Kintų šokių kolektyvui „Deima“ – 20 metų!

Kolektyvo Deima sokejos po 12 met pristaciusios soki is 2004 m. repertuaroGražiu koncertu 20-ąjį gimtadienį paminėjo vaikų ir jaunimo šokių kolektyvas „Deima“.

Kasmet šoka pusė mokyklos

Kolektyvas įkurtas 1996 m. rugsėjo mėnesį Kintų vidurinėje mokykloje. Jam vadovauti ėmė buvusi Kintų vidurinės mokyklos mokinė, tik ką baigusi Lietuvos muzikos akademiją, choreografijos mokytoja Asta Gužauskienė.

„Deima“ kasmet jungė nuo 60 iki 120 šokėjų – tai yra, apie pusę tuo metu mokyklą lankančių mokinių. Šokėjai į grupes jungėsi pagal amžiaus grupes ir pasirinktus šokio stilius: pramoginiai, tautiniai, disko, šiuolaikiniai, aerobika.

Mažėjant mokinių skaičiui mokykloje, mažėjo ir šokėjų, tačiau jų pasiekimai tik augo. Kolektyvo „Deima“ ir Kintų vardas skambėjo ne tik Šilutės rajone, Klaipėdos apskrityje, bet ir visoje Lietuvoje dalyvaujant pramoginių, šiuolaikinių šokių ir aerobikos varžybose, konkursuose, festivaliuose. Labiausiai didžiuojamasi dalyvavimu Dainų šventėse 2009, 2012, 2013, 2014 metais.

Nors nuo 2014 m. rugsėjo, reorganizavus mokyklą, Kintų vidurinė tapo pagrindine, o 11-12 klasių mokiniai tapo Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriaus gimnazistais, bet jie ir toliau šoko „Deimoje“, garsino Kintų vardą.

Kolektyvas džiaugiasi gražiomis, ilgametėmis draugystėmis su kitų mokyklų kolektyvais: Vilkyčių „Šypsena“, Dituvos „Danza“, Rusnės „Vėjūne“, Vainuto „Uta“, Priekulės, Klaipėdos „Aukuro“, Šilutės Vydūno gimnazijos „Žvilgis“, Klaipėdos vaikų ir jaunimo klubų kolektyvais „Švyturiukai“ ir „Brigantina“. Ilgametes sokejos Brigita 12 m. Samanta 10 m. Vaida 10 m. 3-ia i kairs vadov Asta Guzauskien

Kadangi šiuo metu A.Gužauskienė vadovauja ne tik „Deimai“, bet ir visai mokyklai, jaunesnio amžiaus šokėjų grupėms šiais mokslo metais vadovauja choreografijos mokytoja Judita Jakienė – ilgametė Rusnės mokyklos šokių kolektyvo „Vėjūnė“ įkūrėja ir vadovė.

Jubiliejinis – 20-ojo kolektyvo „Deima“ gimtadienio koncertas vyko Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro salėje.

Kolektyvą pasveikinti atvyko ilgamečiai draugai – Vilkyčių ir Dituvos šokėjai, kuriems vadovauja Dalia Genčiuvienė, sveikino vietos suaugusiųjų šokių grupė „Kintai“ bei moterų šokių grupė „Kanarėlės“ (šioms grupėms irgi vadovauja A.Gužauskienė), „Deimos“ buvusios narės Simonos Ubartaitės – Venckienės šokėjos ir Kintų Vydūno kultūros centras – puikūs mokyklos partneriai bendradarbiaujant ir ugdant jaunąją kartą.

Į koncertą atvyko ir buvusios „Deimos“ šokėjos. Didžiausią staigmeną pateikė 3-ioji kolektyvo merginų grupė, kuri susibūrusi prisiminė dar 2004-aisiais šoktą šokį ir visus nustebino savo energija ir šokio atlikimu.

Gimtadienio torto dalijimasŠventės metu padėkota jau 10, 11 ir 12 metų šokantiems ir Kintų vardą garsinusiems Klaipėdos apskrityje bei Lietuvoje šokėjams: dešimtokėms Gabrielei Kumutaitytei, Samantai Kuršaitytei, Vaidai Venckutei, Editai Pakamorytei, gimnazistams Akvilei Juciūtei, Neringai Kulbokaitei, Dovilei Stravinskaitei, Jolitai Mažonaitei, Tadui Cirtautui, Artūrui Taraškevičiui, Brigitai Karpauskaitei.

Po sveikinimų, padėkų ir įvairiaspalvio konfeti visų laukė gimtadienio tortas!

„Ačiū visiems draugavusiems, draugaujantiems ir draugausiantiems su šokiu, taip pat nepamirštantiems ir aplankantiems šokių kolektyvo „Deima“ koncertus!“, – sakė A.Gužauskienė.