Keturios bendruomenės gavo paramą, trys projektai – atmesti

 gorainiu bendruomenes namaiŽemės ūkio ministerija paskelbė, kokias bendruomenes parems iš kaimo bendruomenių rėmimo programos lėšų.

Tarp projektų, gavusių finansinę paramą, yra keturi Šilutės rajono bendruomenių projektai: Degučių bendruomenės „Rytdiena“, Laučių kaimo bendruomenės, Juknaičių bendruomenės ir Usėnų seniūnijos bendruomenės.

Gaila, kad dvi Šilutės rajono bendruomenės, teikusios paraiškas, finansavimo negavo dėl neapsižiūrėjimo – niekas nepasirūpino, kad būtų pratęsta bendruomenių patalpų nuoma iš Savivaldybės pagal panaudos sutartis.

Bendruomenės skatinamos tvarkyti aplinką, įsigyti inventoriaus, ugdyti jaunimą, rengti renginius

Kaimo bendruomenių veikla yra nepaprastai svarbi visos visuomenės gyvenime, nes ji kuria vadinamąsias viešąsias vertybes, todėl yra remiama iš nacionalinio biudžeto. Iš nacionalinio biudžeto kaimo bendruomenėms šiemet buvo skirta 618,117 tūkst. eurų. Iš viso gauti 384 projektai, kuriais buvo prašoma 1,4 mln. Eur paramos.

Pagal kaimo bendruomenių projektus numatyta tvarkyti viešąją infrastruktūrą kaimo vietovėse (parkai, prieigos prie vandens telkinių, skverai, kitos poilsio zonos (pvz., įrengiamos sporto, žaidimų aikštelės, grindžiami pėsčiųjų ir dviračių takeliai, įrengiami suoliukai, šiukšliadėžės ir pan.). Taip pat bus stiprinama bendruomenių materialinė bazė (pvz., veiklai užtikrinti įsigyjami baldai, tautiniai rūbai, sporto inventorius ir pan.) bei remiami kaimo tradiciniai ir jaunimo pilietiškumo ugdymo renginiai (pvz., miestelių šventės, kaimo teatrų festivaliai, kaimų susitikimai, jaunimo sporto, jaunųjų amatininkų mokyklėlės, kūrybinės stovyklos ir kt.).

Lėšos – Degučiams, Laučiams, Juknaičiams ir Usėnams

Didžioji dalis paraiškų – 316 – buvo pripažintos tinkamomis, bet finansinė parama kol kas išdalinta 227 projektams.
Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Degučių bendruomenė „Rytdiena“ parengė projektą „Suprask, judėk, pažink“ ir gavo 1135,00 Eur paramą.

Laučių kaimo bendruomenės projektas „Veik laisvai, gyvenk sveikai“, skirtas materialinės bazės stiprinimui“, gavo 3000 Eur paramą.

Juknaičių bendruomenė prašė finansavimo tradicinei šventei „Vasaros palydėtuvės su žirgais“ surengti ir gavo 1498,47 Eur paramą.

Usėnų seniūnijos bendruomenė irgi numatė stiprinti materialinę bazę – šis projektas gaus 1500 Eur paramą.

„Labai vertiname bendruomenių pastangas ir veiklą, jos gražina ne tik aplinką, bet turtina ir dvasinį žmonių gyvenimą, daug dėmesio skiria jaunimui, todėl dėsime visas pastangas, kad rastume lėšų visiems teigiamai įvertintiems projektams finansuoti“, – pabrėžė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Liko nefinansuoti 88 teigiamai įvertinti projektai.

Trys paraiškos neatitiko kriterijųsaugu bendruomenes namai

68 paraiškos buvo atmestos, nes teikėjai neatitiko tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų. Tarp atmestų paraiškų yra 3 Šilutės rajono bendruomenių paraiškos.

Bendruomeninė organizacija Saugų seniūnijos šeimos klubas, parengęs jaunimo veiklos projektą „Uždraustų knygų keliais“, finansavimo negavo. Projektų vertintojai nustatė, kad Saugų seniūnijos šeimos klubas neatitinka kaimo bendruomenės kriterijų, todėl negali pretenduoti į kaimo bendruomenių paramos lėšas. Mat taisyklėse numatyta, kad netinkama pareiškėja yra organizacija, vienijanti atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz. lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.).

Dvi bendruomenės – Gorainių ir „Saugų artuma“ irgi paramos negavo, bet priežastis – kita: nebuvo pratęstos patalpų panaudos sutartys tarp Savivaldybės ir minėtų bendruomenių.

Projektų finansavimo reikalavimuose buvo sąlyga, kad bendruomenės turi turėti priskirtas patalpas ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos.

O Gorainių bendruomenei Savivaldybė patalpas yra perdavusi pagal panaudos sutartį tik iki 2018-07-31, bendruomenei „Saugų artuma“ – iki 2017-02-26. Todėl šių bendruomenių paraiškos buvo atmestos.

Bendruomenės skubės pratęsti sutartis

Gorainių bendruomenės pirmininkė Monika Auksoriūtė pripažino, kad tai – pačios bendruomenės apmaudus neapsižiūrėjimas. Mergina „Šilutės naujienoms“ sakė, kad skubės kuo greičiau išsiaiškinti, kaip reikėtų pratęsti dar nesibaigusią patalpų panaudos sutartį su Savivaldybe.

Saugų bendruomenės pirmininkas Vytautas Laurinavičius „Šilutės naujienoms“ pripažino, kad rengdami projekto paraišką saugiškiai matė reikalavimą dėl 3 metų patalpų nuomos termino, tačiau nebebuvo laiko savivaldybės Taryboje patvirtinti naują ilgalaikę patalpų panaudos sutartį. Su Savivaldybės vadovais aptarus situaciją, jie nedvejodami davė pažadą, kad panaudos sutartis bus tęsiama. Deja, toks pažadas, net ir raštiškas, nebuvo priimtinas paraiškų vertinimo komisijai.

V.Laurinavičius sako, kad artimiausiu metu su Savivaldybe sudarys patalpų panaudos sutartį 10-iai metų ir vėl teiks paraiškas naujiems veiklos finansavimo konkursams.