Kosmetinės permainos Savivaldybės administracijoje

savivaldybeNuo 2016 metų įsigaliosiantis naujas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas įpareigojo koreguoti ir Šilutės savivaldybės administracijos struktūrą.

Iki šiol mūsų Savivaldybės administraciją sudarė: administracijos direktorius, vienas administracijos direktoriaus pavaduotojas, 18 administracijos skyrių, 1 poskyrio ir 11 seniūnijų darbuotojai.

Atsižvelgiant į naują Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą bei nuo 2016 m. sausio 1 d. įsteigus naują biudžetinę įstaigą – Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinę tarnybą, Savivaldybės administracijos struktūroje vietoje 18 skyrių ir 1 poskyrio bus 17 skyrių ir 4 poskyriai.

Naikinamas Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrius. Šio skyriaus du specialistai perkeliami į Viešųjų paslaugų skyrių, o seniūnijų priešgaisrinių komandų 45 darbuotojai perkeliami į naujai įsteigtą Savivaldybės priešgaisrinę tarnybą.

Naujajame Valstybės tarnybos įstatyme numatyta, kad skyrių vedėjai nebeturės pavaduotojų, jie taps poskyrių vedėjais. Todėl Šilutės r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje atsiras Socialinių paslaugų poskyris, Švietimo skyriuje – Ugdymo kokybės poskyris, Centralizuotoje buhalterijoje – Aptarnaujamų įstaigų poskyris. Visi šie poskyriai turės savo vedėjus.

Savivaldybės Tarybos narys Arūnas Pupšys priekaištavo administracijos direktoriui Sigitui Šepučiui, kad keičiant administracijos struktūrą nebuvo pasinaudota proga sumažinti biurokratų skaičių. Jis stebėjosi faktu, kad Šilutės savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo tiek, jog teko sumažinti Tarybos narių skaičių nuo 27 iki 25, o Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius lieka toks pat, o gal net ir didės.

Pasak A.Pupšio, reikėjo sumažinti administracijos skyrių skaičių ir taip sumažinti valdymo išlaidas. Jis mano, kad Ūkio ir Viešųjų paslaugų skyriai bei Komunikacijos ir Kanceliarijos skyriai galėtų būti apjungti į du skyrius. Tada nebereikėtų nemažus atlyginimus gaunančių dviejų skyrių vedėjų, ir sumažėtų valdymo išlaidos.

S.Šeputis į šiuos priekaištus atsakė trumpai: artimiausiu metu neketinama nieko keisti, nes Savivaldybės administracija atlieka daug valstybės deleguotų funkcijų, darbuotojai turi nemažus darbo krūvius. Be to, pasak S.Šepučio, A.Pupšys klaidingai mano, jog jo minėtuose skyriuose darbuotojai dirba panašius darbus, ir galima apjungti tuos skyrius.

Savivaldybės administracijai, pasak S.Šepučio, po pertvarkos daugiau valdymo išlaidų nereikės, nes poskyrių vedėjų atlyginimai bus panašūs kaip anksčiau buvusių skyriaus vedėjų pavaduotojų.