Katalikų parapijose artinasi pokyčiai

Untitled-1 copyŠilutiškių katalikų dvasiniame gyvenime aušta pokyčiai – nuo rugpjūčio vidurio, Telšių vyskupijos sprendimu, keičiami kai kurie Šilutės ir kelių aplinkinių katalikų parapijų kunigai.

Telšių vyskupo Jono Borutos dekretas apie numatytus dvasiškių pasikeitimus pagal ilgametę tradiciją buvo paskelbtas per Kunigų dieną vykstant Žemaičių Kalvarijos atlaidams. Tuomet kunigams įteikti dekretai dėl naujųjų paskyrimų.

Iškeliamas Šilutės vikaras ir Žemaičių Naumiesčio kunigai

Telšių vyskupijos kurijos kancleris, kunigas Haroldas Šneide“” sakė, jog nuo rugpjūčio vidurio Šilutės katalikai neteks 6 metus čia dirbusio savo vikaro Kęstučio Motiejaičio.

K.Motiejaitis iškeliamas į Tauragės Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios parapiją, kur irgi eis vikaro pareigas.
Šilutės Šv. Kryžiaus parapijoje jį pakeis kunigas Raimondas Jonauskas, čia atkeliamas iš Tryškių, kur Švč. Trejybės bažnyčioje atliko klebono pareigas.

Keičiami ir Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigai – klebonas Kazimieras Lesčiauskas ir jo brolis, rezidentas Arvydas Leščiauskas. Jie perkeliami į Gaurės parapiją, esančią Tauragės rajone, kur tarnaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Tarnauti Žemaičių Naumiestyje atvyks šiuo metu Klaipėdos r. Endriejavo šv. apaštalo Andriejaus parapijoje dirbantis klebonas Stanislovas Anužis. Planuojama, kad Žemaičių Naumiesčio parapiją jis irgi perims rugpjūčio viduryje.

Šilutės parapijos klebono Stasio Toleikio kadencija Šilutėje baigsis tik kitais metais.

Kintų, Vilkyčių ir Saugų parapijose irgi niekas nesikeis – čia ir toliau dirbs klebonas Vytautas Tamašauskas.

Pasikeitimai – ir Usėnuose

Naują dvasininką turės Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija. Čia katalikus aptarnavęs Pagėgių parapijos klebonas Vytautas Gedvainis iškeliamas į Tauragės Švenčiausiosios Trejybės parapiją, kur taip pat eis klebono pareigas.

Pagėgių parapijoje V.Gedvainis dirbo ilgiau nei numatytą 7 metų kadenciją, jis baigė naujos Pagėgių bažnyčios statybos darbus. Už šį rūpestį V.Gedvainis 2008 m. išrinktas Pagėgių Metų žmogumi.

Į Pagėgių parapiją atvyksta kunigas Kazys Žutautas, iki šiol klebonavęs gretimoje Vilkyškių parapijoje.

Visi šie pakeitimai, pasak kun. H.Šneideraičio, vyksta pagal bažnytinės teisės normas, juos vykdo vyskupas.

Lietuvos vyskupų konferencija klebonams yra numačiusi 7 metų kadenciją, vikarams ir kitiems bažnyčios tarnams kadencijos trukmė nėra numatyta.

Bet, pasak Žemaičių vyskupijos kurijos kanclerio H.Šneideraičio, vyskupas savo nuožiūra gali trumpinti arba ilginti kadencijos trukmę. Taip daroma tais atvejais, kai iš turimos informacijos matoma, jog dvasiškis geriau save realizuotų, jam geriau sektųsi kitoje parapijoje, arba jis dar nespėjo baigti pradėtų įgyvendinti darbų toje vietoje, kur dirbo 7 metus.

Telšių vyskupijoje iš viso yra 157 parapijos, apie trečdalis jų, pasak H.Šneideraičio, aptarnaujamos, t.y. tokios, į kurias atvyksta kitose parapijose dirbantys kunigai.

{jcomments off}