Kandidatai į Seimą žada: gerins kelius, rekonstruos užtvankas, globos jaunas šeimas

Šių metų spalio 11 d. įvyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Tą dieną bus išrinkti 70 parlamentarų, kurie rinkimuose yra registruoti kandidatais daugiamandatėje rinkimų apygardoje, partijų rinkimų sąrašuose. Rinkėjams ypač aktualu tądien dalyvauti rinkimuose, nes kartu vyksta ir rinkimų vienmandatėje rinkimų apygardoje pirmasis turas.

„Už kurį kandidatą atiduoti savo balsą?“ – tai turėsime nuspręsti jau po dviejų mėnesių.

Šilutės vienmandatėje rinkimų apygardoje Seimo narys bus renkamas iš 6 dabar jau registruotų, Šilutės visuomenei gerai žinomų kandidatų: Audriaus Endzino, Sandros Tamašauskienės, Alfredo Stasio Nausėdos, Vaido Pavilonio, Tomo Budrikio ir Zigmanto Balčyčio.

Jeigu spalio 11 dieną vienmandatėje rinkimų apygardoje nebus išrinktas pretendentas, surinkęs daugiau nei 50 proc. rinkimuose dalyvavusių žmonių balsų, tuomet bus surengtas antrasis rinkimų turas.

Jame dalyvaus tik du kandidatai, laimėję po daugiausia rinkėjų pasitikėjimo balsų. Antrasis rinkimų turas įprastai organizuojamas po dviejų savaičių.

Kiekvienas į rinkimus einantis ir kandidatą besirenkantis rinkėjas žino, kad išrinktas politikas privalės tarnauti Valstybei, kurdamas ir balsuodamas už įstatymus, kurie palies visus Lietuvos žmones. Tačiau kiekvienas tikisi, kad vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktas LR Seimo narys padės spręsti ir svarbiausias mūsų krašto problemas.

„Šilutės naujienos“ visų Šilutės vienmandatės rinkimų apygardos kandidatų klausė, kas Pamario krašte turėtų keistis, ką dar reikėtų čia pastatyti ar rekonstruoti, ir ko siekti LR Seime yra pasiryžęs kandidatas?

Alfredas Stasys NAUSĖDA, LR Seimo narys:

– Dėkoju visiems už Jūsų rūpestį savo kraštu. Manau, kad šiuo metu mūsų krašto žmonėms yra svarbūs Nemuno deltos upių hidrologinės padėties vertinimas ir po to laukiantys darbai. Yra svarbu objektyviai ištirti biologinį Kuršių marių užterštumą.

Užliejamoje teritorijoje turime miškų ir jais naudojamės, užliejamose teritorijose ūkininkaujame, todėl svarbu šias teritorijas ištirti moksliniu požiūriu ir įvertinus palyginti, kokią patirtį su panašiomis teritorijomis turi užsienio valstybės.
Kuo skubiau reikia pradėti Žemaičių Naumiesčio užtvankos rekonstrukcijos darbus. Atlikta ekspertizė parodė, kad užtvanka yra avarinės būklės. Todėl tvarkyti reikia pradėti anksčiau, negu įvyks kokia nors nelaimė.
Be abejonės, yra ir kitų svarbių Šilutės kraštui darbų, ir juos padiktuos gyvenimas.

Sandra TAMAŠAUSKIENĖ pedagogė, Savivaldybės tarybos narė:

– Ir pamario krašte, ir Lietuvoje ryžtingai ir atkakliai siekiau ir sieksiu, kad politika būtų teisinga, o politikai tarnautų žmonėms – sieksiu keisti politikos veidą. Dabartinis mūsų Seimas – lyg užtvanka, neleidžianti Lietuvai veržliai tekėti į pirmyn. Laikas ateiti naujai kartai. Dalyvauju rinkimuose su misija: noriu būti Šilutės krašto žmonių asmeninė patarėja Lietuvos Respublikos Seime.

Šilutės rajonas – žemės ūkio ir turizmo kraštas, darbščių, kūrybingų žmonių kraštas. Kad galėtume gyventi ir klestėti, mums reikia tinkamai atstovaujančių Šilutės kraštą žmonių Seime. Esu tikra, kad aš galiu tai padaryti geriausiai: ginti Jūsų interesus Seime; išklausyti ir spręsti Jūsų problemas atvažiavusi pas Jus; atsiskaityti už nuveiktus darbus seniūnijose kas mėnesį.

Tomas BUDRIKIS, verslininkas, Savivaldybės tarybos narys:

– Noriu pasidžiaugti, kad mūsų kraštas išties gražėja. Rekonstruojamas Kultūros ir pramogų centras, statomas sporto kompleksas su baseinu, tvarkomos gatvės bei šaligatviai. Šie darbai yra ir turi būti nenutrūkstamas procesas, ta linkme mes ir einame.

Manau, kad yra daug ir kitų svarbių dalykų, kurie nėra susiję su statiniais ar keliais. Pamaryje ir kituose Lietuvos regionuose socialinė atskirtis yra labai didelė, daug vargingai gyvenančių žmonių, mažai gerai apmokamų darbo vietų. Būtina mažinti socialinę atskirtį, labiau apmokestinant daugiausiai uždirbančius, mažinant mokesčius kuklesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kuriant daugiau, geriau apmokamų darbo vietų.

Kas ketvirtas Lietuvos senjoras skursta, ypač jeigu jis yra vienišas, todėl būtina ne tik didinti pensijas, bet ir skirti lėšų vienišų asmenų priedams prie pensijos.

Jaunos šeimos yra mūsų pamario krašto ateitis, todėl ypatingai svarbu skirti didesnę finansinę paramą norintiems grįžti į regionus ir čia kurti savo ateitį. Jauni, inovatyviai mąstantys specialistai, gali atnešti didelę pridėtinę vertę mūsų kraštui, tad jie turėtų būti vienas prioritetų į ką reikėtų investuoti.

Taip pat noriu pabrėžti, kad mūsų Pamario kraštas yra iš tiesų unikalus savo gamta, – augmenija, paukščiais ir be galo mėgstamas žvejų. Turizmas – viena iš kertinių šakų, į kurias turėtų būti nukreiptos investicijos mūsų kraštui. Tikiu, kad gausinant žuvų išteklius, įrengiant apžvalgos vietas paukščių stebėjimui bei gerinant visą turizmo infrastruktūrą, mes pritrauksime gausų turistų skaičių ir tapsime tikra turizmo žvaigžde Lietuvos ir Europos žemėlapyje.

Vaidas PAVILONIS, verslininkas:

– Tuo, ką mūsų krašte reikėtų pastatyti ar rekonstruoti, privalo rūpintis Šilutės savivaldybės administracija, pritariant Tarybai. Keistis pamario kraštui tikrai reikia. Darbo partija su išskirtine, pragmatiška programa, kuri apima visas sritis, mane iškėlė kandidatu į LR Seimo narius. Kai žinios, pomėgiai, politiniai tikslai sutampa, pasiekti teigiamus rezultatus labai didelė tikimybė. Turiu numatęs ir savo veiklos programines nuostatas.

Manau, kad reikia stabdyti verslinę žvejybą Kuršių marių akvatorijoje. Turime unikalų kraštą, tačiau neišnaudojame jo potencialo. Skaičiais bei kitų šalių praktika galiu įrodyti, kad rekreacinė žūklė generuoja keleriopai didesnę naudą, nei verslinė.

Reikia suderinti medžiotojų, ūkininkų, ornitologų, socialinių grupių veiklas. Išsaugoti regiono ekologinę pusiausvyrą. Ateityje tai duos didelę pridėtinę vertę Pamario krašto ekologiniam patrauklumui ir naudingumui ir turizmo verslui, kuris vis dar neįgauna pagreičio.

Būdamas Seimo nariu galėsiu betarpiškai prisidėti prie pokyčių mūsų valstybėje ir mūsų krašte, nes tik Seime kuriami įstatymai. Tik ten galima problemas, kurias matau ir apie kurias girdžiu, spręsti sistemiškai.

Audrius ENDZINAS, verslininkas, Savivaldybės tarybos narys:

– Po dviejų kadencijų Lietuvos Respublikos Seime nusprendžiau padaryti pertrauką. Manau buvo teisingas sprendimas. Seimo nario kėdė neturi priaugti prie užpakalio. Paprastai kalbant reikia nepamiršti, kaip uždirbamas atlyginimas, o tuo pačiu nenutolti nuo savo bendruomenės, žinoti ir suprasti jos rūpesčius, skaudulius ir problemas. Seimo narys turi tiesiog kvėpuoti savo bendruomenės oru ir – labai svarbu – ne tik norėti, bet ir mokėti spręsti problemas, panaudodamas jam suteiktas teises. Žinoma, ne kitų regionų sąskaita. Būtent to kai kuriais momentais ir pasigendu.

Paprasta, bet akivaizdu: COVID-19 pandemija pademonstravo, jog žodžiai nuo darbų turi savybę skirtis. Vieni dirbome pakankamai daug, kiti – turėjome ilgalaikes apmokamas atostogas namie. Sugebėti dirbantiems tinkamai atlyginti už darbą – valstybės pareiga, taip kaip ir apmokėti už priverstines prastovas.

Bet kai naktimis dirbęs mokytojas gauna tiek pat, kaip ir už prastovą kompensaciją gaunantis darbuotojas – netinkamas, valstybę menkinantis dalykas. Seimo nariai turėtų įsikišti.

Vietinės problemos, kai jos siejasi su nacionalinėmis programomis, įgauna prioritetą. Potvynių problema, kelių asfaltavimo problema – mūsų krašto bėdos, čia valdžių susiklausymo labai reikia.

Kitu pavyzdžiu galėtų būti Žemaičių Naumiesčio gyventojų sodybų prijungimo prie kanalizacijos tinklų problema. Rodos akivaizdu, jog reikia prijungti (juk visiems nuo to geriau), ir finansavimas yra, bet stringa. Paprastas, nedidelis įsikišimas gali išjudinti reikalą. Sprendžiant tokias problemas rizikuojama sugadinti santykius su rajono valdžia, bet galima ir nemažai pasiekti. Tiesą sakant, yra ką prisiminti.

Zigmantas BALČYTIS, buvęs europarlamentaras:

– Turiu nemažą patyrimą dirbant Seimo nario ir Europarlamento nario pareigose, ir matau, kad mano gimtinės krašto žmonėms reikia daugiau paramos.

Galima tik pasidžiaugti, kad šios kadencijos Seimo politika buvo didinti žmonių pajamas ir taip mažinti socialinę nelygybę. Tačiau esu įsitikinęs, kad tokią politiką reikia ne tik išlaikyti, bet ir sustiprinti.

2009 metai Tėvynės sąjunga, valdydama Seimą akivaizdžiai pademonstravo, kad negalima spręsti valstybės problemų mažinant pensijas ir mažiausius atlyginimus turinčių žmonių pajamas.

Šilutės savivaldybė turi užmačias kurti turizmui patrauklų kraštą, todėl svarbu, kad valstybė čia nenutrauktų planų sutvarkyti Nemuno ir jo deltos upių vagas. Jų farvateriai turi būti tinkami laivybai ir netrukdyti išplaukti ledo lytims. Skatinant turizmo verslo įmonių veiklos sėkmę, reikia savivaldybės ir Valstybės finansinės paramos ir užtikrintos susisiekimo infrastruktūros.
Manau, kad šiuos ir kitus darbus eidamas Seimo nario pareigas ir pasiremdamas Savivaldybės vadovų parama, galėčiau atlikti.

Komercijos direktorius, korespondentas