Kažkur dingo rinkėjų balsai… Keturios partijos prašo patikrinti rinkimų rezultatus Šilutėje

DSC 1182 copyRinkimų rezultatus nagrinėjantys pretendentai į savivaldybės Tarybą bei jų aktyvūs rėmėjai buvo nustebinti paskelbtais nugalėtojais – ar tikrai į Tarybą pateko tie, kam rinkėjai teikė pirmumo balsus?

Abejones 4 partijų atstovai ketvirtadienį surašė rašte Vyriausiajai rinkimų komisijai ir reikalauja perskaičiuoti balsavimo rezultatus bei įvertinti apygardos komisijos veiklą.

Keturios partijos turi priekaištų

Rinkimuose dalyvavusių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų narius nustebino Tarybos narių rinkimuose užfiksuotas dvigubai didesnis sugadintų biuletenių skaičius nei tiesioginiuose mero rinkimuose, taip pat nedidelėse rinkimų apylinkėse suskaičiuoti vienokie politikų reitingai, o rinkimų apygardos suvestinėse atsiradę kitokie reitingų skaičiai.

Abejonių, ar apygardos rinkimų komisijoje, kuriai vadovauja Savivaldybės administracijos darbuotojas Arvydas Gorodeckas, dirbta teisingai sukėlė ir faktas, jog visus skundus su prielaidomis apie rinkimų rezultatų neatitikimus ši komisija biurokratiškai atmetė išvis nenagrinėjusi.

Per kelias dienas po rinkimų stebėtojai bei partijų atstovai rinkimų komisijose po kruopelytę į partijų rinkimų štabus sunešė tarsi nedidelių pažeidimų rinkinius, bet visus sudėjus gavosi didžiulis priekaištų kamuolys.

Partijų štabuose surinkta informacija verčia suabejoti rinkimų rezultatų teisingumu. Formuojasi svarbiausia prielaida – ar nebuvo sudarytos sąlygos kažkam sąmoningai gadinti biuletenius ar net klastoti rinkėjų valią.

Įžvelgia daug pažeidimųDSCF4112

Visuomeninio rinkimų komiteto „Už žmonių valdžią“, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) ir Valstiečių – žaliųjų sąjungos politikai nusprendė skųsti Savivaldybės apygardos komisijos pirmininką A.Gorodecką ir jo vadovaujamos komisijos darbą Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Ketvirtadienį raštas „Dėl balsavimo iš anksto biuletenių, vokų lipdukų apskaitos bei kontrolės“ išsiųstas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Zenonui Vaigauskui.

Jame rašoma, kad balsuojant iš anksto savivaldybės pastate nevyko jokios biuletenių, vokų, lipdukų apskaitos. Po balsavimo trečiadienį bei ketvirtadienį antspauduoti nepanaudoti biuleteniai nebuvo nustatyta tvarka anuliuoti. Savivaldybės rinkimų komisijos nariai juos dar matė komisijos patalpose netvarkingai sumestus į nestandartines dėžes. Nuo šios patalpos raktą turi tik pirmininkas Arvydas Gorodeckas.

Šioje neplombuojamoje patalpoje arba pirmininko darbo kabinete iki sekmadienio pavakarės buvo laikomi ir vokai su balsavusiųjų trečiadienį – ketvirtadienį bei spec. paštuose biuleteniais.

Rajono apylinkių pirmininkai skundžiasi, kad jiems biuletenius, vokų lipdukus, vokus ir kt. priemones pirmininkas Arvydas Gorodeckas dalino asmeniškai, neduodamas, kaip buvo priimta ankstesniuose rinkimuose, pasirašyti už gautas biuletenių bei lipdukų serijas, vokus. Į pastabą atsakydavo – „Vėliau pasirašysite“.

Po rinkimų kai kurie apylinkių pirmininkai, pavyzdžiui, Rasa Balandienė iš 33-iosios Vainuto apylinkės, atsisakė pasirašyti atgaline data pateiktus biuletenių, vokų ir lipdukų perdavimo aktus.

Kai ši informacija pasiekė savivaldybės rinkimų komisijos narius, buvo paprašyta pateikti šiuos perdavimo aktus. Pirmininkas atsisakė tai padaryti, grubiai atsakydamas: „Ne kriminalistai esate“.

Analizuojant balsavimo paštu rezultatus, kyla įtarimas, kad buvo keičiami mažieji vokai ar jų turinys, perklijuojant didžiųjų vokų lipdukus ar keičiant didžiuosius vokus naujais. Pavyzdžiui, Martyno Jankaus apyl. Nr. 3 iš 130 galiojančių biuletenių 52 iš 53-jų už vieną kandidatą yra antspauduoti apygardos antspaudu (turėjo būti apylinkės antspaudas). Tai matėsi perskaičiuojant šios apylinkės biuletenius.

Nuostabą kelia rezultatai Mokyklos apylinkėje Nr. 1: labai didelis balsavusiųjų specialiuoju paštu už vieną iš partijų skaičius (balsuojant iš anksto trečiadienį ir ketvirtadienį balsai pakliūva į Mokyklos apylinkę Nr. 1). Labai didelis balsavusiųjų specialiuoju paštu skaičius už A.Gorodecką delegavusią partiją.

Pareiškimą pasirašiusieji politikai Vyriausiosios rinkimų komisijos reikalauja, kad būtų perskaičiuoti rinkimų apylinkių rezultatai, patikrinta rinkimų apygardos komisijos veikla per I rinkimų turą ir griežtai kontroliuojama Šilutės rinkimų apygardos komisijos ir jos pirmininko veikla per pakartotinius mero rinkimus.

Pilietiškų žmonių liudijimai

Pagrynių kaimo gyventoja Dangira Čiakienė, kuri buvo kandidatė į savivaldybės Tarybą VRK „Už žmonių valdžią“ sąraše, „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad ištyrinėjusi rinkimų rezultatus buvo šokiruota. Ji tiksliai žino, kad ji pati, jos vyras, vaikai ir artimiausi bičiuliai balsavo už sąrašą „Už žmonių valdžią“ ir biuletenyje pirmumo balsus paskyrė jai. Tačiau paskelbtuose Pagrynių apylinkės rinkimų rezultatuose užfiksuota, kad D.Čiakienė negavo nė vieno pirmumo balso. „Tikrai nesame beraščiai, kad taip visi urmu suklystume ir būtume visi sugadinę biuletenius“, – sakė D.Čiakienė, abejodama rinkimų rezultatų skaičiuotojais.

Lygiai tai pat pasijuto ir Andrius Chlopotinas su savo mama Reda. Jie balsavo išankstinio balsavimo metu (vadinamuoju specialiuoju paštu) Šilutės rajono savivaldybėje, tačiau jų balsai neatkeliavo į Žemaitkiemio (Nr. 19) rinkimų apylinkę ir nebuvo priskaičiuoti prie rinkimų rezultatų. Analizuodamas rezultatus, A.Chlopotinas pastebėjo, kad minėtoje apylinkėje nėra nė vieno balso už VRK „Už žmonių valdžią“.

Rinkimų apygardos komisijos narė Laima Gurjanova, į komisiją deleguota Lietuvos Teisingumo ministerijos, „Šilutės naujienoms“ sakė, kad liko nepatenkinta komisijos pirmininko A.Gorodecko veikla. Ji teigė, kad nors jai komisijoje buvo paskirtos sekretorės pareigos, tačiau pirmininkui jos paslaugų taip ir neprireikė. L.Gurjanovos nuomone, A.Gorodeckas prisiėmė visą atsakomybę dėl komisijos veiklos, nes veikė vienašališkai. Visus rinkimų numeruotus dokumentus – biuletenius, vokus, ženklus – rinkimų apylinkių pirmininkams atidavė asmeniškai, nedalyvaujant kitiems apygardos komisijos nariams, perdavimų tiksliai neužregistravo.

L.Gurjanova nesutiko pasirašyti ant komisijos narių darbo valandų tabelio, kurį sudarė pirmininkas A.Gorodeckas, nes jame pastebėjo daug neatitikimų. Sekretorė norėtų,kad jis būtų surašytas teisingai – tiksliai taip, kaip dirbo kiekvienas komisijos narys.

Pažeidimai – nereikšmingi?

A.Gorodeckas „Šilutės naujienoms“ prisipažino, kad buvo gavęs skundų dėl galimai neteisingai suskaičiuotų pirmumo balsų. Tačiau, pasak A.Gorodecko, tie skundai buvo pateikti pavėluotai ir komisija nusprendė neperskaičiuoti visos rinkimų apylinkės rezultatų. Juolab kad paminėti galimi netikslumai negalėjo pakeisti savivaldybės Tarybos rinkimų rezultatų.

Taip pat A.Gorodeckas „Šilutės naujienoms“ prisipažino, kad iš tiesų rinkimų apylinkių pirmininkams buvo išdavęs rinkimų medžiagą be tikslios registracijos. Jis sakė, kad taip atsitiko tik dėl laiko stokos. Su apylinkių atstovais jis buvo sutaręs, kad jie patys tiksliai surašys priėmimo – perdavimo aktus ir pasirašytus sugrąžins jam. Todėl šioje srityje, pasak A.Gorodecko, nesusipratimų neišvengta ir tokie pažeidimai – nereikšmingi. Apylinkėms skirtos rinkimų medžiagos skaičiai sutampa: kiek biuletenių ir vokų buvo išduota, tiek ir sugrąžinta.

Vyriausiosios komisijos pirmininkas Z.Vaigauskas ketvirtadienį Šilutės rajono grupės politinių partijų skundo dar nebuvo gavęs, todėl komisija dar nieko nesvarstė.

Komentuodamas Šilutės rinkimų apygardos komisijos sprendimą nenagrinėti pavėluotų skundų (pagal įstatymą, skundai dėl rinkimų rezultatų turi būti pateikti per 24 val. po rinkimų), Z.Vaigauskas pavadino formaliai teisingu. Tačiau Z.Vaigauskas pažymėjo, kad dėl „šventos ramybės“ Šilutės rinkimų apygardos komisija galėjo ir peržiūrėti vienos ar kitos apylinkės rinkimų medžiagą, ir visiems būtų buvę aiškiau.