Kirpyklose ir grožio salonuose vis randama pažeidimų

1218049311kerpaGerėjant gyvenimo kokybei kartu didėja ir reikalavimai, keliami paslaugų ir produktų kokybei. Sakoma, kad informacija apie suteiktą nesaugią paslaugą paplinta greičiau ir plačiau nei informacija apie saugias ir kokybiškas paslaugas.

Bloga kokybė kainuoja brangiai, nes prarandamas klientas, todėl natūralu, kad paslaugos teikėjai yra suinteresuoti užtikrinti kokybę. Juo labiau kad ir vartotojai šiandien jau reikalauja, kad paslaugos ar produktai, už kuriuos jie moka, atitiktų jų lūkesčius ir teisės aktų reikalavimus. Jie žino, kad vadovaujantis Vartotojų teisių gynimo įstatymu, turi teisę gauti tik kokybišką ir saugią paslaugą.

Produktų saugos įstatyme sakoma, kad saugi paslauga yra tokia, kuri teikiama pagal numatytas sąlygas ir nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nekelia grėsmės vartotojo svekatai. Todėl paslaugos teikėjas turi žinoti visus teisės aktus, kurie reglamentuoja jo teikiamą paslaugą, nes tik žinodamas gali savo veiklą organizuoti taip, kad jo paslauga nesukeltų grėsmės vartotojų sveikatai.

Šiemet mūsų rajone kirpyklų, kosmetikos kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, sporto klubų, pirčių, saunų, apgyvendinimo paslaugas teikė 119 objektų. Per šių metų 11 mėnesių patikrinti 76 objektai (63,9 proc.). 35-iuose objektuose (46 proc.) nustatyta teisės aktų pažeidimų. Daugiausia – soliariumuose, kirpyklose, grožio ir kosmetikos kabinetuose.

Dažniausi pažeidimai: darbuotojai dirba nepasitikrinę sveikatos, neišklausę higienos įgūdžių ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo kursų (15,8 proc. visų tikrintų objektų), reikalavimų neatitinka paslaugų aprašymai (14,5 proc.). 10 proc. tikrintų verslininkų dirba neturėdami leidimo – higienos paso. Nustatyta ir netinkamos instrumentų ir įrangos priežiūros atvejų, ne visada tinkamai atliekama įrankių dezinfekcija, vartotojams nepateikiama būtina informacija.

Tuose objektuose, kur buvo nustatyti pažeidimai, atlikti 22 pakartotiniai patikrinimai. Pažeidimus buvo pašalinę tik kiek daugiau nei pusė – 12 – verslininkų.

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai 27 atsakingiems asmenims surašė administracinės teisės pažeidimo protokolus ir skyrė baudas.

Pastebime, kad nors pažeidimų kasmet nustatoma nemažai, patys gyventojai dar nėra linkę skųstis dėl netinkamai teikiamų ar nesaugių paslaugų. Jie turėtų būti reiklesni paslaugų teikėjams.