Kintai surengė daugiafunkcio centro atidarymą ir pirmą kolegų suvažiavimą

DAUGIAFUNKCIS 2Daugiafunkcio centro duris Kintų jaunimas ir aktyvūs vyresnio amžiaus žmonės varsto jau daugiau nei metai, tačiau oficialus jo atidarymas įvyko tik dabar. Pagaliau baigti visi daugiafunkcio centro pastato rekonstrukcijos ir įrengimo darbai, supirkta visa planuota įranga ir sutvarkyta projekto dokumentacija.

Atidarymas nepaprastas – tuo pat metu surengtas ir pirmasis Lietuvos daugiafunkcių centrų darbuotojų suvažiavimas – „Rudens mugė 2015“. Suvažiavime dalyvavo ir savo patirtimi pasidalijo jau keletą metų tokiuose centruose dirbantys kultūros bei švietimo darbuotojai iš Šiaulių r. Kurtuvėnų gyvenvietės, Vilkaviškio r. Keturvalakio, Pakruojo r. Žiemelio, Plungės r. Platelių ir mūsų rajono Inkaklių gyvenviečių.

Atrado savo nišą

Universalūs daugiafunkciai centrai Lietuvoje – dar naujiena. Apie juos kalbėti ir pirmąsias tokias įstaigas steigti buvo pradėta DAUGIAFUNKCIS 1tik prieš ketverius metus, kai kaimo gyvenvietėse imta likviduoti vis daugiau pradinių mokyklų, kultūros namų, bibliotekų ir vaikų darželių. Daugiafunkciai centrai perėmė daugelį minėtų įstaigų funkcijų.

Daugiafunkcis centras Kintuose priglaustas prie Kintų pagrindinės mokyklos. Šioje mokykloje vyresniųjų klasių veiklą organizuoja Šilutės pirmoji gimnazija.

Kintų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė sakė, kad nors Kintuose ir nebeveikė kultūros namai, kintiškiai niekad neapleido kultūrinės, sportinės ir visuomeninės veiklos, todėl daugiafunkcis centras iškart atrado savo veiklos nišą. Jau įprasta, kad iki 17 valandos šiame centre įvairiose veiklose šurmuliuoja moksleiviai: šoka, sportuoja, naršo internete, belaukiantieji transporto į namus bibliotekoje ruošia pamokas ir t.t. Vėliau, po kasdienių darbų į centrą renkasi suaugę bendruomenės nariai, kurie čia irgi randa daug veiklos.

Nors oficialiai centro veikla turėtų baigtis 20 val., dažnokai šviesos čia užgęsta tik apie 22 val. ir dar vėliau.

Už tai, kad daugiafunkciame centre noriai lankosi jauni ir vyresnio amžiaus žmonės ir čia sudaroma jauki ir svetinga aplinka, A.Gužauskienė dėkojo savo kolektyvo nariams, centro kordinatorei, mokyklos direktorės pavaduotojai Ilonai Papievienei, sporto organizatoriui, pedagogui, psichologui Laimondui Tarozai, aplinkos prižiūrėtojai Vilijai Dreinienei bei įrangos inžinieriui Vitalijui Šturmai.

Kad nepamirštų namų

DAUGIAFUNKCIS 4Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, prisiklausęs kalbų apie centro veiklą, įteikė taikliai naudingą dovaną centro darbuotojams – didžiulį laikrodį. Pasak mero, gerai, kad žmonės noriai čia lankosi ir kad veikla nenutrūksta su oficialiomis centro darbo valandomis. Tačiau darbuotojams jis palinkėjo vakarėjant žvilgčioti ir į laikrodį, kad jie nepamirštų namuose laukiančių artimųjų.

Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis prisiminė, kad paskutinį kartą Kintuose buvo prieš dešimtmetį, kai čia įspūdingai su malūnsparniu buvo nusileidęs Prezidentas Rolandas Paksas. Pasak K.Komskio, tuometinių kultūros namų pastato ir dabartinio daugiafunkcio centro patalpų negalima nė lyginti. K.Komskis linkėjo centro darbuotojams ir čia besilankantiems žmonėms turiningos veiklos ir fantazijos, kad gyvenimas Kintuose būtų kuo įdomesnis.

Seimo narys Artūras Skardžius sveikino tvirtą Kintų bendruomenę ir sakė, kad ši daugiafunkcio centro renginių salė jam primena bendruomenės kovą su naftininkais. Jis pažadėjo asmeniškai visuomet palaikyti bendruomenės interesą gyventi be naftos verslovės kaimynystės. Pasidžiaugęs centro veikla, A.Skardžius visiems linkėjo čia atrasti įdomių užsiėmimų, o centro darbuotojams – sėkmės ir tvirtybės.

Svečiai iš įvairių šalies daugiafunkcių centrų pasakojo apie savo veiklas, bendradarbiavimą su bendruomenėmis, rodė skaidres apie surengtas parodas, ekskursijas ir t.t.