Klaipėdos apygardos teismas išteisino Minijos kaimo medkirčius

minijos kaimas2Spalio 27 dieną Klaipėdos apygardos teismas paskelbė nuosprendį didelį atgarsį visuomenėje sukėlusioje Minijos kaimo medžių iškirtimo byloje. Teisėjų kolegija atmetė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos bei Klaipėdos apygardos prokuratūros atstovų apeliacinius skundus ir paliko galioti Šilutės rajono apylinkės teismo nutartį, kuria išteisinti kaltinamieji – leidimą kirsti medžius davęs Kintų seniūnas Antanas Kližentis, tuos medžius iškirtusi UAB „Šilutės polderiai“ ir tuometinis šios bendrovės darbų vadovas Darius Valeika.

Ši baudžiamoji byla Šilutės rajono apylinkės teisme buvo nagrinėta nuo 2010 metų.

Kaltino suniokojus kultūros paveldo turtą

Primename, kad prieš šešerius metus UAB „Šilutės polderiai“ pradėjo įgyvendinti ES fondų finansuojamą Minijos kaimo krantinių sutvarkymo projektą. Kad galėtų rekonstruoti krantines, bendrovei teko nuo pylimų, esančių palei upės vagą, pašalinti savaime užaugusius medžius ir krūmus. Iš viso buvo išpjauti 250 medžių.

UAB „Šilutės polderiai“ darbų vykdytojo pareigas tuomet ėjęs D.Valeika, prieš nurodydamas darbininkams išpjauti medžius, turėjo Kintų seniūno A.Kliženčio oficialų leidimą juos šalinti. Seniūnas A.Kližentis tokį leidimą išdavė 2010 metų gegužės 17 dieną Minijos kaime surengęs Želdynų ir želdinių apsaugos bei priežiūros komisijos posėdį.

Tuomet „Šilutės polderiai“, jų darbų vykdytojas D.Valeika ir A.Kližentis nė nenumanė, kad už ne vietoje užaugusių medžių pašalinimą jie šešis metus turės mindžioti prokuratūros ir teismų slenksčius kaip kaltinamieji.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovai po medžių kirtimo minėtus asmenis ir bendrovę apkaltino suniokojus kultūros paveldo turtą.

Dar nebaigus išnagrinėti minėtos baudžiamosios bylos dėl tarnybos pareigų neatlikimo, saugomos teritorijos suniokojimo Minijos kaime, bendrovei „Šilutės polderiai“ ir Šilutės rajono savivaldybei kaip bendraatsakovams buvo iškelta civilinė byla dėl gamtai padarytos daugiau kaip 560 tūkst. litų (160 tūkst. eurų) žalos atlyginimo už Minijos upės pakrantėse to paties pavadinimo kaime 2010-ųjų vasarą iškirstus medžius.

Šilutės teismas išteisino

2014 metų balandį ši civilinio ieškinio byla Lietuvos aukščiausiajame teisme buvo sustabdyta, kol Šilutėje bus baigta išnagrinėti kita su tuo pačiu medžių kirtimu susijusi  baudžiamoji byla dėl saugomos teritorijos suniokojimo.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusi Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė 2016 m. vasario 23 dieną išteisino kaltinamuosius, nes jie nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovai bei Klaipėdos apygardos prokuratūra Šilutės teisėjos sprendimą apskundė aukštesnės instancijos teismui.

Klaipėdos apygardos teismas teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal apeliacinius skundus ir taip pat išteisino UAB „Šilutės polderiai“, šios bendrovės tuometinį darbų vykdytoją D.Valeiką ir Kintų seniūną A.Kližentį. Ir šis teismas pripažino, kad jie nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo požymių.

Pripažino, kad medžiai iškirsti teisėtai

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija pritarė Šilutės r. apylinkės teismo teisės aktų vertinimui bei padarytai išvadai, kad medžių kirtimas nuo Minijos kaime esančių polderių šlaitų buvo teisėtas.

Paveldosaugininkai ir prokurorai kaltinimą dėl valstybės saugomos teritorijos suniokojimo grindė tuo, jog neva buvo neteisėtai iškirsti saugomi medžiai, neturint įstatymų numatyta tvarka išduoto leidimo tokiems veiksmams atlikti.

Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, jog šiuo atveju leidimas medžiams iškirsti nebuvo reikalingas, nes pastarieji augo pylimų (polderių) šlaituose. Nesant neteisėtų veiksmų – nėra ir nusikaltimo sudėties.

Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra jokių duomenų, jog buvo suniokota aplinka – tokių faktų nepatvirtina nei specialių žinių turintys asmenys, be to, šiuo klausimu nėra atlikta jokia ekspertizė. Priešingai, teritorijos sutvarkymas iškertant medžius buvo numatytas teritorijų planavimo dokumentuose.

Teritorijos sutvarkymas buvo svarbus Mingės (Minijos) kaimo gyventojams. Pastarieji apie būsimus polderių krantinės tvarkymo darbus buvo informuoti iš anksto ir jiems neprieštaravo. Gyventojai dalyvavo pasitarime „Dėl Minijos kaimo krantinių statybos projekto įgyvendinimo“ ir savo parašais pritarė numatomam medžių ir krūmų šalinimui.

Tai, kad upės vagą juosiantys pylimai buvo netvarkingi, patvirtina byloje esanti medžiaga. Dėl nepakankamo finansavimo polderių priežiūrai, upės pakrantės pylimai buvo apleisti, apaugę medžiais, krūmais, kurie trukdė pylimams tinkamai funkcionuoti, komplikavo jų naudojimą bei priežiūrą. Medžiai ardė pylimus, sudarė apleistą ir netvarkomą kultūros vertybės objekto vaizdą.

Todėl teritorijos sutvarkymas buvo aktualus tiek rekreacijos ir turizmo plėtrai, tiek kultūros vertybių, tokių kaip žvejų sodybų, apsaugai, tiek užtikrinant pačių gyventojų saugą.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad Minijos kaime iškirtus medžius bei kitus želdinius ir sutvarkius teritoriją, ji neprarado savo savybių, dėl kurių buvo pripažinta saugoma. Beje, iš bylos duomenų matyti, kad Minijos kaimo krantinių sutvarkymo projekte buvo siūloma medžius atsodinti, tačiau dabar apsispręsta jų neatsodinti, nes yra saugomas atviras Mingės kaimo vaizdas.

Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegija pripažino, kad byloje neįrodyti ne tik kaltinamųjų neteisėti veiksmai, bet ir teiginiai, kad neva yra suniokota valstybės saugoma teritorija. Todėl teismas paliko galioti Šilutės r. apylinkės teismo išteisinamąjį nuosprendį.