Kokia ji – mūsų Mažoji Lietuva?

prieplaukaMažoji Lietuva – tai vienas iš penkių etnografinių Lietuvos regionų. Kiek iš tiesų jų yra, konkrečiai nustatyti negalima, mat jie yra apibrėžiami ne administraciniais valstybinių sienų riboženkliais, o skiriami pagal kultūrines ypatybes – tradicijas, tradicinį gyvenimo būdą, dainas, pasakojimus. Lietuvoje iš dalies etnografinių regionų ribas atitinka lietuvių kalbos tarmių ribos.

Mažoji Lietuva – tai Kuršių Nerija, Šilutės ir Klaipėdos rajonas bei pietinės Tauragės apskrities dalis. Visi etnografiniai Lietuvos regionai pasižymi išskirtiniu savitumu ir yra reikšmingai prisidėję prie tautinio, kultūrinio tapatumo puoselėjimo, na o šis kraštas neretai pirmavo.

Reikėtų pradėti nuo lietuvių raštijos ištakų, kraštotyros būrelių, kurie domėjosi tautosaka, gilinosi į mūsų kalbą, šiame krašte buvo steigiamos ir pirmosios mokyklos.

Vis dėlto gilesniuose istoriniuose tyrinėjimuose jau keliama šių pasiekimų vertinimo kaip „pirmųjų“ problema. Kalbama apie tai, kad, galbūt, tik pavienių žmonių individualia kūrybine raiška grįstų pasiekimų pavertimas visos tautos arba etninės grupės žmonių bendra kultūrine patirtimi, nėra tikslus ir teisingas. Mat, kaip sako istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Vasilijus Safronovas „palaikant tokius vaizdinius, klaidingai suvokiama visų baltiškos kilmės šio krašto gyventojų savivoka.“

Susidomėjot? Daugiau skaitykite tinklalapyje universitetozurnalistas.kf.vu.lt