Koreguojama patekimo į pasienio ruožą tvarka

Lietuvoje baigė galioti nepaprastoji padėtis, tačiau ir toliau galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio.

Tarp neseniai Seimo priimtų LR valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo naujų nuostatų yra ir reglamentuojanti patekimą į pasienio ruožą esant tokiai situacijai dėl neteisėtos migracijos. Tai bus aktualu nedidelei daliai asmenų, nes pasienio ruožo gyventojams ir kitoms kategorijoms tvarka patekti į pasienio ruožą nesikeičia.

Minėtame įstatyme yra nuostata, kad asmenys ekstremaliosios situacijos metu į pasienio ruožą gali patekti turėdami VSAT išduotą leidimą. Pasienio ruožas yra iki 5 km pločio juosta į Lietuvos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos, einančios sausuma, pasienio vandenimis. Kadangi toks reikalavimas ką tik įteisintas, VSAT bent savaitę į pasienio ruožą vyksiančius ir tokių leidimų neturinčius asmenis tik informuos apie naujovę ir leidimų gavimo tvarką, bet kitų priemonių netaikys.

Daugumai tokių leidimų net nereikės. Reikalavimas turėti VSAT išduotą leidimą netaikomas gyvenantiems pasienio ruože ir (ar) esantiems nekilnojamojo turto, kuris yra pasienio ruože, savininkais ar naudotojais; dirbantiems ar besimokantiems pasienio ruože; vykdantiems ūkinę, komercinę veiklą ar kelių, ryšio linijų ir kitų viešojo intereso objektų priežiūros veiklą; vykstantiems magistraliniais, krašto ar rajoniniais keliais arba geležinkeliais, esančiais pasienio ruože ar kertančiais šį ruožą; kertantiems sieną per pasienio kontrolės punktus ar vykstantiems į darbą pasienio kontrolės punkte; vykdantiems sienos apsaugos objektų ir įrenginių statybą, įrengimą ir (ar) priežiūrą.

Taip pat nustatyti atvejai, kai leidimas patekti į pasienio ruožą laikomas išduotu ir šioms grupėms juo papildomai rūpintis nereikia: vykstantiems vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų funkcijas; vykstantiems į artimųjų giminaičių laidotuves ir į pamaldas už juos; vykstantiems slaugyti ligonį, lankyti kapines, paslaugoms teikti ar įsigyti.

Be leidimo į pasienio ruožą galės patekti asmenys, turintys leidimus patekti į sienos apsaugos zoną, pasienio vandenis ir pasienio juostą. Tokie asmenys patikrinimą atliekančiam pareigūnui turės pateikti buvimą ar patekimą į pasienio ruožą įrodančius dokumentus.

Skubos tvarka asmenys gali kreiptis į pasienio užkardas telefonu ar elektroniniu paštu gauti vienkartinį leidimą. Leidimą išduoda pasienio užkardos pamainos vyresnysis. Išimtinais atvejais, pamainos vyresniojo sprendimu, leidimą galima išduoti vietoje, jeigu asmens buvimas netrukdo sienos apsaugos užtikrinimui.

Kitiems į pasienio ruožą vykstantiems asmenims prašymai dėl pateikiami raštu ar elektroninėmis priemonėmis VSAT Varėnos, Pagėgių ir Vilniaus pasienio rinktinėms ar jų padaliniams.

Pagal vsat.lrv.lt inf.