KGB akiratyje – ir už džiazo klausymąsi

kgb2Interneto svetainėje apie KGB veiklą – ir šilutiškių pavardės. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) administruojamoje svetainėje skyrius „Šilutė“ papildytas nauja medžiaga.

Viešai publikuojamuose dokumentuose kai kurie agentų užfiksuoti „nusikaltimai“ šiandien skamba komiškai ir absurdiškai, tačiau anuomet ir kalbos apie valdžią buvo laikomos kenksmingomis. Pavyzdžiui, Šilutės KGB agentams įtarimus kėlė džiazo muzikos klausymas ar nešvankių žurnalų skaitymas.

Paviešintos KGB rezervo karininkų pavardės

Interneto svetainėje „KGB veikla Lietuvoje“ (www.kgbveikla.lt) duomenys apie KGB veiklą ir struktūrą skelbiami nuo pernai. Svetainėje publikuojami dokumentai, kurie atspindi KGB padalinių Lietuvos miestuose ir rajonuose veiklą, jos specifiką ir agentūros sąrašus XX amžiaus 9-ajame dešimtmetyje.

kgb2Atnaujintoje svetainėje įkeltas kadrinių KGB darbuotojų sąrašas sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Šiuo metu svetainėje yra 331 KGB rezervo karininkų sąrašas, kurių dokumentai ar bylų kartotekos kortelės išliko Lietuvos ypatingajame archyve.

Dalies KGB rezervo karininkų bylų šiame archyve nėra, nes jos buvo sunaikintos ar išvežtos į SSRS KGB archyvus. Tačiau, anot interneto svetainę kgbveikla.lt administruojančio tyrimo centro, išliko 93 KGB rezervo karininkų bylų kartotekos kortelės, kurių tikriausiai nespėta sunaikinti, nes didelė dalis kortelių rastos suplėšytos. Jos spalio mėnesį papildė ankstesnį sąrašą.

KGB rezervininkų sąrašo paskelbimas nuspalvino ir vykusią parlamento rinkimų kampaniją, mat paaiškėjo kai kurių išsikėlusių kandidatų sąsajos su represine struktūra.

Kortelėse nurodyti asmens duomenys, karinis laipsnis, tautybė, partiškumas, išsilavinimas, LSSR KGB įsakymo numeris ir data, kada asmuo įtrauktas į KGB rezervą, KGB rezervo karininko bylos numeris.

Taip pat kortelėse nurodyta, į kurį KGB padalinį KGB rezervo karininkas turėtų vykti tarnauti ypatinguoju laikotarpiu – karo ar masinių riaušių prieš sovietų valdžią atveju. Kai kuriose kortelėse nurodyta, kad asmuo atsisakė tarnauti KGB rezerve ir dėl to LSSR KGB įsakymu pašalintas iš šios tarnybos.

Susikaupus keleto asmenų atsisakymams būti KGB rezerve, šiuos karininkus pašalindavo LSSR KGB vadovybės įsakymu. Vis dėlto didesnė dalis karininkų liko KGB rezervo įskaitoje.

Lapkričio pradžioje pradėtas skelbti KGB agentų archyvinių bylų registracijos žurnalas. Žurnalo duomenys svetainėje kgbveikla.lt viešinami dalimis, ne daugiau kaip po dvidešimt asmenų kas dvi savaites.

Šilutės rajone – 38 kadriniai darbuotojai

Iš viso sovietų okupuotoje Lietuvoje veikė 5 didžiųjų miestų skyriai ir 44 miestų bei rajonų poskyriai, prižiūrimi miestų skyrių. Jų pasiskirstymas atitiko Lietuvos teritorinį administracinį suskirstymą.

Kaip teigiama centro pranešime, miestų bei rajonų padaliniai uoliai vykdė LSSR KGB funkcijas. Periferinių padalinių veiklą lėmė jų teritorijos specifika – vietovės ypatumai (pasienio zona, pajūris) ir buvę objektai (svarbios strateginės pramonės, transporto, karinio pramoninio komplekso įmonės, kariniai daliniai), taip pat toje teritorijoje gyvenančių asmenų santykis su režimu (buvę tremtiniai, kaliniai, tikintieji, dvasininkai, turintys giminių, pažįstamų Vakaruose, dirbantys vietinėse švietimo įstaigose ar kituose strateginiuose objektuose bei aktyviai dalyvaujantys antisovietiniame, ypač religiniame pasipriešinime).

1954-1967 metais veikė KGB miestų ir rajonų įgaliotinio įstaigos, o 1967 metais įkurti KGB miestų skyriai ir rajonų poskyriai.

Skelbiamuose dokumentuose apie Šilutės rajono KGB padalinį viešinamas LSSR KGB Šilutės rajono kadrinių darbuotojų sąrašas. Jame nurodomi 38 asmenų vardai ir pavardės, užimtos pareigos ir laikotarpis, kada jie dirbo.

Svetainėje patalpinti 9 susiję dokumentai: LSSR KGB Šilutės rajono poskyrio veiklos 1981 m. ataskaita ir  planas, operatyvinių ir agentūrinių priemonių planas apsaugoti karinius objektus esančius Šilutėje, 1980 m. veiklos ataskaita ir planas, veiklos prieš Jehovos liudytojų religinę bendruomenę, bendrų operatyvinių priemonių planas apsaugoti karinius objektus esančius Šilutėje, pažyma apie Šilutės operatyvinę padėtį, LSSR KGB 23-ojo pasienio padalinio, Klaipėdos, Kretingos, Šilutės RO poskyrių priemonių planas apsaugoti LSSR sieną 1985-1986 m.

Didžiąją dalį dokumentų pasirašė Šilutės padalinio vadovas Algimantas Mažrimas. Viršininku jis dirbo 12 metų.

Tikrino „Rezginėlės“ kolektyvo narius

1980 m. Šilutės skyriaus KGB ataskaitoje skelbiama, kad tais metais veikė 83 slaptieji agentai, 167 patikimi informatoriai, bandyta užverbuoti 9 naujus. 1981 m. agentų sumažėjo – dirbo tik 78, patikimų informatorių – 177.

Šilutės poskyrio ataskaitose slaptieji Šilutėje dirbę agentai neįvardijami, skelbiami tik jų slapyvardžiai. Šilutėje darbavosi ir saugumui apie antisovietinę veiklą nuolat pranešdavo agentai Stankus, Antanas, Ričardas, Asas, Spindulys, Azalija, Elektronas, Petras, Liepa, Vytenis, Akylasis, Lapelis, Vilius, Adata ir kiti. Be agentų, informaciją teikdavo ir vadinamieji patikimi informatoriai, kurie dokumentuose įvardinti inicialais.

Gyventojai buvo stebimi dėl ryšių su užsieniečiais, automobilio įsigijimo, gaunamų laiškų ir siuntinių iš giminaičių, gyvenančių kapitalistinėse šalyse. Visi, kurie gaudavo siuntinius iš užsienio, būdavo tikrinami, ar tai nėra atlygis už šnipinėjimo veiklą. Dažnai į agentų akiratį pakliūdavo „religiniai fanatikai“ – tikintieji, vaikštantys į bažnyčią, išpažįstantys katalikų, Jehovos ar kitą tikėjimą.

1980 m. ataskaitoje minimas incidentas, kai į Šilutę iš Klaipėdos atvyko trys užsieniečiai iš Vokietijos Federacinės Respublikos. Asmenys buvo sulaikyti ir išvaryti.policija

Užfiksuoti keli signalai dėl vaikų katekizacijos Juknaičiuose. Į šią gyvenvietę iš Kauno atvykusi vienuolė vedė mokymus. Vienuolę pagavo „su įkalčiais“ – vaikų mokymo metu.

Dėl „politiškai kenkėjiškų pasisakymų“ per pamokslus buvo surengtas profilaktinis pokalbis su Šilutės bažnyčios kunigu.
Gavus duomenų, kad trys vienos Šilutės vidurinės mokyklos moksleiviai norėtų stoti į kunigų seminariją, su jais operatyviniai darbuotojai asmeniškai užmezgė kontaktus ir bandė verbuoti.

Užverbuoti į KGB pasisekdavo ne visada. Ataskaitoje pranešama, kad vienas verbuoti nusižiūrėtas šilutiškis – netinkamas KGB. Jis charakterizuojamas neigiamai, piktnaudžiauja spiritiniais gėrimais, yra plepys, dažnai keičia darbovietes, o pastaruoju metu yra bedarbis. Dėl šių priežasčių verbuoti pilietį atsisakyta.

1980 m. Maskvoje vyko olimpinės žaidynės. Jose KGB agentai siekė užtikrinti saugumą, todėl buvo patikrinti visi į olimpiadą vykusio meno kolektyvo „Rezginėlė“ nariai. Nieko įtartina agentai neaptiko.

Vokietijoje klausė, kur eilė prie silkės

KGB agentų susirūpinimą kėlė ir tautiškumo proveržiai. Ataskaitoje minimas atvejis, kuomet vasario 16-ąją Švėkšnos vidurinės mokyklos devintokas mokykloje ant durų prikabino lapelius „su nacionalistiniu užrašu“. Buvo ieškoma galimai veikianti organizuota grupė, kuri padėjo platinti lapelius, tiriamos priežastys.

Išsiaiškinta, kad tai jis padarė vienas, paskatintas radijo stoties „Amerikos balsas“ antisovietinių laidų. Informuojama, kad su moksleiviu buvo profilaktiškai pasišnekėta.

Agentai nustatė, kad kitas vyras pas tėvus Švėkšnoje susikonstravo radijo prietaisą, kurio bangos sklinda iki 10 kilometrų spinduliu, ir kartu su draugais klausėsi džiazo muzikos. Išsiaiškinta, kad schemą, kaip sukonstruoti aparatą, jis gavo iš kito švėkšniškio. Milicija iš abiejų vyrų aparatus konfiskavo.

Su muzika susijęs ir 31-erių katytiškio „nusikaltimas“. Jis kurį laiką tėvo adresu siuntiniuose gaudavo plastikines plokšteles su pop muzika. Jomis taip pat keisdavosi su Anglijoje ir Vokietijoje gyvenančiais žmonėmis. Agentų pastebėjimu, tokiu būdu vyras užsiėmė spekuliacija.

KGB ataskaitose 1980 ir 1981 metais figūruoja katytiškis, užkliuvęs agentams kelis kartus. Po išsamių agentų tyrinėjimų nustatyta, kad vyras užsienyje elgėsi netinkamai, „taip kompromituodamas tarybinio žmogaus įvaizdį“.

Katytiškis lankėsi pas giminaičius Federacinėje Vokietijoje ir užėjęs į parduotuvę garsiai paklausė: „Kurgi čia eilės prie mėsos ir silkės?“. Tai sukėlė aplinkinių juoką. Taip pat vyras per sieną bandė įsivežti nešvankių žurnalų, bet jie buvo konfiskuoti. Apie šiuos „gėdingus faktus“ grįžęs į Lietuvą jis nutylėjo. Dėl šių prasižengimų katytiškis metus buvo nuolat stebimas.

Sąjūdiečiams įrėmė į galvą pistoletą

KGB Šilutės rajono poskyrio darbuotojai dirbo dabartiniame Šilutės policijos komisariato pastate. Šilutės teatro režisierius Sergėjus Paciukas, buvęs Sąjūdžio Šilutės skyriaus atsakingasis sekretorius, interviu yra pasakojęs, kad iš Sąjūdžio laikų atmintyje niekaip neišsitrina įvykis 1990-aisiais, kuomet kartu su kitais sąjūdiečiais teko perimti archyvą ir KGB dokumentus iš šio pastato.

Šilutės skyriaus atstovai S.Paciukas, Vitalijus Šopis, Jonas Purlys ir kiti Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos apsaugos vadų buvo įpareigoti perimti Šilutės KGB archyvą, patalpas ir ryšių įrangą. Keturi saugumiečiai parą buvo užsirakinę pastate iš vidaus ir atsisakė paklusti Lietuvos valdžiai.

„Rusai iš anapus Nemuno per karalienės Luizės tiltą atlėkė keliomis mašinomis. Vienas karininkas, vos pravėrus duris į pirmą kabinetą, man įrėmė pistoletą į galvą, kitas V.Šopiui į šoną įrėmė automatą ir laikė prie sienos, kol įėjo pulkininkas. Tada brigada išnešė kažkokią šarvuotą įrangos spintą į lauką, ją pakrovė ir su savanoriais įkaitais išvažiavo atgal. Paliko popierius, kuriuose jokios rimtos informacijos jau nebuvo“, – prisiminė S.Paciukas.

 Projektas „Šilutės krašto kultūra ir žmonės: tradicijos, istorija, kūryba”.