Kelionių į Egiptą galima atsisakyti

egpitasĮ Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą telefonu ir elektroniniu paštu kreipiasi nusipirkę turistines keliones į Egiptą vartotojai, prašydami patarimų kaip jiems elgtis, nes dėl šalyje kilusių neramumų kelionės norėtų atsisakyti.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipia vartotojų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į rugpjūčio 14 dienos įvykius Egipte ir šalyje paskelbtą nepaprastąją padėtį, rekomenduoja Lietuvos piliečiams susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Egiptą, ypač į didžiuosius šalies miestus.

Egipte esantys Lietuvos piliečiai kviečiami elgtis itin budriai, vengti bet kokių masinių susibūrimo vietų, demonstracijų, laikytis nustatytų apribojimų, atidžiai sekti naujausius agentūrų pranešimus, su savimi visada turėti asmens tapatybės dokumentą.

Vadovaujantis šiuo metui galiojančiais teises aktais, vartotojas (turistas) turi teisę bet kada atsisakyti sutarties.

Tačiau skiriasi sutarties atsisakymo pasekmės priklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių yra atsisakoma vykti į kelionę.

Tokiu atveju, kai vartotojas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (pavyzdžiui nori atsisakyti kelionės dėl pasikeitusių asmeninių planų), vartotojas turi atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl tokio vartotojo atsisakymo (pvz. kelionių organizatorius už iš anksto rezervuotas apgyvendinimo ar vežimo paslaugas jau buvo atsiskaitęs savo verslo partneriams).

Teisės aktai nustato, kad tokiu atveju nuostolių dydis negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos.

Tačiau, jei atsisakoma vykti į kelionę dėl aplinkybių, kurių vartotojas negali kontroliuoti, ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba rekomenduoja kelionių organizatoriams sudaryti galimybę visiems turistams, iš anksto įsigijusiems keliones į Egiptą, tačiau dėl šioje šalyje vykstančių neramumų norinčių šių kelionių atsisakyti, sudaryti galimybę pasirinkti kitas alternatyvias keliones kitu laiku ir/ar kitomis kryptimis arba grąžinti už turistinę kelionę į Egiptą sumokėtus pinigus.

Nepavykus ginčų su kelionių organizatoriais išspręsti taikiai vartotojai turi teisę dėl konsultacijos kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą telefonu (8 5) 262 6751 arba atsiųsti pasirašytą prašymą adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius arba faksu (8 5) 279 1466.