Keliasdešimt rajono vaikų gyvena be tėčio ir mamos. Ar pasiryžtumėte tapti globėju?

29 vaikai - nuo kūdikio iki paauglio šiuo metu gyvena Saugų vaikų globos namų šeimynose Šilutėje, Švėkšnoje ir Saugose. Dauguma jų svajoja apie tikrą šeimą, nes nė viena įstaiga neatstos namų, nė vienas, kad ir pats geriausias socialinis darbuotojas netaps mama ar tėčiu.

Meilė, dėmesys, supratingumas, atvertos durys į savo širdį ir namus – tai dalykai, galintys pakeisti tėvų globos netekusių vaikų gyvenimus. Ar pagalvojote, kad jūs galite tapti nuolatiniu globėju, suteikti šansą užaugti šeimoje tėvų globos netekusiam vaikui?..

Šeimynose gyvena 29 vaikai

Nuo rugsėjo Šilutėje veikia nauja įstaiga – Vaiko gerovės ir globos centras. Tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri organizuoja paslaugas bei pagalbą įtėviams, globojamiems vaikams, šeimynoms, rengia mokymus būsimiems globėjams.

Su centro direktore Audrone Čekanskiene ir socialinėmis darbuotojomis – globos koordinatorėmis Milda Vaičiūniene, Ieva Kazakauskaite, Veronika Šlakaitiene, Egle Vermontiene susitikome naujai įrengtose patalpose Liepų gatvėje, kur anksčiau veikė Suaugusiųjų mokykla, o kadaise darželis „Saulutė“. Centras antrajame korpuso aukšte, pirmajame – įstaigai pavaldus Vaiko dienos centras.
Naujai darbą pradėjusios komandos laukia daug iššūkių. Vienas jų, kad nuo Naujų metų neliks Saugų vaikų globos namų. Patalpose, kur daug metų veikė vaikų namai bus įrengti senelių namai. Dabar čia gyvenantys vaikai, kurių dauguma paaugliai, bus iškelti į šeimynas, kurios taps pavaldžios Vaiko gerovės ir globos centrui.

Šiuo metu Šilutės rajoje yra keturios šeimynos – Švėkšnoje, dvi Šilutėje (Naujakuriuose ir Pagryniuose) ir Saugose. Šeimynų namuose gyvena 29 įvairaus amžiaus vaikai.

A. Čekanskienė pasidžiaugė, kad anksčiau be tėvų globos likusių vaikų būdavo daugiau. Dabar savo darbą gerai atlieka socialinės darbuotojos, kurios įgūdžių stokojančias šeimas moko buities įgūdžių, tvarkytis su finansais, auklėti vaikus.

Trūksta nuolatinių globėjų

Vaiko gerovės ir globos centro darbuotojos atskleidžia ir opią problemą. Šiuo metu Šilutės rajone labai trūksta žmonių, norinčių tapti nuolatiniais globėjais ir į savo šeimą priimti vaiką. Nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie tuo metu negali grįžti į biologinę šeimą. Jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas jų interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.

Šiuo metu Šilutės rajone yra 76 vaikai, kuriuos globoja 56 globėjai. Daugiau kaip pusė jų su vaikais susiję giminystės ar kitais emociniais ryšiais. Visgi to nepakanka, rajone dar yra daug vienišų širdelių, kurių svajonė turėti namus, mamą ir tėtį.

Deja, prisiimti atsakomybę, į savo šeimą ir širdį įsileisti svetimą nėra daug norinčių. Centro moterys pripažįsta, kad vaiko globa – sudėtingas procesas, ir tai daryti gali ne kiekvienas. „Ne kiekvienas žmogus gebėtų mylėti kitą labiau negu save. Globojamą vaiką reikia daug kartų daugiau apkabinti. Juk šeimynose gyvena visko matę vaikai“, – sako daug metų socialinį darbą dirbanti A. Čekanskienė.
Pinigai nėra svarbiausias dalykas, tačiau valstybė už globojamą vaiką moka globos priedą, tikslinį priedą ir vaiko pinigus, bendra šių išmokų suma per mėnesį – 364 Eur.

Pagalbą teikia specialistai

Svarbiausia sąlyga būsimiems globėjams yra nuoširdi meilė vaikui, tačiau yra ir keletas kitų reikalavimų. Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami: asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimą giminaitį (tokie yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką; ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimą vaiko giminaitį; asmenys, atitinkantys globėjams keliamus reikalavimus; baigę mokymus pagal GIMK programą ir pripažinti tinkamais globoti vaikus.

Jeigu pasiryžote išpildyti vaiko svajonę ir tapti globėju (-a), daugiau informacijos suteiks Vaiko gerovės ir globos centro komanda.

Svarbu žinoti, kad jei ir iškils sunkumų, jūs nebūsite paliktas vienas (-a). Pagalbą suteiks specialistai, centre taip pat veikia savipagalbos grupė, kur apie įvairias problemas ir džiaugsmus kalbasi, patirtimi dalijasi jau esami globėjai.

Liepų g. 16, Šilutė, tel. 8 611 48036, el. p. info@vggc.lt.