Kompensacijos už darbą lauko sąlygomis nebepriklauso

darbuotoju saugos_ir_sveikatos_diena_2Nuo liepos 1 d. įsigaliojus Darbo kodeksui pasikeitė kilnojamojo darbo apibrėžimas ir apmokestinimas.

Jurgita Čepulienė, UAB „BDO auditas ir apskaita“ apskaitos paslaugų vadovė, pažymi, kad nuo šių metų liepos 1 d. kompensacijų darbuotojams apibrėžime neliko sąvokos „lauko darbai“. Vadinasi, kompensacijos gali būti mokamos tik už darbą kelionėje, kilnojamojo pobūdžio darbą.

Anot p. Čepulienės, įsigaliojus naujam DK kompensacijos skaičiuojamos tik nuo bazinio atlygio ir tik už dirbtą laiką. Iki liepos 1 d. jos buvo skaičiuojamos nuo 50% tą menėsį priskaičiuoto darbo užmokesčio. Ji taip pat pažymi, jog apskaičiuojant kompensacijas nebereikia vertinti nustatytų dienpinigių normų, kompensacijas reikia lyginti tik su baziniu (tarifiniu) darbo užmokesčiu.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) savo paaiškinime pažymi, jog nuo 2017 m. liepos 1 d. kompensacijų mokėjimą bei dydį nustato Darbo kodekso 144 str. 8 d. „Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50% bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos“. VMI taip pat atkreipia dėmesį, jog Darbo kodekse neliko kompensacijos už darbą lauko sąlygomis.

VMI primena, jog darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

    Bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga).
    Papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą.
    Priedai už įgytą kvalifikaciją.
    Priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą.
    Premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą.
    Premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

 

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/08/17/kompensacijos-uz-darba-lauko-salygomis-nebepriklauso