„Kintai Arts“ ruošia dar vieną siurprizą – „Kultūros skūnę“

Kintų miestelis jau garsėja bemaž dešimtmetį čia organizuojamu muzikos festivaliu „Marių audra“, įgyvendintais projektais „Kuršių marių medinės burvaltės „Venterio“ atkūrimas” ir „Vėtrungės kelias į Kuršių marias“ bei plaukikų ir kaituotojų sporto puoselėjimu.

Ši Kintų centre stovinti sena daržinė netrukus taps tikru vietos kultūros tašku - kultūros skūnia.

Dabar pradedami darbai siekiant atgaivinti vieną Kintų miestelio pastatą, kuris iš daržinės pavirstų vietos kultūros traukos tašku, jungiančiu bendruomenę, gamtą, paveldą su atvykstančiais menininkais, turistais ir kitomis kultūrinėmis iniciatyvomis.

VšĮ „Kintai Arts“ direktorė Audra Juodeškienė pateikė prašymą Šilutės rajono savivaldybei, Šilutės Hugo Šojaus muziejui, Kintų Vydūno kultūros centrui ir Kintų pagrindinei mokyklai tapti projekto „Kultūros skūnė” įgyvendinimo, pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus 2014 – 2021 m. partneriais ir prisidėti prie projekto įgyvendinimo veiklų.

Projekto įgyvendinimo metu buvusią Kintų miestelio daržinę planuojama rekonstruoti ir pritaikyti įvairioms kultūrinėms veikloms.

Infrastruktūriniai pokyčiai sudarys sąlygas tokioms veikloms, kaip tradicinių laivų statyba, vėtrungių gamyba, kraštui būdingo maisto gamyba, amatų produktų realizacija, kultūrinio verslumo veiklos. Paraleliai „kietosios“ infrastruktūros sukūrimui bus įgyvendinama ir „minkštosios“ infrastruktūros plėtra, kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų veiklų įgyvendinimui, lavinimas. Tarpsektorinis dvišalis bendradarbiavimas sujungs skirtingas vertės kūrimo grandines, paspartins paslaugų sklaidą ir kurs teigiamą poveikį vietai ir jos žmonėms.

A. Juodeškienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad projekto vedėjas VšĮ „Kintai Arts“ planuoja bendradarbiauti su 8 projekto partneriais. Jeigu Šilutės savivaldybė ir jos įstaigos sutiks būti partneriais, tai kartu dirbs ir Biotope AS (Norvegija), Vilniaus dailės akademija, Kintų evangelikų liuteronų parapija, Kintų bendruomenė.

Ekonomikos ir finansų komitete svarstant sprendimo projektą dėl pritarimo projekto „Kultūros skūnė“ įgyvendinimui bei galimybės tapti partneriais esminių klausimų nekilo. Pasidžiaugta, kad Savivaldybės lėšų neprašoma. Politikas Sigitas Majus tik stebėjosi projekto pavadinimu. Pasak jo, jo kaime dar ir dabar daržinę vadina skūne, vadinasi pastatas, kuriame vyktų kultūriniai renginiai, būtų vadinamas tiesiog daržine.

Visi politikai pritarė, kad tokį sprendimą svarstytų Savivaldybės taryba.

Komercijos direktorius, korespondentas