Kintų bendruomenė nenori naftos paieškų marių pakraštyje

KINTAI 1UAB „Minijos nafta” patyrė dar vieną nesėkmę – Kintų bendruomenės susirinkimas, kuriame dalyvavo 107 žmonės, vieningai nepritarė naftos gavybos Kintų objekte Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai (PAV).

„Minijos naftos” užsakymu dirbę VšĮ „Pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto” mokslininkai tikriausiai kitokio rezultato ir nesitikėjo, nes jiems yra gerai žinoma, kad jau 12 metų bendruomenė savo principinės nuomonės nekeičia: arba gręžinį nukelkite toliau nuo Kuršių marių pakrantės, arba gręžinio visai nereikia.

PAV ataskaitą kartu su kintiškiais išklausę Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis bei LR Seimo narys Artūras Skardžius parėmė Kintų bendruomenės pusę.
Dvigubas susirinkimas

Į viešą PAV studijos ataskaitos pristatymą suėję kintiškiai registravosi net į du sąrašus: viename rašėsi, kad dalyvauja VšĮ „Pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto” renginyje, o kitame lape registravosi, kad dalyvauja Kintų bendruomenės susirinkime ir kad jame teisėtai ketina balsuoti dėl PAV ataskaitos.

Bendruomenės pirmininkė Sigita Kasparavičienė labai atsakingai organizavo susirinkimą, kuris vyko kartu su PAV ataskaitos pristatymu, nustatė susirinkimo trukmę – ne ilgiau kaip 1,5 valandos ir drausmino visus, kurie trukdė dalykiniam ataskaitos pristatymui ir diskusijoms.

Gręžinys arčiau marių – ekonominiu požiūriu geriausia…

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto mokslininkas dr. Saulius Gulbinskas su savo bendradarbių komanda apie pusvalandį pristatinėjo „Minijos naftos” bendrovės užsakymu parengtą naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą.

Ataskaitoje buvo aptartos visos trys galimos naftos gręžinio vietos, kurios planuojamos vakarinėje Kintų miestelio pusėje. Pirmosios aikštelės riba būtų vos pora šimtų metrų nuo Kuršių marių pakrantės ir Nemuno deltos regioninio parko teritorijos ribos, kitos dvi aikštelės būtų po puskilometrį atokiau, už buvusio ūkio techninių dirbtuvių ir arčiau durpžemio pievų.

Kalbėdami apie triukšmo, išmetamų teršalų kiekius, planuojamų sudeginti dujų kiekius, mokslininkai įtikinėjo, kad normos nebus viršijamos. Pasak mokslininkų, daugiausia nepatogumų kintiškiai patirtų porą mėnesių, kol būtų vykdomi aikštelės ir gręžinio paruošimo darbai. Tuomet triukšmo lygis gali siekti iki 45 decibelų, tačiau vėliau vykdant gręžinio eksploatacinius darbus, triukšmo bus žymiai mažiau – tik iki 15 decibelų.

Mokslininkų pateiktuose naftos gavybos ir transportavimo planuose yra pažymėta, kad išgautos naftos rezervuarai ir technologiniame procese išgauti sūrūs skysčiai bus pildomi atokiau nuo gyvenvietės ir transportuojami nauju gyvenvietės aplinkkeliu. Todėl mokslininkai net nevertino, kaip sunkusis transportas, kurio svoris – per 20 tonų, kasdien atlikdamas apie 40 reisų, paveiks gyvenvietės kelią ir čia pat esančius pastatus.

Aptarę visas tris galimas verslovių vietas, mokslininkai pateikė išvadą, kad ekologiniu aspektu saugiausia aikštelė būtų trečioji, atokiausia nuo Kuršių marių pakrantės ir gyvenvietės. Bet vertinant ekonominiu aspektu, pirmasis gręžinys, pasak mokslininkų, turėtų būti rengiamas pirmojoje aikštelėje, nes jo kaštai būtų perpus mažesni.

Griežtai – ne

Pirmasis komentuoti poveikio vertinimą pradėjo dabar atostogaujantis Kintų seniūnas Antanas Kližentis. Jis trumpai papasakojo 12 metų besitęsiantį bendruomenės ginčą dėl naftos gavybos galimybių Kintuose su UAB „Minijos nafta”. Nors, pasak A.Kliženčio, teismuose nemažai klausimų sprendžiasi ne bendruomenės naudai, tačiau bendruomenės atstovai vis dar turi abejonių, ar teisėtai planuojamos verslovių aikštelės, kurios yra už naftos gavybos licencinio ploto. Labiausiai bendruomenę piktina naftininkų užsispyrimas pasiekti savo tikslus pigiausiomis sąnaudomis ir toje vietoje, kuri yra nepalankiausia Kintų gyvenvietės žmonėms.

Kintų muzikos festivalio organizatorė Audronė Juodeškienė kalbėjo, kad naftos verslovės veikla visai nesiderina su kintiškių ateities planais. Ji sakė, kad Kuršių marių pakrantėje esančiame Svencelės kaime jau išpopuliarėjo banglentininkų, kaituotojų, sportininkų sueigos, čia jau planuojamos jų vasaros stovyklos. Be to, pagreitį įgauna visuotinai Lietuvoje pripažintas ir jau tarptautiniu tapęs muzikos festivalis, yra kaimo turizmą plėtojančių žmonių, kurie savo gyvenimą sieja turistų aptarnavimo sritimi. Visi tokie planai visai nesiderina su naftos verslovės veiklos perspektyva.

A.Juodeškienė, remdamasi savo kaip medikės patirtimi, analizavo planuojamų oro teršalų kiekius. Jos manymu, veikiant naftos verslovei Kintams jau nebeverta siekti kurortinės vietovės statuso, nes per dešimtmetį per degančių dujų fakelus bus išmesta dešimtys tonų medžiagų, kenksmingų žmonių sveikatai.

Todėl ji ir kiti kalbėję kintiškiai sakė griežtai nepritariantys poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

Seimo narys A.Skardžius sakė, kad gerai ištyrinėjo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir jam kilo nemažai abejonių, ar tikrai dėl tokio nedidelio naftos klodo verta aukoti bene gražiausias Šilutės savivaldybės vietoves – Kuršių marių pakrantes ties Kintais. Jam daug abejonių sukėlė naftos sandėliavimo ir transportavimo schema, kurioje rodoma, kad bus nutiestas naujas kelias sunkiajam transportui važiuoti.

A.Skardžiaus manymu, nei valstybė, nei naftos gavybos įmonė neturės tiek pelno iš gaunamų mokesčių ir parduodamos naftos, kad atsipirktų tokio aplinkkelio tiesimo kaštai. Todėl yra reali grėsmė, kad utopiniam aplinkkelio tiesimui žlugus, sunkusis transportas keliaus tiesiog per Kintus einančia vienintele centrine gatve.

Seimo narys pažadėjo savo paramą bendruomenei teisinėmis priemonėmis apsiginti savo teises į švarią ir saugią aplinką.
A.Skardžiaus abejones dėl planuojamo aplinkkelio patvirtino ir jau 35 metus šiame krašte gyvenantis verslininkas Alfonsas Pekarskas. Jis prisimena tokių pavasarinių potvynių, kad tose vietose, kur projektuotojai planuoja būsimą kelią, jis yra plaukiojęs valtele. Todėl A.Pekarskas patvirtino prielaidas, kad aplinkkelio statyba numatytose vietose yra utopija.

Savivaldybė nepritars

Rajono meras V.Laurinaitis, išklausęs mokslininkų pateiktus tyrinėjimus ir bendruomenės narių ataskaitos vertinimus, sakė, kad savivaldybės Taryba jau vieną kartą netvirtino prieš kelerius metus pateiktą PAV ataskaitą dėl Kintų verslovės veiklos. Meras sakė ir dabar įsitikinęs, kad Kintų gyventojai savo nuomonės nepakeitė ir nepritaria verslovės veiklai. Todėl V.Laurinaitis mano, kad savivaldybės Taryba laikysis tos pačios pozicijos – UAB „Minijos nafta” naftos gavybai ir tokios veiklos poveikio aplinkai vertinimams pritars tik tuomet, kai naftininkai sutars su Kintų bendruomene.

Susirinkimo dalyviai absoliučia balsų dauguma patvirtino savo apsisprendimą nepatvirtinti PAV ataskaitos.

Atsisveikindamas dr. S.Gulbinskas padėkojo kintiškiams už konstruktyvų dialogą ir prašė per dešimt dienų PAV ataskaitos rengėjams surašyti pageidavimus, kad jais galėtų papildyti surinktus duomenis. Kintiškių surinktą informaciją apie galimas naftos verslovės veiklos grėsmes S.Gulbinskas pavadino dar viena PAV ataskaita, kuri yra nemažiau svarbi.