Kas muziejų ekspozicijas nuo šiol lankys pigiau?

Silutes muziejusLR Kultūros ministerija nusprendė užtikrinti kultūros paslaugų prieinamumą visoms visuomenės grupėms. Tad atkreipkite dėmesį, kokios lengvatos gali būti suteikiamos būtent jums!Šilutės muziejaus veikla

Praėjusiais, 2014 metais, Šilutės Hugo Šojaus muziejų aplankė 28 550 lankytojų, surengti 84 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 5 723 asmenys, surengta 12 parodų.

O štai 2013-aisiais lankytojų buvo bene perpus mažiau – 14 851, organizuota ir šiek tiek mažiau edukacinių užsiėmimų – 63, kuriuose dalyvavo 2 923 žmonės.

Šilutės H.Šojaus muziejaus darbuotojai nuolat siekia demonstruoti išskirtines parodas, organizuoja iki šiol niekur nematytus renginius. Skaičiai byloja, kad Šilutės muziejininkų pastangos davė teigiamų rezultatų.

Muziejų lankymo lengvatos

Šį rudenį įsigaliojo LR Kultūros ministro Šarūno Biručio įsakymas „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“, kuriuo suteikta teisė muziejų ekspozicijų lankymo kainą nustatyti taikant 50 proc. nuolaidą.

Ji suteikiama:

dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, konservatorijų mokiniams, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniams;  aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, LR ir kitų ES valstybių narių piliečiams, studijuojantiems ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams;

nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;

asmenims, sulaukusiems valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžiaus (iki 80 metų);

nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;

LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykusios SSRS agresijos;

pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyviams – kariams savanoriams, laisvės kovų dalyviams.

Kas muziejaus ekspozicijas lankys nemokamai?

Į nemokamą muziejų lankymą teisė suteikiama:

ikimokyklinio amžiaus vaikams;

vaikų globos namų auklėtiniams;

asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;

Lietuvos muziejų darbuotojams;

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams.

Taip pat rekomenduojama nacionaliniams, respublikiniams, savivaldybių, žinybiniams ir kitiems muziejams leisti nemokamai lankyti muziejų ekspozicijas dieninių bendrojo lavinimo mokyklų, konservatorijų mokiniams, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniams Mokslo ir žinių dieną – rugsėjo 1-ąją.