Katyčiuose bus vaizdo kameros ir vandentiekio tinklai

katyciai apylinkes inspektoriusĮ susitikimą su rajono Savivaldybės ir jos įstaigų vadovais susirinkę katytiškiai šį kartą daug priekaištų valdžiai neišsakė.
Užtat pretenzijų saviškiams turėjo Katyčių seniūnė Juzefa Tamavičienė, pagrindinės mokyklos direktorius Algirdas Plaipa.

O vis kartu pasidžiaugė, kad Katyčiai jau turi apylinkės inspektorių ir kad jau greit nusikalstamumą miestelyje stabdys įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

Turės 3 vaizdo stebėjimo kameras

Merė Daiva Žebelienė kalbėjo ne tik apie rajono Tarybos darbą, priminė ir visam rajonui aktualias problemas. Viena jų – ir toliau mažėjantis gyventojų skaičius, be kita ko, turintis įtakos ir Katyčiams. Kaip tik dėl tos priežasties tenka mažinti švietimo įstaigų skaičių, todėl nuo rugsėjo 1-osios uždaromas ir Katyčių pagrindinės mokyklos Stubrių skyrius. Čia besimokytų vos 7 vaikai.

D.Žebelienė pasidžiaugė, kad Katyčiuose netrukus bus įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurių seniai reikėjo. Katytiškiai gaus 3 tokias kameras, ir susirinkime dalyvavę Šilutės r. policijos komisariato atstovai neabejoja, jog tai labai padės mažinti nusikalstamumą.

Katytiškiai, pasak merės, į Savivaldybę kreipiasi ir dėl socialinių problemų, ir dėl kelių būklės. „Esame tam, kad jums padėtume, todėl stengiamės ieškoti sprendimų“, – sakė D.Žebelienė.

Išsamią 16 kaimų turinčios Katyčių seniūnijos charakteristiką pateikęs administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis sakė, jog ši seniūnija per praėjusius metus išnagrinėjo net 814 įvairių gyventojų prašymų.

Statybas pradės vandens tiekėjai

„Šilutės vandenų“ direktorius Alfredas Markvaldas informavo, jog šiemet gyvenvietėje bus pradėta vandentiekio ir nuotekų tinklų bei valymo įrenginių statyba.

Vandentiekio trasos, pasak A.Markvaldo, Katyčiuose tokios senos, kad kai kuriose gatvėse, kol vanduo pasiekia paskutiniuosius namus, jame būna dvigubai didesnis nei norma geležies kiekis.

Katyčiuose iš viso yra 178 vandens vartotojai. 2011 metais už sukčiavimą buvo nubausti keli katytiškiai, pernai bandančių nemokėti už vandenį Katyčiuose jau nebuvo.

Katyčiai turi apylinkės inspektorių

Šilutės r. policijos komisariato l.e.p. Kriminalinės policijos vršininkas Vaidas Petniūnas pasakojo, jog Katyčių seniūnijoje pernai katyciai publikaužregistruotos 47 nusikalstamos veikos. Sausį čia nužudyta moteris: žmoną mirtinai uždaužęs katytiškis, pasak V.Petniūno, jau kremta kalėjimo duoną.

Būta Katyčiuose ir 1 kūno sužalojimo, 4 smurto artimoje aplinkoje atvejai, 4 katytiškiai bausti už tai, kad vengia išlaikyti savo vaikus. Užregistruota net 17 vagysčių, bet policijai pavyko sučiupti tuo užsiiminėjusią vietinių nepilnamečių grupę. Miestelyje įvykdytas 1 plėšimas, užregistruoti 7 turto sunaikinimo atvejai.

2012-aisiais pradėta 14 ikiteisminių tyrimų dėl melagingo policijos pareigūnų iškvietimo. Vienas toks atvejis užfiksuotas ir Katyčiuose, kai bandydamas išvengti gėdos dėl to, kad jį sumušė gyvenimo draugė, pagyvenęs vyras atvykusiems Greitosios medikams ir policijos pareigūnams įrodinėjo, esą jį sumušė nepažįstami asmenys… V.Petniūnas patikino, kad į panašius atvejus bus reaguojama ypač griežtai ir patarė katytiškiams verčiau sakyti tiesą.

Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas Artūras Silius pristatė naująjį apylinkės inspektorių Vitalijų Šicą. Tai, anot A.Siliaus, principingas pareigūnas, todėl užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiai kitais metais gali ir padvigubėti. A.Silius irgi pasidžiaugė tuo, kad bus įrengtos vaizdo kameros, kurios gerokai palengvins darbą policijai. O apgailestavo tik dėl to, kad šioje seniūnijoje iki šiol nėra saugios kaimynystės grupių ir policijos rėmėjų.

Katyčių seniūnė Juzefa Tamavičienė sakė tikinti, jog tokių atsiras, nes katytiškiai jau pastebi, kad policija dirba aktyviau.
Nuolatinis tokių susitikimų dalyvis Juozas Ašmonas domėjosi, kaip policija ketina bausti naminės gamintojus, kad Seimas jau imasi veiksmų jos gamybą legalizuoti…

Šį kartą šis katytiškis turėjo nedaug priekaištų valdžiai. Tik, jo žodžiais tariant, vaikų tampymą iš Krauleidžių ir Stubrių į Šilutės mokyklas jis pavadino siaubo filmu.

Direktorius gyrė policiją ir peikė ūkininkus

Pagrindinės mokyklos direktorius Algirdas Plaipa išsakė kelias problemas. Gražų miestelį, anot direktoriaus, darko keli griūvantys pastatai. Vienų savininkė – vietos evangelikų bendruomenė jų remontui neturi lėšų, kiti gyventojai savo pastatus niokoja patys. A.Plaipa sako nesuprantantis tokio fenomeno, kai žmonės („ar iš kvailumo, ar dėl skurdo, kaip stribai pokaryje darė“) pjauna savo pačių ūkinių pastatų medines dalis. Neilgai trukus pastatas griūna.

„Skaudu matant, kai taip keičiasi Katyčiai! Negi negalima sustabdyti to proceso?“ – klausė A.Plaipa.

Direktorių piktina ir kelių būklė, anot jo, kartais susidaro įspūdis, jog niekas nežino, kad kasmet ateina žiema… Dėl tos priežasties vėluojama paskelbti konkursus keliams tvarkyti.

R.Ambrozaitis pastebėjo, kad konkursai kelių priežiūrai jau 2 metai įvyksta laiku.

Turėjo A.Plaipa priekaištų ir ūkininkams, nes mokyklinis autobusiukas dažnai darda mėšlą vežusių ūkininkų išdraskytais keliais. „Patys bent kiek pasitvarkykime“, – ragino jis.

A.Plaipa irgi pasidžiaugė vis aktyvėjančiu policijos darbu, sakė girdėjęs teigiamą apylinkės inspektoriaus charakteristiką.

Seniūnė pasitelks žiniasklaidą

Seniūnė J.Tamavičienė saviškius irgi ragino pasižiūrėti, kaip atrodo jų sodybos, kur išmėtyti „ir šiaudai, ir padargai“. Seniūnė priekaištavo tiems, kas gaudami išmokas „žolėmis apleidžia žemę“, netręšia ir nedirba jos. „O investicijos skirtos tam, kad gerintume žemės būklę“, – priminė seniūnė. Ji žadėjo pasitelkti net žiniasklaidą, kad šioji visam rajonui parodytų nevalyvuosius.

Seniūnijos vadovė ragino nemėtyti pakelėse atgyvenusios buities technikos, o sunešti ją į surinkimo vietą, kuri netrukus bus nurodyta. Dabar gi kas pavasarį pakelės, anot seniūnės, „pasipuošia“ seniais televizoriais…

Susitikimą baigianti merė paragino visus būti tikrais savų namų ir miestelio šeimininkais.