Kas septintas vaikas neša per sunkią kuprinę

638306-backbackŠilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras ir šiais metais vykdė kuprinių svėrimo akciją. Akcijoje dalyvavo net 1 767 mokiniai iš 14 Šilutės rajono mokyklų.

Didžiausia akcijos dalyvių dalis buvo 1-6 klasių mokiniai.

Nustatyta, kad kas septintas vaikas (15 proc. visų tikrintų mokinių) į mokyklą ateina nešinas per sunkia kuprine.

Svėrė vaikus, kuprines, vadovėlius

Akcijos tikslas – atkreipti tėvelių dėmesį į tai, ar jų vaikas turi specialią mokyklinę, o ne turistinę ar buitinę kuprinę, kad tėveliai prižiūrėtų, jog jų vaikas nešiotų kuprinę ant abiejų pečių. Taip pat buvo siekiama priminti tėveliams, kad būtina mažuosius prižiūrėti, jog jie nesinešiotų nereikalingų daiktų, kurie dar labiau pasunkina kuprinę bei padidina naštą.

Akcijos dienomis buvo sveriamos mokinių kuprinės, sveriami vadovėliai, pratybų sąsiuviniai bei jie patys tam, kad būtų galima įvertinti, ar kuprinės svoris yra optimalus (kai pilnos kuprinės svoris sudaro ne daugiau kaip 10 proc. kūno svorio), ar didžiausias leistinas (kai sudaro 15 proc.), ar kuprinės svoris viršija šias ribas, taip žalodamas augančio vaiko organizmą.
Akcijos metu buvo vertinami tokie rodikliai: dalyvių skaičius pagal tikslinę grupę, mokinių kuprinių svorio pasiskirstymas, informacija apie mokinių kuprinių tipą, informacija apie mokinių kuprinių nešiojimo būdą, vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių svorio pasiskirstymas, informacija apie mokinių nuomonę dėl kuprinės.

Prisideda nereikalingų daiktų

Vykdant šią akciją pastebėta, kad dažna kuprinių svorio viršijimo priežastis tampa nereikalingų daiktų nešimasis į mokyklą: vaikai prisideda nereikalingų vadovėlių, kai kada be reikalo nešiojasi sportinę aprangą ir kitus tą dieną nereikalingus daiktus.
Todėl tėveliai turėtų stebėti, ką vaikai nešasi kuprinėje.

Visų akcijos dalyvių kuprinių svoris kartu su turiniu sudarė net 5 tonas 449,39 kg. Vienam mokiniui vidutiniškai tenka 3 kg kuprinės svorio.

81,7 proc. (1 444 vaikai) akcijos dalyvių teigė, kad jų kuprinė nėra per sunki, likusieji 19,3 proc. (323 vaikai) į klausimą „Ar jums kuprinė yra sunki?“, atsakė „Taip“.

Rezultatai

Akcijos metu nustatyta, kad 63,4 proc. mokinių (t.y. 1 120 mokinių), dalyvavusių akcijoje, kuprinių svoris yra optimalus ir nesiekia daugiau kaip 10 proc. viso kūno svorio.

29,7 proc. mokinių (t.y. 525 mokinių) kuprinių svoris yra didžiausias leistinas.

Per sunkias kuprines, kurių svoris siekia daugiau kaip 15 proc. kūno svorio, nešioja 6,7 proc. mokinių (t.y. 122 mokiniai).

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras džiaugiasi, kad 94,7 proc. mokinių (1674 vaikai) kuprinės neužsimeta ant vieno peties, o nešioja ją ant abiejų pečių, taip nekenkdami laikysenai.

Dauguma mokinių turi laikysenos nežalojančias kuprines – su dviem diržais (919 berniukų ir 787 mergaitės).

Nors pastaruoju metu dažnai primenama, kad esant prastam orui bei tamsiam paros metui, svarbu ne tik turėti atšvaitą, tačiau ir tinkamai jį nešioti, tačiau net 30,7 proc. mokinių (1224 vaikai) atšvaitų nenešioja.

Kokios turi būti kuprinės?

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras primena, kad reikalavimai mokyklinėms kuprinėms išdėstyti Lietuvos higienos normoje HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“ (Žin., 2003, Nr. 94-4261), kurioje pažymima, kad draudžiama gamintojui kuprinę vadinti mokykline kuprine, jei ji neatitinka mokyklinei kuprinei keliamų reikalavimų.

Primename pagrindinius reikalavimus keliamus mokyklinėms kuprinėms.

* Į mokyklą daiktus neštis tik mokyklinėje kuprinėje.

* Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau mokinio juosmens.

* Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. mokinio kūno svorio.

* Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. mokinio kūno svorio.

* Kuprinėje turi būti tik tą dieną reikalingi daiktai.

* Nešant kuprinę, visada užsidėti diržus ant abiejų pečių; diržai turi būti nei per daug suveržti, nei per laisvi.

* Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai.