Kiaulininkystės kompleksas tikrai teršė gamtą

SRUTOS copy„Gamta tikrai teršiama“, – tokia išvada galima apibendrinti prieš porą savaičių greta Grabupių, Gnybalų kaimo miško pakraštyje iš melioracijos griovio pasemto vandens tyrimų rezultatus.

„Šilutės naujienos“ praėjusią savaitę rašė apie gamtos teršimo atvejį, kurį viešumon iškėlė būrelis visuomenininkų.

Vandens mėginius ištyrus laboratorijoje, nustatytas didelis teršalų kiekis, o netoliese esančiame ūkininko Kazimiero Baginsko kiaulių komplekse (anksčiau – UAB „Grabupėliai“) aplinkosaugininkai aptiko pažeidimų. Dėl to jį ketina nubausti už gamtai padarytą žalą.

Tie patys visuomenininkai išsiuntė laišką aplinkos ministrui Valentinui Mazuroniui, informuodami apie gamtos teršimo atvejį bei neatsakingą kiaulių augintojų darbą, taip pat išreiškė nepasitikėjimą mūsų rajono aplinkosaugininkais.

Teršalai į drenažą pateko

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūros vadovė Galinos Misevičienės surašytame akte nurodoma, jog teršalai iš Gnybalų griovio paimtuose vandens mėginiuose leistinas normas viršija keliolika ir net keliasdešimt kartų.

Anot G.Misevičienės, K.Baginsko kiaulininkystės ūkyje dokumentacija tvarkoma vos patenkinamai, todėl aplinkosaugininkų vadovė jau vien iš to daro išvadą, jog ir darbe pažeidimų yra. Dėl to į atvirus vandenis galėjo patekti srutų. „Ūkyje nesilaikoma laistymo periodiškumo, jo vadovai nepranešė ir apie avariją. Į drenažą pateko nemažas azoto kiekis“, – komentavo G.Misevičienė.

Tyrimų rezultatai rodo, kad Gnybalų kaime į melioracijos kanalą, kuris įteka į Šyšos upę, iš žemdirbystės drėkinimo laukų ištekėjusiame vandenyje bendrasis fosforas leistinas normas viršija 1,6 karto, amonio azotas –  36 kartus, bendrasis azotas – 15 kartų.

Pasak G.Misevičienės, gegužės 20 ir 27 dienomis ūkininko K.Baginsko Grabupių kiaulių fermoje atliktas neplaninis patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyti tam tikri pažeidimai, dėl kurių bus pradėta administracinė procedūra ir pateikta pretenzija dėl žalos atlyginimo.

Agentūros vedėja komentavo, kad kiaulidžių vadovai nepranešė aplinkosaugininkams apie jokią avariją ir kad įmonėje nesilaikoma laukų laistymo srutomis privalomo periodiškumo.

Visuomenininkai aplinkosaugininkais nepasitiki

Iniciatyvinės grupės Šyšai ginti nariai Vladas Kainovaitis, Edvardas Jurjonas, Rimantas Jaruškevičius ir Orestas Lidžius raštą apie situaciją Šilutėje išsiuntė aplinkos ministrui V.Mazuroniui.

Rašte teigiama, kad visuomenininkai įsitikinę, jog srutos ir chemikalai, kuriais dezinfekuojami kiaulių tvartai, į požeminę laukų nusausinimo sistemą patenka iš K.Baginsko kiaulių komplekso, nes po pranešimo aplinkosaugininkams srutų tekėjimas į griovį buvo sustabdytas.

„Neturime galimybės patys viską nuolat kontroliuoti, o Šilutės r. aplinkos apsaugos agentūros specialistais nepasitikime“, – teigia šilutiškiai.

Jų manymu, mūsų aplinkosaugininkai ir anksčiau mūsų rajone sukeltų ekologinių nelaimių metu dirbo aplaidžiai. Todėl jie prašo ministro imtis skubių priemonių aplinkos teršimui kiaulių srutomis ir cheminėmis medžiagomis sustabdyti.

Jie taip pat primena, kad pernai šilutiškiai E.Jurjonas, R.Jaruškevičius, Rimgaudas Paulius, Antanas Narbutas ir Jonas Jokšas parašė prašymus priimti dirbti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais. Tam reikėjo gauti Šilutės r. agentūros darbuotojų rekomendacijas. Tačiau tokių rekomendacijų vyrai negavo.

Jau ne vieną aplinkos teršimo atvejį išaiškinę šilutiškiai mano, kad aplinkosaugininkai tiesiog nesiryžo pasirašyti jiems rekomendacijų, mat nori, kad neabejingi vyrai nesikištų į jų veiklos sritį ir nematytų jų darbo broko.

„Kovosim tol, kol ir toje vietoje teršalai nebebėgs“, – ryžtingai sako vyrai.