Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento skyriuje gerinamos gyvenimo sąlygos

IMG 0067Netoli Šilutės, nuo XIV amžiaus minimame miestelyje Švėkšna, įsikūręs VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamentas.

Siekiant sukurti pacientams visavertį gyvenimą, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento administracija įgyvendina projektą „Viešosios įstaigos Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas“ (sutarties Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-01-102), kuris bendrai finansuojamas iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumą  pastatuose bei vidaus inžinerinėse sistemose. Šiuo tikslu siekiama žymiai sumažinti išlaidas už energijos ir jos išteklių sąnaudas, pagerinti pastatų fizikinę būklę, užtikrinti pacientų ir darbuotojų gyvenimo bei darbinės veiklos komfortines aplinkos sąlygas.

Prieš įgyvendinant projektą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento patalpų mikroklimatas neatitiko galiojančių higienos normatyvų. Pacientams, turintiems psichinę negalią, negalėjo būti dažnai varstomi langai ir vėdinamos patalpos, o dėl to nepakakdavo gaivaus oro patalpose. Veikusi mechaninė ventiliacija reikalavo didelių šilumos ir elektros energijos sąnaudų.

Temperatūra patalpose vietomis būdavo mažesnė, nei reikalauja higienos normos. Sienų, stogų ir senų medinio rėmo langų bei lauko durų šilumos varžos neatitiko dabartinių statybos norminių reikalavimų. Prastai ir neefektyviai veikė pasenusios pastatų vėdinimo, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos.

Kasmet susidarydavo dideli energijos nuostoliai ir būdavo patiriamos didelės šildymo bei karšto vandens ruošimo išlaidos.

Neužtikrinama pakankama oro temperatūra ir santykinė oro drėgmė patalpose, atitinkanti higienos normų reikalavimus. Žema temperatūra patalpose blogino pacientų sveikimo, reabilitacijos ar gyvenimo sąlygas ir sudarydavo diskomfortą tiek pacientams, tiek lankytojams, tiek personalui.

Įgyvendinant projektą „Viešosios įstaigos Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas“ rekonstruojami pagrindiniai VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento pastatai: gydymo, valgyklos ir skalbyklos.

Tokiu būdu didinamas pastatų išorinių atitvarų: išorės sienų, stogų, lauko durų ir langų sandarumas bei jų šiluminės varžos, gerinamas pastatų vidaus inžinerinių sistemų: šildymo ir karšto vandens tiekimo, apšvietimo ir vėdinimo sistemų veikimo efektyvumas, mažinamas energijos suvartojimas ir nuostoliai į išorę.

Už skirtą finansinę paramą – 7 999 422 Lt (iš jų ES dalis sudaro iki 6 799 508,70 Lt), įskaitant PVM paramą, iki 2012 metų numatoma atlikti visas įgyvendinamo projekto finansuojamas veiklas. Tokiu būdu įgyvendinus numatytas technines ir administracines energijos taupymo priemones, planuojamas pasiekti iki 68 proc. šiuo metu suvartojamų energetinių išteklių sąnaudų sutaupymas.

Pagerinus pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų energetines charakteristikas, pagerės pastatų estetinė išvaizda, jų eksploatavimas, patalpų mikroklimatas, gyvenimo ir darbo sąlygos, teikiamų paslaugų kokybė. Rekonstravus pastatus ir vidaus inžinerines sistemas, vykdoma veikla nepasikeis, todėl teikiamos paslaugos bus atviros ir prieinamos visiems, nekreipiant dėmesio į asmens lytį, amžių ar socialinę padėtį.