Klaipėdos universitetas reikalingas regionui

KUVasario 13 d. Klaipėdos universitete vyko diskusija dėl universiteto ateities. Jame savo poziciją išsakė Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos atstovai.

Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba, vienijanti septynių Mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybių įvairių institucijų atstovus, pateikė šiuos argumentus dėl Klaipėdos universiteto.

1. Akcentuojame Klaipėdos universiteto indėlį ir reikšmę ne tik Klaipėdos miestui, bet ir regionui.

2. Klaipėdos universitetas reikšmingas mums kaip lietuvybės išsaugojimo, tyrimų (ypač – mokslinių) apie Mažąją Lietuvą pagrindinis iniciatorius ir krypties sudarytojas.

3. Ši mokslo įstaiga yra patikimas tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo partneris, įgyvendinant regioną jungiančius projektus.

4. Jei nebus Klaipėdos universiteto su humanitariniu, pedagoginiu, menų potencialu, neilgai trukus išnyks ir tik prieš kelerius metus visų mūsų pastangomis įteisintas etnografinis Mažosios Lietuvos regionas. Juk tik visiems kartu susitelkus, padedant Klaipėdos universiteto mokslininkams, mums pavyko išvengti subregiono statuso ar net būti ištrintiems iš Lietuvos etnografinio žemėlapio.

5. Praėjusiais metais vykusiame Turizmo forume, Klaipėdoje, išgirdome nepriklausomų ekspertų iššūkį regionui – išskyrus jūrą, kuo jūs dar įdomūs, kodėl regionas neišnaudoja unikalios istorijos, krašto ženklų identitetui stiprinti?

6. Svarbu, kad universitete dėsto daugiausiai vietoje gyvenantys dėstytojai. Jiems įdomus, savas šis regionas, todėl istorijos, kultūros, turizmo darbai ir tyrimai didžiąja dalimi susiję su  Mažosios Lietuvos, Vakarų Lietuvos regionu. Nemažai ir studentų baigiamųjų darbų skirti šiam regionui. Universitetas turi sukaupęs archyvus. Visa tai reikalinga mums kuriant strategijas, projektus ar kasdieniame darbe.

7. Jei būtų įgyvendintas pilkasis scenarijus, didelis, savitas regionas liktų be galimybės savarankiškai formuoti kultūrinį ir švietimo potencialą bei atlikti reikiamus tyrimus, kurie gali būti ir taikomojo pobūdžio.

8. Magistro ir daktaro studijas projektuojant Vilniuje ir Kaune, mokslinis potencialas nutekės ten, todėl mes galime tikėtis tik riboto supratimo apie regionui aktualią tematiką ir apskritai apie visas regiono aktualijas. Ar jauni mokslų daktarai važiuos atgalios ten, kur jiems nėra vietos ir sąlygų tobulėti, augti? Atsakymas aiškus.

9. Akcentuotina, kad dėl finansinių pragyvenimo Vilniuje ir Kaune galimybių, net jei pats mokslas bus nemokamas, daug regiono šeimų, ypač iš mažų miestelių ir kaimų, negalės savo vaikų leisti toliau mokytis (magistratūra, doktorantūra).

10. Reikia įvertinti ir geopolitinę Klaipėdos vietą ir reikšmę Lietuvos kontekste. Klaipėdos universiteto akademinis, intelektinis potencialas ypatingai svarbus stiprinant daugiataučio miesto visuomenės pilietiškumą, didžiavimąsi sava Lietuvos valstybe.

Todėl negali būti ignoruojamas politinis Universiteto būtinybės klausimas.

11. Svarbus ir universiteto statusas. Būtent valstybinio universiteto statusas pirmiausia garantuoja laisvę akademinei bendruomenei, leidžia išvengti trumpalaikių poreikių, kurti ir įgyvendinti ilgalaikę strategiją, kurios svarbą juntame visi.

10. Kiekvienoje sistemoje reikia persitvarkyti, iš esmės keistis. Jau dabar mūsų etnokultūros globos taryboje vis garsiau diskutuojame apie kvalifikuotų (akcentuojame – kvalifikuotų) specialistų poreikį. Kultūros, švietimo sistemos neišvengiamai tuoj susidurs su specialistų rengimo, perkvalifikavimo problema, o ir naujasis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas byloja – užėmus darbo vietą, atitinkamą išsilavinimą būtina įgyti iki 2022 m. Vadinasi, norint įgyti reikalingą išsilavinimą teks važiuoti į Kauną, Vilnių?

11. Būtina sistemingai stiprinti konstruktyvų bendradarbiavimą su regiono savivaldybėmis, peržiūrėti specializacijas, programas, stiprinti tyrimo centrus ar institutus, turi atsirasti tarpdalykinės studijos,  pakankamai dėmesio skirti moksliniams tyrimams. Taip galime tikėtis išvengti krizės, ir demografinės – taip pat. Sumažės gyventojų, turėsim kaimyninės Latvijos scenarijų. Klaipėdos regionas neturi tapti tik pramoniniu Lietuvos priedu.