Keičiasi vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą tvarka

ATLIEKU SPRENDIMAS__2Nuo 2020 metų sausio 1 d. įsigalios nauja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą tvarka ir nuostatai. Tokį sprendimą gruodžio mėnesį Savivaldybės tarybos politikams pateikė administracija. Ji vadovaujasi Vyriausybės nutarimu, kad atliekų susikaupimo norma negali būti skaičiuojama nekilnojamojo turto objektui ar jo ploto vienetui. Be to, kintamoji įmokos dedamoji negali būti nustatoma pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą.

Nuo Naujųjų metų kaina už atliekas bus skaičiuojama pagal konteinerių tūrį, jų skaičių ir išvežimų skaičių.

Nebemokėsime už kvadratus

Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lig šiol šilutiškiai mokėjo pagal savo namų ar butų dydį. Naujo sprendimo autorius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Būdvytis pasakojo, kad skyriaus specialistai, o anksčiau – ir Atliekų tvarkymo darbo grupė, surinko daug informacijos apie komunalinių atliekų surinkimą bei jų tvarkymą. Nauju sprendimu, atliekų turėtojai rinkliavos mokestį mokės nesivadovaudami savo valdomo būsto kvadratiniais metrais.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Šilutės rajono atliekų turėtojams, kurie gyvena individualiuose namuose ir kurie naudojasi individualiais konteineriais, vietinės rinkliavos kintamoji dalis bus skaičiuojama pagal mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių, dydį bei ištuštinimo dažnį.

2020 m. mokėjimo pranešime atliekų turėtojams, kurie gyvena individualiuose namuose ir kurie naudojasi individualiais konteineriais, metinė Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji bus apskaičiuojama pagal minimalų mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo dažnį – 17 kartų per metus. Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnumas keisis priklausomai nuo metų laikų: šaltuoju laikotarpiu konteineriai bus tuštinami kartą per mėnesį, o šiltuoju – du kartus per mėnesį.

Individualių namų gyventojams, kurie naudosis minimalia mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslauga (17 kartų per metus), metinė vietinė rinkliava sumažės.

Analogiškas apmokestinimas bus taikomas sodų gyventojams, kurie naudojasi individualiais konteineriais. Gyventojams, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, kintamoji dalis bus skaičiuojama už tūrio vienetą.
Politikų paklaustas M. Būdvytis sakė, kad pagal naujus tarifus atliekų turėtojai mokės panašias sumas, kaip ligi šiol. Jo nuomone, šiek tiek sumažės individualių namų šeimininkų mokesčiai ir šiek tiek bus didesni rinkliavos mokesčiai butų savininkams.

Ar pasieksime, kad mokestis mažėtų?

Politikai domėjosi, ar yra galimybė, kad atliekų tvarkymo mokestis būtų mažesnis. Pasak M. Budvyčio, gyventojai turi prisiminti, kad jiems surinkimo ir tvarkymo mokestis yra skaičiuojamas remiantis nerūšiuotų atliekų surinkimo ir išvežimo į Dumpių sąvartyną kiekiais. Jie turi žinoti, kad už surūšiuotų atliekų išvežimą mokėti nereikia. Todėl ypač svarbu atidžiai rūšiuoti atliekas ir taip mažinti nerūšiuotųjų kiekius. Savivaldybės taryba Vietinės rinkliavos dydžius gali tikslinti, atsižvelgdama į atliekų tvarkymo sąnaudų pasikeitimą.

Be to, pasak M. Būdvyčio, pensininkams atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestis gali būti mažinamas 30 proc. ar daugiau, lengvatos sumą apmokant iš Savivaldybės biudžeto.
Už naują komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sprendimo projektą Savivaldybės politikai balsuos gruodžio 19 d.