Ambrozaitis kalbėjo, kad iki šiol iš „Šilutės būsto“ negavo jokių teisinių argumentų, kad ši įmonė galėtų rinkti mokesčius už televizijos tinklo nuomą ir priežiūrą. Todėl gyventojams jis pataria mokėti už paslaugą tik tai įmonei, su kuria yra sudarę paslaugos sutartį – šiuo atveju V.Miliauskienės įmonei.

Merė D.Žebelienė sakė seksianti šios istorijos eigą ir jeigu pasitvirtins prielaidos, kad UAB „Šilutės būstas“ neteisiniais metodais siekia perimti smulkios įmonės veiklą, žadėjo kelti klausimą apie priešlaikinį sutarties nutraukimą dėl daugiabučių pastatų administravimo.