Konservatorės atsibudo: pasiūlė sumažinti „popierinius“ etatus

trysSavivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narės Albina Bumblauskienė, Vincenta Bubilienė ir Birutė Kleinaitė nei iš šio, nei iš to ėmėsi iniciatyvos tobulinti Savivaldybės administracijos sudėtį. Jų iniciatyva Savivaldybės tarybai buvo pateiktas svarstyti ir gegužės 31 dieną posėdyje patvirtintas sprendimas „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto skaičiaus nustatymo“.  

Šiuo sprendimu nustatyta, kad Savivaldybės administracijoje ir seniūnijose nuo 2014 m. spalio 1 dienos nebeliks 25 etatų. Liks 140 valstybės tarnautojų pareigybių ir 235 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto.
Savivaldybės politikams kilo klausimas, kodėl tokį sprendimo projektą negalėjo inicijuoti pats Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Budrikis, kuriam ir privalu rūpintis administracijos veiklos tobulinimu. Kodėl garbė imtis tokios iniciatyvos – taupyti biudžeto lėšas ir gerinti administracijos sudėtį – perleista trims politikėms, kurios lig šiol panašių iniciatyvų niekad nereiškė, norsSavivaldybės taryboje dirba ne vieną kadenciją.

Administracijos direktorius T.Budrikis neprieštaravo, kad administracijoje reikia pakeitimų. Jis teigė, kad nauji administracijos vadovai irgi tai daro, kad administracijos struktūros pakeitimų dar bus ir etatų skaičius bus dar tikslinamas. Tačiau jis niekaip nepaaiškino, kodėl minėtas sprendimas pateiktas būtent trijų politikių vardu.

Nors politikai ir pritarė sumažinti etatų skaičių, tačiau visi Savivaldybėje dirbantys tarnautojai ir pagal sutartis priimti darbuotojai gali būti ramūs – niekas jų iš darbo nevarys. Savivaldybės juristė Dalia Bernotienė rajono politikams paaiškino, kad naujuoju sprendimu yra panaikinami apie 25 etatai, kurie Savivaldybės administracijos struktūroje yra nuo 2007 metų, tačiau atliekančių tas pareigas darbuotojų nėra…

Taigi galima daryti išvadą, kad etatų mažinimo sprendime deklaruojama nauda („Pagerės administracijos specialistų valdymas, sumažės darbuotojų etatų skaičius, bus taupomos biudžeto lėšos“) yra tik akių dūmimas ir propagandinis triukas.