Kelmėje sumuštas benamis šilutiškis pargabentas į savo kraštą

NELAIMELIS RASA JAKIENESavaitgalį iš Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos į Šilutės socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo namus buvo atgabentas mūsų kraštietis, benamis A.G. Sužalotas pensinio amžiaus žmogus, neturintis pastovios gyvenamosios vietos, neregistruotas prie jokio šeimos gydytojo, Šilutėje nedelsiant gavo pirminę medicininę pagalbą, prieglobstį minėtame centre, o per vieną parą jam buvo išrūpintas ir gydymas Šilutės ligoninės traumatologijos skyriuje.

Pasak Šilutės socialinių paslaugų centro direktorės Rasos Jakienės, šis įvykis parodo, kad mūsų krašto žmonės gali būti užtikrinti, jog mūsų rajone gerai veikia socialinių paslaugų sistema.

R.Jakienė pasakojo, kad sumuštą A.G. (redakcijai pavardė žinoma) į Šilutę atvežė Kelmės savivaldybės Pakražančio seniūnaitis Alfonsas Sakalauskas, iš Šilutės seniūno Raimondo Steponkaus sužinojęs apie galimybę nelaimėliu pasirūpinti Šilutės socialinių paslaugų centre.

Pakražančio seniūnas A.Sakalauskas „Šilutės naujienoms“ telefonu pasakojo, kad šilutiškis benamis jo seniūnijoje buvo matomas jau kelerius metus, dažniausiai darbymečiu, kai apsigyvendavo pas vieną ar kitą ūkininką ir jiems talkindavo. Šiemet užsiliko ilgėliau. Su panašiais likimo broliais šventė Kalėdas ir Naujuosius. Vienas iš sugėrovų šilutiškį sumušė.

Seniūnas nelaimėlį rado apleistame name, kur jis glaudėsi jau porą savaičių kamuojamas skausmų.

Pasak A.Sakalausko, Šilutės rajono gyventojo jis negalėjęs pristatyti nei pas Kelmės rajono medikus, nei rasti nakvynės namus Kelmėje. Todėl, pasitaręs su Šilutės seniūnu R.Steponkumi, Pakražančio seniūnas nutarė atgabenti savo transportu mūsų benamį tiesiai į Šilutės socialinių paslaugų centro darbuotojų rankas.

Prieš apgyvendinant laikinuose namuose A.G. buvo nuvežtas į Šilutės ligoninės priimamąjį. Medikai nustatė, kad po sugėrovo spyrio vyras yra patyręs kaulų lūžį, iš pradžių jam paskirtas ambulatorinis gydymas.

Vieną naktį paslaugę naująjį Socialinių paslaugų centro gyventoją, centro darbuotojai įsitikino, kad nelaimėliui reikia geresnės priežiūros, nei jis gali gauti centre. Todėl jau kitą dieną centro darbuotojos pasirūpino, kad A.G. būtų priregistruotas Šilutės PSPC, o Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas Darius Steponkus nutarė ligonį gydyti traumatologijos skyriuje.

Dabar centro darbuotojos ieško A.G. artimųjų. Tačiau tai nėra paprasta: vyras nekalbus, vis tvirtina, jog yra benamis ir nieko neprisimena. Dar dėkoja už jam suteiktą pagalbą.

Pasak E.Jakienės, kantriai bendraujant jau pavyko išsiaiškinti, kad vyras turi artimųjų Gaidelių kaime. Jie bus informuoti apie savo giminaičio buvimo vietą.

Pagydytas benamis iš ligoninės nebus iškraustytas į gatvę – kol nebus rastas kitas prieglobstis, jis gyvens laikinuose namuose Šilutės socialinių paslaugų centre.