Katytiškių dveji metai tarptautiniame Erasmus+ projekte

Katyciai erazmus_RumunijojePasibaigus šių metų vasarai, baigėsi ir dvejus metus trukęs tarptautinis Erasmus+ strateginių bendrojo lavinimo mokyklų partnerysčių projektas „Drauge mes žaidžiam, drauge mes laimim: socialinių įgūdžių lavinimas ir inkliuzinis ugdymas per sportą ir užsiėmimus lauke“ („United We Play, United We Win: developing social skills and inclusive education through sport and outdoor activities“), kurį kartu su septyniomis mokyklomis partnerėmis vykdė Šilutės rajono Katyčių pagrindinė mokykla.

Projekte dalyvavo valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos iš Bulgarijos, Italijos, Islandijos, Ispanijos, Rumunijos, Turkijos ir Lietuvos, 10-16 metų mokiniai, jų tėvai, mokytojai, vietinės bendruomenės ir sporto organizacijos.
Penki projekto etapai

Pagrindinis šio projekto tikslas – panaudoti sportą ir užsiėmimus lauke kaip patrauklią ir naudingą integruotą mokomąją veiklą, siekiant šių rezultatų: sveikas ir fiziškai aktyvus gyvenimo būdas; inkliuzinis ugdymas; žinios ir mokymasis naudojant inovatyvius metodus, kad mokomoji aplinka taptų patrauklesnė, atviresnė ir atitiktų kiekvieno mokinio individualius poreikius; pasitikėjimo savimi, tolerancijos ir pagarbos kitiems žmonėms ir kultūroms ugdymas; mokinių socialinių gebėjimų ugdymas – mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbant komandoje ir siekiant bendro tikslo, mokymasis vadovauti, išreikšti savo nuomonę, nuspręsti, padėti silpnesniam komandos nariui, būti tolerantišku ir atidžiu, gebančiu atsisakyti neigiamos įtakos.

Siekdamos įgyvendinti projekto tikslus, jo metu visos mokyklos partnerės vykdė įvairią veiklą, kuri buvo suskirstyta į penkis etapus.

Pirmajame etape „Sveiki draugai“ buvo renkama pagrindinė informacija apie šalis partneres, kuriami plakatai ir multimedijos pristatymai apie kiekvieną projekte dalyvaujančią mokyklą, miestą, regioną ir šalį, kuriamas projekto logotipas.
katyciai erazmus_katytiskiai_uzsienyje
Etape „Aš pažįstu save, ar ne?“ per sportinę ir fizinę veiklą buvo susipažįstama su žmogaus kūno funkcijomis, pagal atliktas anketines apklausas kuriamas mokinių stiprybių ir silpnybių žemėlapis, mokiniai susipažino su savo fiziniu ir asmeniniu vystymusi, išsikėlė tikslus, kuriuos norėtų pasiekti projekto metu.

Trečiojo etapo, kuris vadinosi „Sveika mityba“, metu buvo mokomasi apie sveikos mitybos svarbą ir sveiką gyvenseną, susipažįstama su sveikais ir nesveikais maisto produktais, jų energetine verte. Mokyklose vyko sveikos mitybos renginiai, kurių metu mokiniai, jų tėvai ir mokytojai pagal nesudėtingus sveiko maisto receptus gamino įvairius patiekalus ir vaišino mokyklos ir vietinių bendruomenių narius.

Etape „Žaisk, bėgiok…“ kiekviena projekto šalis supažindino kitas projekto partnerystės šalis su jų mokyklose pamokų ir popamokinių užsiėmimų metu žaidžiamų sportinių žaidimų taisyklėmis, organizuojamomis varžybomis, sporto renginiais.

Viską vainikavo penktasis etapas „…ir pramogauk“. Jo metu buvo pristatomi kiekvienos projekto šalies vietinių, tradicinių žaidimų ir užsiėmimų lauke aprašymai ir taisyklės, pagal kuriuos projekto šalyse popamokinės veiklos ir sportinių renginių metu buvo vedamos treniruotės ir praktiniai užsiėmimai.

Partneriai lankė vieni kitus

Per dvejus metus įvyko septyni tarptautiniai projekto dalyvių susitikimai, kurių metu mokytojai ir mokiniai, nepaisydami fizinių, socialinių, kultūrinių, rasinių bei religinių skirtumų, aktyviai sportavo, dirbo tarptautinėse grupėse ir mokėsi iš savo bendraamžių bei kolegų, ugdėsi lyderystės, tolerancijos, sveikos gyvensenos ir darbo komandoje įgūdžių, burti bendruomenes. Taip pat projekto dalyviai susipažino su kitų šalių kalba, kultūra, istorija, tradicijomis ir papročiais.

Ispanijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje ir Italijoje vyko mokymo ir mokymosi susitikimai, kuriuose dalyvavo ir projektinę veiklą vykdė mokiniai ir mokytojai iš visų projekto partnerystės šalių, o Islandijoje ir Rumunijoje buvo surengti tarptautiniai projekto šalių darbo grupių susitikimai, kurių metu mokytojai aptardavo ir įvertindavo projekto veiklą, pristatydavo pasiektus rezultatus bei numatydavo tolesnes užduotis.

Deja, dėl įtemptos politinės padėties Turkijoje vienas iš tarptautinių darbo grupės susitikimų, turėjusių praėjusių metų rudenį įvykti šioje šalyje, buvo perkeltas į Rumuniją.

Sukūrė elektroninę knygą

Šių metų birželio mėnesį Rumunijoje taip pat vyko ir baigiamasis projekto susitikimas – tarptautinis sklaidos renginys, kuriame dalyvavo ne tik mokytojai iš visų septynių projekto partnerystės šalių, bet ir svečiai iš Vokietijos, Graikijos, Turkijos bei įvairių Rumunijos švietimo organizacijų, savivaldybės, apskrities bei spaudos atstovai.

Šio renginio metu vyko tarptautinė konferencija ir buvo pristatytas anglų kalba sukurtas projekto intelektinis produktas, elektroninė knyga – skaitmeninis mokytojo vadovas „Sportas ir užsiėmimai lauke, kuriant geresnį pasaulį: inkliuzinio ugdymo praktiniai metodai ir priemonės, per sportą ir užsiėmimus lauke lavinant socialinius įgūdžius“.

Projekto intelektinį produktą kartu kūrė visos projekto partnerystėje dalyvaujančios šalys. Jis sudarytas iš dviejų dalių.

Pirmojoje vadovo dalyje „Žaidimai ir užsiėmimai lauke“ pristatomi trys kiekvienos šalies populiarūs tradiciniai žaidimai, jų taisyklės ir aiškios instrukcijos su nuotraukomis, ugdomi fiziniai ir socialiniai įgūdžiai. Šiems žaidimams nereikia brangios ir sudėtingos įrangos, juos galima lengvai žaisti kūno kultūros pamokose, integruoti į mokymo programas, pamokų planus, žaisti popamokinės veiklos užsiėmimuose, mokyklos sporto dienų, sporto renginių ir varžybų metu.

Antrojoje šios knygos dalyje galima susipažinti su inkliuzinio ugdymo praktiniais pedagoginiais metodais ir priemonėmis, per sportą ir užsiėmimus lauke lavinant socialinius įgūdžius. Čia pateikiami nuosekliai aprašyti teoriniai bei pedagoginiai metodai ir priemonės, kurie buvo taikomi skirtingose projekto partnerystės šalyse, per sportą ir užsiėmimus lauke ugdymo metu siekiant septynių pagrindinių socialinių įgūdžių ir pilietiškumo ugdymo aspektų: Bulgarijoje buvo ugdomi komandos sudarymo ir lyderystės įgūdžiai, Islandijoje – mokomasi kovoti su agresyvumu, smurtu ir patyčiomis, Italijoje sportas ir užsiėmimai lauke buvo įtraukti į inkliuzinį ugdymą, Lietuvoje per sportą buvo siekiama pažinti vietines bendruomenes, Rumunijoje daug dėmesio buvo skiriama sveikos gyvensenos ugdymui, Ispanijoje buvo mokomasi tolerancijos, o Turkijoje per sportą ir užsiėmimus lauke buvo skatinama mokytis iš bendraamžių.

Elektroninė intelektinio produkto knyga buvo išleista projekto darbo kalba – anglų kalba bei išversta į bulgarų, italų, islandų, ispanų, rumunų, turkų ir lietuvių kalbas. Su šiais leidiniais galima susipažinti projekto „Facebook“ puslapyje „United we Play, United we Win“. Be to, anglų ir lietuvių kalbomis šį leidinį galima rasti Katyčių pagrindinės mokyklos puslapyje http://www.katyciai.silute.lm.lt/ ir mokyklos muziejuje bei bibliotekoje.

Netruko prabėgti dveji projekto metai, kupini neišdildomų įspūdžių, aktyvių sportinių užsiėmimų, naujų patirčių ir pažinčių, įgytų žinių ir gebėjimų. Nepaisant to, kad projektas baigėsi, norėtųsi, kad visų projekto šalių dalyviai, mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, bendruomenių nariai ir toliau dalintųsi įgyta gerąja patirtimi, nenutrauktų projekto metu užsimezgusių draugystės ryšių, pritaikytų įgytas žinias savo kasdieniniame gyvenime, toliau plėtodami projekto tikslus, skatintų visus įsitraukti į aktyvią sportinę, sveikos gyvensenos ugdymo, socialinę ir pilietinę veiklą.