Kovai prieš vėjo jėgaines – interneto svetainė

Nepavėjui.lt nuotr.Vilkyčių bendruomenė ir toliau kovoja, kad šalia jų gyvenvietės nebūtų įrengtas vėjo jėgainių parkas.

„Pažeidimai akivaizdūs ir viskas daroma tik didelių pinigų dėka. Bet už bet kokius pinigus stipresnė vieninga bendruomenė”, – sakė bendruomenės pirmininkas Darius Vilius.

Jis siūlo pirmiau pasidomėti o tik po to reikšti nuomonę. Tuo tikslu sukurta interneto svetainė http://www.nepavejui.lt/, kurioje vėjo jėgainių priešininkai kviečiami vienytis, nebūti skeptiški ir abejingi.

Vilkyčių bendruomenės kreipimasis visuomenei (kalba netaisyta).

Lietuvos žiniasklaidos akiratyje kažkaip nesimato vienos didelės problemos, kuri užgulė netik Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Tai vėjo energetika. Stichiška vėjo jėgainių statyba.

Jau nebeverta diskutuoti, kokią naudą ar žalą daro vėjo jėgainės. Visame pasaulyje žmonės žino šią problemą, o lietuviai kaip visada atsilieka kokiu 50 metų. Tereikia pasidomėti ir suprasti kol dar nevėlu. Begalė atsiliepimų, mokslinių tyrimų, faktų, nebeleidžia abejoti, jog vadinama ekologiška energija viso labo tik verslininkų būdas pasipelnyti. O žmogui lieka „mėgautis” viską skrodžiančiu infragarsu, šešėliavimu. Ką jau kalbėti apie mūsų kraštovaizdį ir poveikį gyvajai gamtai.

Kol ši problema nepalietė mūsų tiesiogiai, juokavom ir su pašaipa žiūrėjome į tuos, kurie skundėsi vėjo jėgainėmis. Bet štai, netoliese atsirado pirmos šešios, galingos vėjo jėgainės. Nekreipėme į tai dėmesio, nekreipė ir tie kas dar arčiau jų gyvena. Bet nereikėjo ilgai laukti kai žmonės pradėjo jausti visokias blogybes. Staiga viskas pradėjo aiškėti. Atsirado žmonės kurie papasakojo kokią žalą daro vėjo jėgainės. Gyvenantys visai šalia, nebesiliaudami pradėjo ieškoti pagalbos.

Paleidus jėgaines visų pirmiausia dingo kurmiai, pelės ir šikšnosparniai. Gyventojus pradėjo kankinti nemiga, irzlumas, aukštas kraujospūdis. Neužilgo suprato ką reiškia šešėliavimas, kai leidžiantis saulei už vėjo jėgainės sparnų, šešėliai skrodžia visą kiemą, namus… Ir čia kalba eina apie šešias jėgaines gretimame kaimelyje. Bet štai pradėjus klausytis tokių bėdų sužinojome jog ir mūsų pašonėje išdygs 40 megavatų vėjo jėgainių parkas. Vilkyčiuose, Šilutės rajone pirmu etapu planuojama statyti 17 vėjo malūnų kurių galia 2,3 megavato. Iš maišo pradėjo lysti visos adatos. Pasirodo jau prieš kelis metus į mūsų kaimą supančius laukus įsižiūrėjo grupelė verslininkų. Papirko kelis kaimo žmogelius duodami po 200 Lt. už parašą ir taip tipo buvo patvirtintas detalaus plano viešasis svarstymas. Pradėjus ieškoti teisybės, pamatėme begalę netikslumų. Dauguma popierių pasirašyta neatestuotų žmonių. Poveikio aplinkai vertinimas atliktas neatestuoto atlikėjo. Nuo kai kurių gyventojų jėgainės stovės už 250 metrų. Ir nieko su tais žmonėmis nebuvo derinta.

Dabar, vykstant statybom, randasi dar ir dar daugiau visokiausių pažeidimų. Bandėme išsikviesti „ponus“ statytojus, Tadą Navicką, Patalavičių… Klausėme ką mums daryti? Bet jie mums siūlė tik pinigus. Dėje mums sveikata ir tvarka savoj žemėj svarbesnė už bet kokius turtus. Norime teisybės.

Pasisamdėme advokatą ir surašėmę didžiulį ieškinį teismui. Dėje pirmas teismas ne mūsų naudai. Teisėjos nuosprendis buvo vienašališkas. Visiškai neatsižvelgdama į mūsų problemas, į atliktą ekspertizę, į surinktus parašus, nusprendė kad vėjo jėgainių statytojai patirs didesnius nuostolius nei mes.

Teismo sprendimą apskundėme ir einame toliau.

Norime viešumo, kad žmonės matytų kas dedasi. Nes niekas nekreipia į mus dėmesio. Buvome ir seime ir kam tik nerašėme laiškų..?  Visų atsakymai vienodi… „ne mūsų kompetencija”. Nors apie pažeidimus būtų galima visą knygą parašyti, jie akivaizdūs.

Sukūrėme internetinį puslapį, kuriame sudėjome daugybę medžiagos iš viso pasaulio www.nepavejui.lt.

Jei suprantate mūsų problemą labai prašome mums padėti.

Viešumas turėtų aplaužyti sparnus šitiems aferistams. O ir valdžia gal pradės kreipti dėmesį.  Nes gyventi šalia vėjo jėgainių – neįmanoma.

„Kviečiame bendruomenes, pavienius asmenis, žmones gyvenančius šalia vėjo jėgainių burtis į bendrą ratą ir stabdyti šį juodą procesą. Ši, visiškai neekologiška katastrofa sunaikins gražiausius Lietuvos kraštovaizdžius, iš esmės pakeis gamtos ritmą, daugumai sugadins sveikatą. Visa tai gal ir galėtų būti gražu, mes ne prieš vėjo jėgaines, mes prieš stambų verslininkų tinklą, kuriame mes, pavieniai gyventojai, greitai nusibaigsime”, – rašoma kvietime.

Svetainėje informuojama, jog „šiuo metu šturmuojamas Lietuvos pajūrio regionas”.

„Vėjo elektrinių plėtra – tai didelio masto ekonominė afera, dar labiau nuskurdinsianti ir taip nuskurdintą mūsų visuomenę. Ekonominį nusikaltimą galima nusakyti skaičiais. O kiek kainuoja žmogus, jo gyvybė, jo sveikata? Už kiek ji parduodama ir perkama? Kur pastatomos galingosios vėjo jėgainės, išnyksta bitės, nustoja perėti, čiulbėti paukščiai, „išprotėja” katės, šunys, vyksta prieš tai nebūdingi naminių gyvulių vaisių persileidimai, išsigimimai. Jeigu taip neigiamai veikiama gyvoji gamta, tai negi jos gali neturėti įtakos žmonėms, jų sveikatai?” – rašoma įžanginiame žodyje.

Svetainėje nepavejui.lt taip pat pateiktos nuotraukos, vaizdo reportažai, publikacijos apie vėjo jėgaines ir galimą jų kenksmingumą.