Katyčių seniūnijos 20-metis paminėtas kelione „Istoriniu taku…“

KATYCIAI 20 5Rugsėjo 25-ąją Katyčių miestelyje nuo pat vidudienio šurmuliavo tiek seni, tiek jauni. Istorinėje aikštėje, šalia seniūnijos pastato, puošniai apsirėdę, o kai kurie ir tautiniais rūbais apsitaisę katytiškiai ir jų svečiai rikiavosi į didžiulę eiseną.

„Istoriniu taku…“ – taip pavadintas renginys, kuriuo buvo paminėtas Katyčių seniūnijos 20 metų jubiliejus.

Tai bemaž jauniausia Šilutės rajono savivaldybės seniūnija, bet savo vietovės istoriją jau skaičiuojanti beveik 600 metų.

Miestelio simboliniai vartai

Skambant Bikavėnų kaimo kapelos muzikai, visas pulkas žmonių tą dieną su valstybės ir tautinėmis vėliavomis ėjo per miestelį link katytiškiams mielų vietų.

„Daug naktų nemiegojau, kol subrendo mintis, koks turėtų būti ženklas ties Katyčių miestelio riba, šalia kelio, matomas KATYCIAI 20atvažiuojantiems iš rajono centro“, – kalbėjo laikinai einantis seniūno pareigas Viktoras Vaitiekovas.

Po ilgų apmąstymų gimė mintis, kad miestelio pradžią turi žymėti du stulpai – tarsi vartai. Juos puošia Katyčių herbas, ant vieno stulpo iškelta vėtrungė su miestelio simboliu – katinu, o ant kito stulpo – baltas rutulys – vienybės, tvirtybės ir susibūrimo ženklas. Simbolinius vartus sutvirtina metalo juosta su skaičiumi 1422 – tai metai, kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėtas šios vietovės pavadinimas.

Sugiedoję Tautinę giesmę ir pasiklausę vietos istoriko Algimanto Valaičio pasakojimo apie Katyčių istoriją, katytiškiai iškilmingai nužingsniavo prie paminklinio akmens, kuriame įrašyta seniūnijos įsteigimo data.

Paminklinį akmenį atidengti buvo patikėta savivaldybės mero pavaduotojui Algirdui Balčyčiui, kuris Savivaldybės administracijai vadovavo anuomet, prieš porą dešimtmečių, kai tik buvo pradėtos puoselėti viltys, kad Katyčiuose reikėtų steigti seniūniją.

Seniūnijos steigėjų ąžuolas

Iškilmingoji eisena atėjo ir prie seniūniją puošiančios skulptūros, kurioje išdrožti apylinkės kaimų pavadinimai. Čia visi seniūnijos kūrimo sumanytojai, vadovai ar kaip kitaip prie jos puoselėjimo prisidėję ir šventėje dalyvavę žmonės pasodino ąžuolą.

Prieš 20 metų pirmuoju seniūnu buvo šviesios atminties Feliksas Bizauskas, dirbęs dvejus metus. Vėliau trejus metus seniūnijai vadovavo Dalė Žėkienė. 15 metų prie seniūnijos vairo stovėjo seniūnė Juzefa Tamavičienė. Pasak V.Vaitiekovo, visi seniūnai stengėsi ir daug ką nuveikė, kad Katyčių seniūnija įsitvirtintų ir kad seniūnijos žmonėms būtų čia patogiau ir geriau gyventi.

Padėkos raštai seniūnijos kūrimo iniciatoriams

KATYCIAI 20 4Seniūnijos steigimo iniciatoriai, pirmieji pradėję mindžioti valdiškus slenksčius dėl seniūnijos steigimo, buvo Alfredas Stasys Nausėda, Algimantas Plaipa ir Algimantas Valaitis. Jiems Katyčių renginių salėje buvo įteikti padėkos raštai.

Dėl nežinomų priežasčių seniūnijos jubiliejaus iškilmėse nedalyvavo iš pareigų atsistatydinusi J.Tamavičienė. Tad visos gėlės ir žmonių padėkos atiteko D.Žėkienei, kuri sakė, kad jai darbas su seniūnijos žmonėmis paliko gražiausius įspūdžius.

Seniūnijos jubiliejaus renginys baigėsi Katyčių pagrindinės mokyklos bendruomenės ir Natkiškių kaimo kapelos „Vaivorykštė“ koncertu bei kukliomis vaišėmis.