Kitą sezoną šiluma vartotojus pasieks naujais vamzdynais

TRASOSŠilutiškiai jau mato šalia gatvių sukrautas vamzdžių rietuves ir žino, jog tai – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ pasirengimo šilumos trasų renovacijai darbai.

„Šilutės šilumos tinklų“ direktorius Algis Šaulys sako, jog tai jau III darbų etapo pradžia. Renovacija kainuos apie 4,7 mln. litų, neskaitant PVM. Mažiau nei pusė šios sumos – Europos Sąjungos pinigai, antroji pusė – įmonės indėlis.

„Be ES fondų finansavimo, vien tik nuosavomis ar skolintomis lėšomis negalėtume įgyvendinti tokio projekto“, – sako direktorius.

Renovacijos metu bus pakeista 2 883 metrai trasų, bet vamzdžių teks pakloti dvigubai tiek – arti 6000 m, mat jie greta guldomi po du.

Naujosios trasos nuguls Jaunimo ir Melioratorių alėjose, Knygnešių kvartale, nuo Šeimos skvero link Pamario pagrindinės mokyklos ir iki Liepų gatvės. Šiuose rajonuose esančiuose daugiabučiuose gyvenantys žmonės kurį laiką turės taikstytis su nepatogumais – jie neturės karšto vandens.

Darbus jau pradeda konkursą laimėjusių Klaipėdos inžinerinių tinklų darbininkai, juos baigti jie žada iki rudens.
Pasak A.Šaulio, vartotojai irgi pajus tokios renovacijos naudą, nes tai padės stabilizuoti, o ateityje – ir mažinti tiekiamos šilumos kainas.
es siluma vamzdziai
Tikslas – didinti sistemos patikimumą ir efektyvumą

UAB „Šilutės Šilumos tinklai“ nuolat investuoja į eksploatuojamo šilumos ūkio Šilutės mieste atnaujinimą ir plėtrą. 2010 m. ir 2011 m. Šilutėje buvo įgyvendintas vienas šilumos gamybos efektyvumo didinimo ir du šilumos tiekimo trasų modernizavimo projektai.

Kadangi energetinių resursų kainos nepaliaujamai ir toliau auga, esamų senų centralizuotos šilumos tiekimo (CŠT) tinklo vamzdynų būklė blogėja, įmonės vadovai nusprendė inicijuoti dar vieną šilumos tiekimo sistemos modernizavimo projektą. Taip siekiama toliau didinti šilumos tiekimo patikimumą ir saugumą Šilutės mieste ir teikti kokybiškas šilumos tiekimo paslaugas seniems ir naujiems vartotojams.

Planuojamo įgyvendinti projekto „Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Šilutės mieste III etapas“ metu bus renovuota 2 883 m senų šilumos tiekimo trasų.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projektas atitinka strateginio Šilutės rajono savivaldybės plėtros plano įgyvendinimo priemones. Šilutės rajono strateginiame plėtros 2005 – 2014 metais plane numatyta modernizuoti šilumos tiekimo sistemą, pakeisti šilumines trasas į bekanales trasas, išplėsti centralizuoto šilumos tiekimo sistemas.

„Šio projekto pagrindinis tikslas yra padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą Šilutėje, perspektyvoje – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius ir taip sudaryti technines sąlygas miesto gyventojams ir komerciniams vartotojams naudotis centralizuotai tiekiama šiluma šildymui ir karšto vandens ruošimui“, – sako A.Šaulys.

Rekonstrukcija padės taupyti kurą ir elektrą

Dauguma – apie 70 proc. centrinio šildymo tiekimo tinklų vamzdžių mūsų mieste yra pakloti daugiau nei prieš 30 metų gelžbetoniniuose kanaluose, tie vamzdžiai izoliuoti stiklo vata. Daugelyje vietų ši vamzdynų izoliacija jau sukritusi, todėl neužtikrina šiluminės varžos reikalavimų.

Projekto rengėjai pasakoja, kad dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir užsikišusių bei sulūžusių drenažinių kolektorių, vamzdynų gelžbetoninius kanalus jau dažnai apsemia gruntiniai vandenys. Padidėjęs šių vandenų lygis skatina vamzdynų koroziją, ir todėl susidaro dideli šilumos nuostoliai.

„Apytikriais skaičiavimais nuostoliai siekia apie 20,5 proc. visos mūsų katilinės parduodamos šilumos“, – sako įmonės direktorius.

Štai 2012 metais šilumos nuostoliai vamzdynuose sudarė 16,019 tūkst. MWh (tik miesto kailinės), o tai yra apie 20,5 proc. visos per metus parduotos šilumos kiekio.

Palyginimui, pagal Lietuvos šilumos tiekimo įmonių duomenis, vidutiniai šilumos nuostoliai šilumos tinkluose 2011 metais buvo 16,6 proc.

Skaičiuojama, kad baigus renovaciją šilumos nuostoliai sumažės 2818,74 MWh.

es siluma naujas katilasDar viena problema ta, kad dėl susidėvėjusių trasų dažnai iškyla avarijų pavojus, tad po renovacijos ir jų bus galima išvengti.
Kartu Šilutės katilinėje bus sunaudojama mažiau kuro, mažesnės bus elektros sąnaudos, mažiau bus teršiama atmosfera. Šilumos tiekėjai jau suskaičiavo, kad per metus galės sutaupyti apie 150 tūkst. Lt.

Taigi, šilumos trasų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą jos tiekimą vartotojams, kartu ateityje dalinai amortizuojant šilumos kainų kilimą, net ir kylant kuro kainoms.

Be to, sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie mus supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo, taip pat Lietuvos energetikos ūkio kryptingo vystymo siekiant užtikrinti energetinį saugumą, darnią sektoriaus plėtrą, konkurencingumą, efektyvų energijos vartojimą bei šilumos energijos, pagamintos iš AEI, didinimą.

Renovacijos naudą pajus vartotojai

Prie to paties tikslo – šilumos kainų mažinimo – prisidės ir naujasis 10 megavatų biokuro katilas, kuris veikia jau nuo Kalėdų, nors oficialus jo pridavimas numatytas tik gegužės mėnesio pabaigoje.

„Tai didžiausias ir tobuliausias iš visų 4 mūsų biokuro katilų“, – pasakoja po įmonę vedžiojantis A.Šaulys. Kaip tik dėl jo nuo Naujųjų metų įmonė jau beveik nebenaudojo mazuto (jį naudojančios katilinės liko tik Tilžės g. ir Švėkšnos pradinėje mokykloje), užteko tik vietinės biokuro žaliavos.

A.Šaulys rodo medienos rietuves ir jau paruoštos tokios žaliavos sandėlius, baigiamą įrengti naują medienos saugojimo aikštelę.

Biokuro katilo statybos ir katilinės renovacijos projektas, medienos saugojimo aikštelė, o taip pat įrengta biokuro padavimo vieta, įrengtos svarstyklės, sutvarkyta ir išasfaltuota aplinka – tai vis per nepilnus metus įvykę pokyčiai. Jie tapo galimi, kai įmonė įsisavino 8,8 milijonų litų investicijų, iš kurių daugiau nei 3 milijonus litų Šilutės šilumos tiekėjams skyrė Europos Sąjunga.

„Jeigu dar prisiminti neseniai pastatytą ekonomaizerį, kuris išvalo į aplinką ES logo su trim fondais spalvotas copyišmetamus dūmus ir mažina išeinančią temperatūrą, taip sugrąžindamas dalį šilumos, tai jau ir visai galime pasakyti, jog visa tai tam, kad dirbtume ekologiškai ir kad švaresnė būtų mūsų visų aplinka“, – atsisveikinant sako A.Šaulys.