Konservatoriai į rinkimus eis su atsinaujinusia komanda

KONSERVATORIAIDaugiau nei trečdalis Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Šilutės skyriaus narių visuotiniame susirinkime patvirtino 57 kandidatų į savivaldybės Tarybą sąrašą. Pirmuoju numeriu jame įrašyta tik metų pradžioje skyriaus pirmininkės vairą perėmusi pedagogė Sandra Tamašauskienė, kuriai deleguota stoti į kovą dėl rajono mero posto.

Skyriaus susirinkime dalyvavo ir partijos pirmininko Andriaus Kubiliaus patikėtinė, TS-LKD vykdančioji sekretorė Monika Navickienė. Ji pasveikino skyriaus narius, kad skyriuje įsivyravo darna (tą dieną bemaž visi sprendimai buvo priimti bemaž vienbalsiai), ir įteikė partijos bilietus naujiems skyriaus nariams. Per pusmetį Šilutės skyrius pasipildė 46 nariais.

Rinkta iš vieno kandidato

Prieš patvirtinant S.Tamašauskienę kandidate į savivaldybės merus bei kandidatų į savivaldybės Tarybą sąrašą, Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos atstovas Ipolitas Vasiliauskis aiškino kandidatų parinkimo aplinkybes.

Pasak I.Vasiliauskio, skyriaus valdyba siūlė pretenduoti į kandidatus į mero postą ir savivaldybės Tarybos narius dabartiniam savivaldybės Tarybos nariui Šarūnui Laužikui. Tačiau pastarasis atsisakė dalyvauti ne tik pretendentų į savivaldybės mero kėdę rinkimuose, bet ir būti įrašytas savivaldybės Tarybos kandidatų sąraše. Todėl skyriaus valdyba visuotiniam susirinkimui pateikė tik vieną pretendentę rajono mero postui – S.Tamašauskienę.
Be kita ko, iš skyriaus nariams pateikto kandidatų į savivaldybės Tarybos narius sąrašo matyti, kad sąraše nėra ne tik Š.Laužiko, bet ir dar dviejų jo ištikimų bendražygių, patyrusių rajono politikių Birutės Kleinaitės ir Vincentos Bubilienės. Jos kaip ir Š.Laužikas nedalyvavo visuotiniame susirinkime.

Kandidatė į merus ir savivaldybės Tarybos kandidatų sąrašas patvirtinti absoliučia susirinkimo dalyvių balsų persvara.

Švėkšna veža

Analizuojant Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų savivaldos rinkimams paruoštą sąrašą akivaizdžiai matosi, kad aktyviausi šios partijos žmonės gyvena Švėkšnos seniūnijoje. Sąrašas formuotas atsižvelgiant į kiekvieno skyriaus nario Konsevatoriu 2aktyvumą ir užsitarnautą autoritetą partijoje.

Iš 266 skyriaus narių reitinguotis savivaldos rinkimų sąraše sutiko 131 narys. Kandidatei į rajono mero postą S.Tamašauskienei varžytis su kitais reitinguojamaisiais nereikėjo.
Populiariausiu tarp konservatorių tapo ir antrą vietą (po S.Tamašauskienės) rinkimų sąraše užėmė skyriaus Politinių kalinių ir tremtinių atstovas I.Vasiliauskis, kuriam partiečiai atidavė 104 palankumo balsus. I.Vasiliauskis jau turi rajono politiko veiklos patirties, jis porą kadencijų yra buvęs savivaldybės Tarybos nariu.

Stebėtina švėkšniškių politikų karjera. Švėkšnos grupės seniūnas Arūnas Kurlianskas tapo trečiuoju sąraše, nes jam palankumo balsus atidavė trečdalis skyriaus bičiulių. O 25 metų švėkšniškis Vytautas Stanslavas ketvirtuoju sąraše tapo ne tik dėl skyriaus narių palankumo, bet ir sąrašo lyderės S.Tamašauskienės iniciatyva.

Pretendentė į rajono merės postą S.Tamašauskienė pasinaudojo savo įtaka ir timptelėjo minėtą jaunuolį aukščiau, nei jam reitingo balais būtų skirta vieta.

Tik penkta vieta sąraše atiteko jau tikriausiai penktą kartą rajono savivaldybės Tarybos nario mandato siekiančiai ilgametei politikei Albinai Bumblauskienei.

Šeštą vietą sąraše užima saugiškis Zigmantas Jaunius. Jis jau tris kadencijas yra buvęs savivaldybės Tarybos nariu.

Kad laimingas skaičius yra 7, įsitikinęs Žemaičių Naumiesčio gyventojas Tomas Bartkus. Žinomas to krašto ūkininkas ir Ciparių kaimo seniūnaitis “Šilutės naujienoms” kalbėjo, kad nėra didelis optimistas, žino, kad dabartinio šaukimo savivaldybės Taryboje
dirba tik 4 Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų politikai. Tačiau jis yra įsitikinęs, kad nauja skyriaus lyderė ir ją remiantys žmonės padarys viską, kad situacija savivaldybės Taryboje keistųsi į geresnę pusę.

Atsisakė komentuoti

„Šilutės naujienoms“ vakar nepavyko sužinoti priežasčių, kodėl  politikės V.Bubilienė ir B.Kleinaitė atsisakė būti reitinguojamos, kad patektų į TS-LKD rinkimų sąrašą. Jos komentuoti sitruaciją atsisakė, tik intriguojančiai tvirtino, kad artimiausiu metu viskas paaiškės.

Kai kurie visuotinio susirinkimo dalyviai tarpusavyje diskutavo, kodėl visuotiniame susirinkime ir skyriaus rinkimų sąraše nėra žmonių, kurie dabar yra savivaldybės Taryboje ir partijos vardu atstovauja rinkėjų interesams. Realiausia prielaida yra ta, kad, praradęs 17 metų turėtas lyderio pozicijas skyriuje, Š.Laužikas buria visuomeninį komitetą ir rajono meru sieks tapti be partijos pagalbos.