Kompensacijos apgyvendinusiems ukrainiečius tęsiamos iki 2023 m. pabaigos

Būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams ar verslo atstovams, kurie apgyvendino žmones, bėgančius nuo karo Ukrainoje, kompensacijos galės būti mokamos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Ukrainiečiai, deklaravę gyvenamąją vietą panaudos pagrindais suteiktame būste ir apmokantys jo išlaikymo išlaidas, galės pretenduoti į būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijas.

Spalio viduryje ES Teisingumo ir vidaus reikalų taryba priėmė sprendimą dėl laikinosios apsaugos automatiško pratęsimo dviem 6 mėnesių laikotarpiams. Tad laikinoji apsauga Ukrainos karo pabėgėliams Lietuvoje suteikiama nuo 2022 m. kovo 4 d. iki 2024 m. kovo 4 d.

Kompensacijų apgyvendinusiems ukrainiečius būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams mokėjimas pratęsiamas iki 2023 m. gruodžio 31 d., kompensacijos skiriamos nuo š. m. balandžio.

Šiuo metu kompensaciją už būsto suteikimą beveik 14 000 ukrainiečių gauna apie 5 000 fizinių ir juridinių asmenų (viename būste apgyvendinama vidutiniškai po 3 asmenis). Kompensacijoms mokėti reikia 1,1 mln. eurų per mėnesį.

Ukrainiečiai, deklaravę gyvenamąją vietą panaudos pagrindais suteiktame būste ir apmokantys jo išlaikymo išlaidas, galės pretenduoti į būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijas.

Norintys gauti kompensaciją, turi kreiptis į savivaldybės, kurioje registruotas būstas ar patalpos, administraciją ir pateikti prašymą. Kartu reikia pateikti pagal Civilinio kodekso reikalavimus sudarytą būsto panaudos sutartį ar jos kopiją.

Pagal SADM inf.