KAM pristatė šauktinių reformą: numatoma galimybė trumpinti tarnybos laiką

Krašto apsaugos ministerija (KAM) inicijuoja privalomosios pradinės karo tarnybos (PPKT) šaukimo sistemos pakeitimus, kuriais siūloma trumpinti tarnybos trukmę bei žeminti šaukiamųjų amžių. Ministerijos teigimu, karo prievolės reforma siekiama stiprinti valstybės ginkluotąsias pajėgas ir didinti visuomenės įsitraukimą į šalies gynybą. Įgyvendinus pokyčius būtų užtikrintas geresnis šauktinių rengimas, atsirastų galimybė tarnauti pakviesti daugiau jaunuolių. Siekiama, kad per metus į privalomąją pradinę karo tarnybą ateitų apie 5 tūkst. jaunų žmonių.

KAM nuotr.

Tarnyba nebegalės būti atidedama
Karo prievolės reformoje numatoma, kad, kitaip nei anksčiau, privalomosios tarnybos jaunuoliai negalėtų atidėti. Tai reiškia, kad karinis parengtumas būtų privalomas ir studijuojantiems jaunuoliams.
Visgi studentai galėtų pasirinkti labiausiai priimtiną tarnybos formą: stabdyti studijas ir atlikti 9 mėnesių tarnybą arba studijuoti ir atlikti tarnybą dalimis savaitgaliais, atostogų metu.
Jauni žmonės, įgiję Lietuvos kariuomenėje trūkstamas profesijas (įvairių sričių inžinieriai, gydytojai, IT specialistai ir kiti), į tarnybą būtų šaukiami ne vėliau kaip 2 metus po studijų baigimo.

 

Numatoma galimybė sutrumpinti tarnybos laiką
Siūloma įtvirtinti galimybę prievolininkams susitrumpinti 9 mėnesių tarnybą ne daugiau kaip 3 mėnesiais. Įgijusiems profesijas ar kvalifikacijas, kurių trūksta Lietuvos kariuomenėje, siūloma nustatyti 3 mėnesių trukmės tarnybą.
Studentams arba studijas baigusiems žmonėms taip pat siūloma nustatyti nuo 160 iki 200 dienų tarnybą, kuri būtų suskirstyta dalimis ir truktų ne ilgiau kaip 3 metus.
Jaunuoliams, kurie negali tarnauti dėl blogos sveikatos, bet norėtų tai padaryti, siūloma nustatyti 2 mėnesių tarnybos laiką. Alternatyviosios tarnybos trukmę siūloma ilginti nuo 9 iki 12 mėnesių.

 

Į šaukiamųjų sąrašus – ir 17 metų
Pirmiausiai atlikti karo tarnybą būtų šaukiami mokyklų absolventai – 18-21 metų. Šiuo metu šaukimą gali gauti vaikinai iki 23 metų. Kaip ir dabar, savanoriškai tarnauti galėtų 18-38 metų amžiaus žmonės.
Išimtys būtų tiems prievolininkams, kuriems tarnyba atidėta individualia tvarka, jie būtų šaukiami iki 22 metų. Gavusieji šaukimą, tačiau neatvykę jos atlikti, būtų prievolininkų sąraše iki 30 metų.
Siūloma į pirmąją šaukiamųjų grupę įtraukti ir 17 m. jaunuolius, bet tarnybą jie pradėtų tik 18 metų. Tarnyba aktyviajame rezerve būtų pratęsiama – nuo 10 iki 15 metų. Pirmus 5 metus būtų atliekama kariniuose vienetuose, kur tarnauta anksčiau, o vėlesnis rengimas planuojamas kariuomenės mokomuosiuose batalionuose.
Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, kad pokyčiai beveik prilygtų visuotiniam šaukimui.

Pagal ELTA inf.