Kiaulių laikytojui – sankcijos už piktybišką teisės aktų reikalavimų nesilaikymą

Ūkininkui K. B. priklausančiuose kiaulininkystės ūkiuose Šilutės ir Kelmės rajonuose nustatyta biologinio saugumo ir gyvūnų gerovės teisės aktų reikalavimų pažeidimų.

VMVT nuotr.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) informuoja, kad kilus įtarimų dėl galimų teisės aktų pažeidimų Kelmės rajone esančiame kiaulininkystės ūkyje buvo inicijuotas neplaninis patikrinimas.
Patikrinimo metu VMVT inspektoriai nustatė, kad ūkininko K. B. ūkis neatitinka kiaulių biologinio saugumo ir gerovės teisės aktų reikalavimų. Ūkyje gyvūnai laikomi jų rūšies, amžiaus, fiziologijos neatitinkančių teisės aktuose nustatytų sąlygų, nesilaikoma kiekvienai kiaulei skiriamo laisvo grindų ploto normų, kiaulės negali nevaržomai atsigulti, laisvai patekti vienu metu į kitas joms skirtas vietas. Ūkyje rasta sužeistų, sergančių kiaulių, netvarkinga įranga, atlūžę gardų strypai, pertvaros atsikišusios, sulūžusios, su aštriais kampais, keliančios pavojų kiaulių sveikatai ir gyvybei.
Tvartuose ir aplink juos nesilaikoma graužikų kontrolės ir biologinio saugumo reikalavimų, sudarant sąlygas gyvūnų užkrečiamųjų ligų plitimo rizikai. Pastebėta pelinių graužikų, vylių dėžutės neužpildytos graužikų kontrolės preparatais, aplink tvartus nenušienauta žolė, ne visi lankytojai registruojami lankytojų žurnale, neužtikrinamas reguliarus mėšlo šalinimas iš gardų, tvora ir vartai nesandarūs ir netvarkingi, tad atsiranda galimybė į ūkį patekti bešeimininkiams ir laukiniams gyvūnams. Atlikus patikras nustatyta, kad netinkamai tvarkomos veterinarinės atliekos, šalutiniai gyvūniniai produktai ir naikinami veterinariniai vaistai.
VMVT inspektoriai taip pat inicijavo ir minėto ūkininko kiaulininkytės ūkio, esančio Šilutės rajone, neplaninį patikrinimą, kurio metu taip pat nustatyta biologinio saugumo ir gyvūnų gerovės teisės aktų reikalavimų pažeidimų. Be ankstesniame ūkyje nustatytų pažeidimų patikrinimo metu nustatyta, kad dezinfekciniai barjerai neužpildyti dezinfekciniu skysčiu, kilimėliai sausi, darbuotojai patenka į kiaulių laikymo zoną ne per tam skirta įėjimą. Ūkyje fiksuota ir šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) tvarkymo pažeidimų, kai transporto priemonė, išvežusi ŠGP už teritorijos tvoros, grįžta į teritoriją nedezinfekuota, plaunama kiaulių auginimo zonoje. Ūkyje nepildomas veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų žurnalas, vaistai laikomi ne pagal vaistų informaciniuose lapeliuose nurodyta informacija, gyvūnų gydymui naudojami švirkštai nešvarūs, neužtikrinama aseptikos ir antiseptikos principų.
Atsižvelgus į tai, kad yra minėto ūkininko vardu yra registruoti skerdykla, mėsos cechas ir prekybos subjektai, VMVT inspektoriai atliko ir jų neplaninius patikrinimus, kurių metu taip pat nustatyta pažeidimų: nesuremontuotos, prastos būklės maisto tvarkymo subjekto patalpos, neužtikrinama kenkėjų kontrolė, netvarkinga nuotekų surinkimo sistema, nėra apšvietimo tikrinimo prieš skerdimą patalpoje, neužtikrinamas skerdžiamų gyvulių, parduodamų kiaulienos produktų atsekamumas.
Patikrinimų metu nustačius, kad kiaulių laikytojas ne tik nevykdė ankstesnių VMVT reikalavimų ir nepašalino kai kurių trūkumų, bet ir toliau piktybiškai nesilaikė biologinio saugumo ir kitų reikalavimų, dėl nustatytų pažeidimų jam bus skirtos administracinio poveikio priemonės. Taip pat ūkininkui laikinai uždrausta išvežti iš ūkio laikomas kiaules.