Karaliaučiuje skambėjo „Metų“ tekstai ir „Muzikinės paletės“ lietuviškos dainos

biblioteka projekto organizatoriai IMG 0178Skuba į baigtį lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio gimimo 300 metų jubiliejus. Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos knygininkai, įgyvendindami Valstybinės programos finansuotą tarptautinį projektą „Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“, išvykoje į Karaliaučių vykdė projekto dalį „Pas bičiulius…“.

Kaliningradiečiams – K.Donelaičio kūrybos pristatymas

Kaliningrado srities A.P.Gaidaro vaikų bibliotekoje atidaryta Kaliningrado lietuvių Liudviko Rėzos draugijos ekspozicija „Karaliaučiaus rašytojai Kristijonui Donelaičiui“.

Pristatydama parodą bibliotekos direktorė Oksana Anatoljevna Vasiljeva pasidžiaugė, kad „lietuvių literatūros klasiko „Metų“ hegzametrą lietuvių – rusų kalbomis aktyviau nei bet kada ir šiuo metu vykstančių literatūros dienų renginių metu skaito šeimos, jaunuomenė, vietos intelektualai“.

Šilutiškiams pristatyti įvairiakalbiai ne tik Kaliningrado, bet ir kitų Rusijos leidyklų išleisti „Metų“ vertimai rusų, lenkų, ukrainiečių, baltarusių ir kitomis kalbomis.

Gausiai susirinkusiai publikai šilutiškiai išeksponavo ir pristatė lietuviakalbę stendinę fotodokumentinę ekspoziciją „Kristijonas biblioteka padekos IMG 0417Donelaitis: „Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“, kurią padovanojo kolegoms – Karaliaučiaus bibliotekininkams.

Ekspozicija jos lankytojus supažindino su Lietuvoje paskelbtais „Metų“ ar poemos dalies vertimų leidimais Europos Sąjungos kalbomis: anglų, čekų, estų, ispanų, italų, latvių, lenkų, švedų, vengrų ir vokiečių.  Parodą pristačiusi jos organizatorė, Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vedėja Nijolė Budreckienė pasakojo, kad pirmieji vertimai įvairiose užsienio valstybėse išleisti gana anksti: čekų kalba visą „Metų“ tekstą („Ročni doby“, 1960) išvertė Hana Jechova, latvių – („Gadalaikė“, 1963) poetas ir vertėjas Paulis Kalva, švedų – („Arstiderna“, 1991) Lenartas Šelbergas.

Įdomu tai, kad sudėtinga nustatyti tikslią datą, kada pirmą kartą „Metai“ („The seansons“) išversti į anglų kalbą. Todėl parodoje eksponuoti įvairūs poemos angliakalbiai vertimai, išleisti XX ir XXI amžiuose.

Kita įdomybė, kuria pristatydami parodą pasidžiaugė šilutiškiai, yra ta, kad ispanų kalba išleisto „Metų“ vertimo („Las estaciones del ano“, 2013) pratarmės autorė yra Šilutės kraštietė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros profesorė Dainora Pociūtė – Abukevičienė.

Konkursas ir paroda – kompiuterinių technologijų fanams

Moderniai įrengtame Kaliningrado centralizuotos bibliotekų sistemos 4-ajame filiale, kuriame veikia Karaliaučiaus lietuviškoji biblioteka, o pats filialas yra tapęs patikima Karaliaučiaus lietuvių kultūros būstine, atidaryta šįmet, pavasarį Šilutėje vykusio jaunimo konkurso „Donelaitika: kompiuterinės grafikos interpretacijos“ baigiamųjų darbų paroda.

Pristatydama ekspoziciją konkurso organizatorė F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė teigė, kad „darbus kūrę per pusšimtis jaunųjų autorių turėjo galimybę netradiciškai, pasitelkdami informacines technologijas, perteikti „Metuose“ užfiksuotą veikėjų gyvenseną, pajusti kalbos, gamtos ir kasdienybės grožį“.
Šilutės jaunimo darbų ekspozicija bus pakartotinai pristatyta filialo lankytojams – Kaliningrado rusakalbei jaunuomenei skirtame K.Donelaičio jubiliejinio minėjimo renginyje „Visi skaitome Donelaitį“ spalio 31 d.

Lietuvybės ženklai

biblioteka paroda dumsiene IMG 0320Ekspozicijų atidarymuose dalyvavusi Kaliningrado lietuvių L.Rėzos draugijos pirmininkė Nida Lukoševičienė pasidžiaugė, kad šilutiškiai bibliotekininkai „yra ištikimi lietuviško žodžio skleidėjai šiapus Nemuno“, kur dešimtmečiais gyvena įvairių likimų atvesti lietuviai. Draugija vienija per du šimtus narių. Joje veikia du meno mėgėjų kolektyvai „Penkiavaikiai“ ir „Gabija“ (vadovas Algirdas Karmilavičius).

Į kolektyvus susibūrę dainininkai už savo pinigus koncertuoja Karaliaučiaus lietuviškose bendruomenėse, lankosi Lietuvoje. Keliones riboja lėšų stygius, vietos valdžių nenoras remti lietuviškų draugijų veiklą, senstanti pati bendruomenė. Todėl lietuviškas žodis ir knyga yra atgaiva sielai ir vaikams bei anūkams, kurių dauguma jau nebekalba lietuviškai.

Draugijos narė, poetė ir vertėja Rūta Leonova lietuvių kalba išleido savo poezijos rinktinę „Apmąstymai“, Jevgenija Untulienė parašė netgi detektyvą „Iš teismo salės“. Abi autografuotas knygas autorės padovanojo F.Bajoraičio viešosios bibliotekos skaitytojams.

Lietuviško žodžio ir muzikos sąskambiai

Vakarop pro Kaliningrado A.P.Gaidaro bibliotekos Baltosios muzikos svetainės langus gęstanti saulė pažėrė rudenėjančių lapų spalvas. Į salę rinkosi Karaliaučiaus knygininkai, literatūrinių dienų svečiai, rašytojai, atvykę iš Maskvos, Kaliningrado kultūros fondo tarybos nariai, bibliotekos skaitytojai. Pilnutėlė svetainė iškalbingai bylojo – Šilutės krašto knygininkai buvo laukti…

Renginio vedėjas ir šilutiškių bibliotekininkų projekto bičiulis Marijus Budraitis kartu su Kaliningrado rašytojų sąjungos nariu Borisu Bartfeldu lietuvių ir rusų kalbomis skaitė „Metų“ ištraukas. Aktorinį skaitymą keitė Šilutės vaikų meno mokyklos mokytojų Žydrės Adomaitienės ir Liudos Kašėtienės fortepijonu atliekama subtilioji klasika.
Vėliau Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade atašė Romanas  Senapėdis apie renginį pasakys: „Įspūdinga!“

Ne mažiau įspūdingai nuskambėjo antroji vakaro dalis – šilutiškių kūrėjų klubo „Muzikos paletė“ dainuojamosios poezijos dueto Žydrės Adomaitienės ir Liudos Kašėtienės programa. Lyriška, šiuolaikiška ir puikiai atliepianti Donelaičio žemės dvasiai.

Juk, pasak literatūrologės prof. Viktorijos Daujotytės – Pakerienės, „Kristijonas Donelaitis – mūsų kultūros neišsemiamas šulinys; visi pasisemiame, kiek kas galime, kiek kam kada reikia…“
Šilti, ilgai trunkantys aplodismentai, „bravo“, visai kaip įprasta profesionalioje koncertinėje arenoje, bylojo – Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė pasiilgusi lyriškos lietuviškos dainos, užburiančios muzikos, lietuviško žodžio skambesio…

Padėkos kraitėje

Vakaro programos metu donelaitiškoje aplinkoje kolegoms – Kaliningrado srities A.P.Gaidaro bibliotekos kolektyvui už ilgametę tarptautinę partnerystę ir Karaliaučiuje įgyvendintas lietuviškos knygos kultūros programas įteiktas Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio padėkos raštas. Tuo pačiu Karaliaučiaus lietuvius vienijančios L.Rėzos draugijos nariai pakviesti prisijungti prie kitąmet gegužę F.Bajoraičio viešosios bibliotekos kiemelyje numatomų surengti Lietuvos etnografinių regionų subėgtuvių – varžytuvių, skirtų Etnografinių regionų metams paminėti.

O tuo tarpu donelaitikos projekto dalis „Pas bičiulius…“ tęsiasi. Šiai temai skirti renginiai lapkritį – gruodį dar vyks Punsko (Lenkija) ir Bauskės (Latvija) lietuvių bendruomenėse.

Padėkos kraitėje sugulė šilutiškiams bičiulių įteiktos dovanos: Karaliaučiaus lietuvių išleistos knygos, įspūdingi Kaliningrado kultūros fondo leidiniai, skirti K.Donelaičio jubiliejui, informaciniai leidiniai apie vokiečių skulptoriaus Germano Bracherto namą – muziejų, atkurtą Lietuvos restauratorių, lankstinukai, žemėlapiai, literatūriniai gidai apie lietuviškojo architektūros paveldo objektus kurortiniuose miesteliuose Pionerskij ir Sviatlogorske, kuriuose laisvalaikiu, bičiulių lydimi, apsilankė šilutiškiai bibliotekininkai. Visus leidinius skaitytojai gali rasti F.Bajoraičio viešosios bibliotekos fonduose.