Keli tūkstančiai šilutiškių reikalauja neparduoti muziejaus

PARASAI 1Net 2145 šilutiškiai ir kitų mūsų rajono vietovių gyventojai pasirašė asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ inicijuotą prašymą Šilutės rajono savivaldybės tarybai, kad iš privatizacijos sąrašų būtų išbraukti pastatai, esantys Šilutėje, Lietuvininkų g. 36.

Tai reiškia, kad keli tūkstančiai šilutiškių savo išrinktiems politikams siunčia įpareigojimą neparduoti senojo Šilutės muziejaus, bet perduoti jį naudoti miesto bendruomenei.

Prašymas ir visi parašų lapai pirmadienį perduoti Savivaldybės tarybos sekretoriatui. Belieka laukti, kol keliolika tautos išrinktųjų, balsavusių už istorinio pastato pardavimą privatininkams, pradės klausyti rinkėjų nuomonės, o ne kelių savo partinių „vadukų“, nuo pat atėjimo į valdžią pradžios beatodairiškai puolusių rengti muziejaus privatizavimą.

Norėtų įkurti bendruomenės namus

„Garsaus Šilutės (anksčiau Heydekrug) krašto meistro, mūrininko H.Fiedler statytas gyvenamasis namas, vėliau priklausęs arklių pirklio Adalbert Rittens šeimai, pokario metu, nuo 1949 metų buvo pritaikytas Šilutės kraštotyros muziejui, kuriame buvo surinkti ir išsaugoti H.Šojaus dvaro muziejaus eksponatai. Tokiu būdu pastatai Lietuvininkų g. 36 pokario kartos Šilutės gyventojams tapo viešo pažinimo, svetingai priimančiais lankytojus, skleidžiančiais krašto meilę ir skatinančiais domėjimąsi kraštotyra, namais.

Būtent kraštotyros muziejaus įkūrimas šiame pastate tapo pagrindine sąlyga, kad ne tik čia saugomi eksponatai, bet ir pastatas bei jo vertingosios savybės nebuvo sunaikintos. Todėl 1993 metais pastatas Lietuvininkų g. 36 buvo įtrauktas į valstybės saugomų Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą. 2005 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190 buvo nustatytas vertybės apsaugos tikslas – saugoti viešam pažinimui ir naudojimui.

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. posėdyje priėmė sprendimą Nr. T1-1045 „Dėl savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo“, įtraukdama į jį pastatą – muziejų ir priklausinius, esančius Šilutėje, Lietuvininkų g. 36, nepaisydama visuomeninių organizacijų prašymų ir pasiūlymų.

Įsteigta Šilutės miesto nevyriausybinių organizacijų asociacija „Šilutės bendruomenės namai“ muziejaus pastatuose, Lietuvininkų g. 36, norėtų įkurti Šilutės bendruomenės namus. Čia būtų vykdoma visuomeninė, kultūrinė, edukacinė veikla. Bendruomenės namų durys būtų atviros tiek jaunimui, tiek ir vyresniojo amžiaus žmonėms“, – rašoma nevyriausybinių organizacijų kreipimesi į politikus ir prašoma išbraukti pastatus iš privatizavimo sąrašų bei paskirti juos visuomenės reikmėms.

Parašus rinko visos NVO

Nebekartosime, kiek kartų Šilutės visuomenininkai, priklausantys įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, komitetų ir Tarybos posėdžiuose bandė prisibelsti į tų keliolikos valdančiųjų politikų sąžinę, kad šie nekilnotų rankų už tai, jog šilutiškiai netektų beveik 70 metų jiems tarnavusio kultūrinio ir istorinio objekto – senojo muziejaus.

Visada 12-14 politikų „geriau“ žinojo, ko reikia šilutiškiams, – ogi parduoti muziejų. Jų balsų užteko nulemti pastatų likimą.
Paklaustas, kaip jiems įmanoma įrodyti, kad šilutiškiai tikrai nori išsaugoti muziejaus pastatus miesto bendruomenės poreikiams, kad jau kalbama su projektų rengėjais, kad jie padėtų paruošti pastatų renovavimo ir pritaikymo bendruomenei projektą, kad keliolika nevyriausybinių organizacijų norėtų čia vykdyti savo visuomeninę, kultūrinę, socialinę veiklą, vienas politikas išsitarė, kad jei tokią nuomonę pareikštų bent 2000 šilutiškių, tai muziejaus gal ir neparduotų.

Pirmadienį politikus pasiekė 2145 žmonių pasirašytas prašymas neparduoti muziejaus.

Parašus itin aktyviai rinko „Pamario jaunimas“, „Bočiai“, Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės gražinimo draugija, klubas „Muzikos paletė“, diabeto klubas „Margainis“ ir kitos NVO.

Didžiulio visuomenės palaikymo iniciatoriai sulaukė Šilutės miesto šventės metu: per 4,5 valandų tuomet surinkta apie 1800 parašų, nes žmonės tiesiog šeimomis sustodavo prie muziejaus ir pasirašydavo parašų rinkimo lapuose. Daugelis kantriai laukdavo savo eilės prie stalelio, kuris dažniausiai būdavo apgultas pasirašančių šilutiškių.

Įsivaizduokite, visą numatytą parašų rinkimo laiką kas minutę pasirašydavo po 6-7 žmones, savo valią reikšdami nenutrūkstama eile.

Deja, rajoną valdyti išrinktų, bet į savo rinkėjus jau dėmesio nebekreipiančių politikų prie muziejaus nebuvo. O vertėjo pasiklausyti žmonių komentarų, pasipiktinimų, kad ne vienas Šilutėje privatizuotas istorinis pastatas jau apleistas ir netgi sugriautas. Buvo garbaus amžiaus žmonių, kurie sakė specialiai tą dieną išsiruošę prie muziejaus, kad galėtų bent pabandyti sustabdyti besočius privatizuotojus. Buvo ir aktyvaus jaunimo, kurie labai norėjo paremti muziejaus saugotojus, tačiau negalėjo to padaryti dėl savo amžiaus – parašai buvo renkami tik ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų.

Raštą išsiuntė Tarybos nariams

Dabar muziejaus pastatai – vėl politikų rankose. Savivaldybės Tarybos sekretorius Jonas Jaunius sakė jau gavęs parašus ir iniciatorių raštą. Pasak J.Jauniaus, rajono meras Š.Laužikas jam yra nurodęs supažindinti su gautais dokumentais savivaldybės Tarybos narius. Taigi, iniciatorių laiškas yra išsiųstas politikams elektroniniu paštu, o parašų lapai yra sekretoriate, kur politikai gali ateiti ir pasižiūrėti.

Pasak sekretoriaus J.Jauniaus, jis dar neturi jokio nurodymo ar prašymo, kad savivaldybės administracijai būtų pavesta parengti sprendimo projektą dėl Šilutės muziejaus pastatų išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo.

Vadinasi, iniciatyvos parengti sprendimo projektą turėtų imtis rajono Tarybos nariai, kurie arba patys parengtų tokį sprendimo projektą, arba nurodytų tai padaryti Savivaldybės administracijai. Tai galėtų būti padaryta iki artimiausio rajono Tarybos posėdžio, kuris vyks birželio pabaigoje.