Kokią naudą meras gaudo? arba Pirmieji Šilutės PSPC pri(ch)vatizavimo ženklai?

 PSPC 1Sausio 12 dieną VŠĮ Šilutės PSPC darbuotojai pasirašė peticiją dėl nepritarimo sveikatos įstaigų reorganizacijai, kurios tikslas yra sujungti Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrą su ligonine. Rašte pažymima, kad įstaiga veikia efektyviai, kad jos paslaugų kokybė ir rezultatai yra labai geri, todėl nėra jokio teisinio ar finansinio pagrindo tokiai reorganizacijai. Darbuotojai mano, kad toks Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas prieštarauja LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 39 straipsnio pakeitimui, kurį pasirašė LR Prezidentė.  Peticiją pasirašo 78 darbuotojai iš 102.

Mero V. Laurinaičio išsisukinėjimas ir atsisakinėjimas leisti Šilutės r. savivaldybės tarybai atšaukti pernykštį sprendimą dėl dviejų rajono sveikatos priežiūros įstaigų sujungimo motyvuojant tuo, kad reikia sulaukti teismo sprendimo, yra be pagrindo, nes kaip savivaldybės Taryba priėmė sprendimą dėl reorganizacijos, taip ji gali tą sprendimą ir atšaukti.

Kai trys ketvirtadaliai darbuotojų pasisako prieš sujungimą, žaisti darbuotojų jausmais, jų ateitimi bei įtikinėti, kad jie patys viską pradėjo, t.y., atėjo, prašė būti prijungti, yra tiesiog melagystė.

Buvo nesutarimų su tuometiniu įstaigos vadovu – dėl šito niekas ir nesiginčija. Bet jei žmogus suserga sloga, jam laidotuvės dar neruošiamos, ar ne? Tai kodėl nebuvo bandyta iki galo išspręsti vadovo klausimo, o ilgai nelaukus griebtasi griovimo?

Kai mūsų šalis eina visai kita kryptimi, kai akcentuojamas pirminės sveikatos priežiūros centrų savarankiškumo stiprinimas, mojuoti paragrafo raide ir teisintis, kad įstatymas atgaline data negalioja, yra paprasčiausiai negražu.

Nesuprantamas mero užsispyrimas ir pasiryžimas tampyti rajono žmones po teismus. Labai gaila, bet savivaldybės Tarybos dauguma dabar tapo vieno žmogaus ambicijų ir įnorių įkaitais, kaip ir du kolektyvai, kurie gyvena nuolatinėje įtampoje, nežinioje dėl ateities.

Jei jau norima taupyti lėšas pirminės sveikatos priežiūros srityje, turime kitą pasiūlymą – galima apjungti rajone veikiančias savivaldybei priklausančias ambulatorijas, kadangi kaimiškoje teritorijoje prisirašiusiųjų skaičius mažėja ir tokioms įstaigoms yra sunku sudurti galą su galu. Lėšos bendrame katile būtų didesnės, efektyvesni viešieji pirkimai, leidžiantys įsigyti didesnės vertės pirkinius be banko paskolų, bendra buhalterija, galimybė operatyviai pavaduoti susirgusius ar atostogaujančius šeimos gydytojus – tiesiog stiprus centras su stipriais filialais. Kai buvo daug pacientų, išskaidymas buvo tikslingas, tačiau emigracija kaimiškosioms vietovėms smogė negailestingai, todėl reikalingas racionalus problemos sprendimas. Būtų sutaupyta administracijos sektoriuje, bet pacientai tik išloštų.

Grįžtant prie ankstesnės temos – susidaro įspūdis, kad rajono galva yra linkęs naikinti pirminės sveikatos priežiūros centrą atskiriant greitosios pagalbos centrą, nes susitikime su darbuotojais nuskambėjo frazė, kad „jei mes nereorganizuojame, tai tada privatizuosim“.

Kodėl reikia reorganizuoti ar privatizuoti pelningai dirbančią įstaigą? Gal už tą procesą jau kažkam yra užmokėta?

Nesinori kurti sąmokslo teorijų, tačiau nejučiom kyla klausimas, ar privatizacija nėra galutinis visos šitos mero užsuktos istorijos tikslas? O buvęs įstaigos direktorius L.Indriuška tapo tik statistine korta didelių pinigų žaidime, kurią, siekiant rezultato, buvo būtina nukirsti?

Juk jis veikiausiai būtų priešinęsis siūlomiems reorganizuotos įstaigos įstatams, pagal kuriuos įstaigos dalininku gali tapti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, savo prašymą pateikęs tiesiog vyriausiajam gydytojui bei pervedęs įnašą tiesiai į įstaigos sąskaitą… Na, žinoma, jis dar būtų patvirtintas dalininkų susirinkime. Bet ar tai nėra „dalinė“ privatizacija?

Jei taip, tai kas tas laimingasis, kuriam savivaldybė atiduos nemažai pieno duodančią karvę? Gal UAB „Ambulansas“, jau įsikūręs Šilalėje ir teikiantis greitosios pagalbos paslaugas? O gal viena Vainuto vaistinė, neseniai prie savo teikiamų paslaugų sąrašo galimai pridėjusi ir „žmonių sveikatos priežiūros veiklos“ punktą?
Taigi, kokią naudą Šilutės meras gaudo?..

Daiva PLIKŠNIENĖ,
LR Liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus pirmininkė