Kovo 11-oji Šilutėje: koncertas, linkėjimai ir „Sidabrinės nendrės“ įteikimas

Žiemos išdaigos, užklupusios šeštadienį - Kovo 11-ąją, neišgąsdino tų šilutiškių, kurie džiaugiasi ir puoselėja atkurta bei išlaikyta mūsų valstybės nepriklausomybe. Šiemet sukako 33 metai, kai Lietuva, pirmoji iš SSRS okupuotų kraštų, paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę. Ta proga į gausybę renginių tradiciškai buvo pakviesti įvairaus amžiaus šilutiškiai, o visus juos vainikavo iškilminga ceremonija, kurios metu iškiliai krašto asmenybei Daliutei Reginai Žibaitienei įteikta „Sidabrinės nendrės“ premija.

Kvietė ir didelius, ir mažus

Dar šventinės dienos išvakarėse į chorinės muzikos renginį Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje rinkosi sakralinės muzikos mylėtojai, kurie klausėsi choro „Laudamus“ (vad. I. Šemeklienė) koncerto. O šeštadienį, įvairūs renginiai pabiro po įvairias Šilutės miesto ir rajono vietas.

Kaip įprasta, nepamiršti buvo ir pilietiškai auginami mūsų mažieji. Jie Šilutės Hugo Šojaus muziejuje galėjo sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse bei istoriniuose žaidimuose. Pasimelsti už Tėvynę Lietuvą ir mūsų visų laisvę kvietė ir  mišios Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčioje. Čia surengtas ir mišraus vokalinio ansamblio „Vox Libri“ (vad. R. Golubovskienė) koncertas. Įdienojus Šilutės kultūros ir pramogų centras surengė orientacines žaidynes, pavadinimu „Žymių žmonių žymios istorijos“, ženkliukų dirbtuves vaikams „Mažosios Lietuvos ženklai“.

Linkėjo vienybės

Po pietų miesto ir rajono gyventojai bei svečiai rinkosi į koncertą „Kokia nuostabi, Lietuva, esi!“, surengtą Šilutės kultūros ir pramogų centre. Jo metu skambėjo grupės „Quorum“ dainos, pasirodė reprezentuojantys Šilutės kraštą visoje Lietuvoje šokių kolektyvai: Juknaičių seniūnijos vyresniųjų kolektyvas „Juknaičiai“ (vad. L. M. Černeckienė) ir Švėkšnos vyresniojo amžiaus žmonių kolektyvas „Šalna“ (vad. A. Sapetkienė).

Su Kovo 11-aja salėje sėdinčius žiūrovus sveikino rajono meras Vytautas Laurinaitis, LR Seimo narys Zigmantas Balčytis.  Anot mero V. Laurinaičio, Kovo 11-oji mums, lietuviams, kiekvienais metais primena, kiek esame ištvėrę ir kokį kelią esame jau nuėję. Ši diena taip pat parodo, kiek mūsų tauta gali susivienyti, siekdama bendro tikslo.

„Laisvė – tai išskirtinė galimybė gyventi taip, kaip mes norime, tikime, kaip mums atrodo geriau. Tai galimybė prisidėti prie savo krašto, savos šalies dabarties ir ateities klestėjimo“, – sakė meras, džiaugdamasis, kad gali pasveikinti visus susirinkusius į renginį. Baigdamas sveikinimo žodį V. Laurinaitis paragino neužmiršti, kad šiuo metu, kai lietuviai džiaugiasi savo laisve, broliškoje Ukrainoje yra brutaliai praliejamas kraujas, žūva nekalti žmonės, griūva civilinė infrastruktūra. Jis pakvietė nelikti abejingais ir toliau laikyti ištiestą pagalbos ranką kovojantiems už laisvę ukrainiečiams, juos palaikyti ir nesustoti remti.

“Sidabrinė nendrė“ – išskirtinei asmenybei

Pasibaigus sveikinimams žodžiams Šilutės kultūros ir pramogų centro salėje atiduota duoklė ir šių metų „Sidabrinės nendrės” premijos ceremonijai bei nominantei.

„Sidabrinė nendrė“ – tai aukščiausia Šilutės rajono savivaldybės premija, teikiama asmeniui ar kolektyvui už ypatingus darbus ir nuopelnus garsinant Šilutės kraštą. Premija įsteigta 1995 m., ją sudaro vardinis diplomas, premijos dovana ir laureato ženklas bei 5 MMA dydžio piniginė premija.

Garbingą „Sidabrinės nendrės“ nominaciją jos naujajai savininkei įteikė rajono meras V. Laurinaitis ir premijos komiteto pirmininkas Tomas Budrikis.

Šiemet „Sidabrinės nendrės” premijos komiteto sprendimu, premijos laureate išrinkta poetė, pedagogė D. R. Žibaitienė. Anot renginio vedėjo Marijaus Budraičio, D. Žibaitienė – pedagogė, rašytoja, visuomenininkė, Šilutės krašto garsintoja rajoniniuose, respublikiniuose ir užsienio leidiniuose bei renginiuose. Žemaitijos rašytojų bendrijos narė (nuo 1996 m.), Vilniaus menininkų klubo „Plekšnė“ narė (nuo 2008 m.), Lietuvos mokytojų literatų draugijos „Spindulys“ narė – nuo 2013 m., 1992–2015 m. buvo aktyvi Šilutės Hermano Zudermano klubo literatūrinės kraštotyros veiklos dalyvė. Klaipėdos muzikiniame teatre 2014 m. pagal  D. Žibaitienės knygą „Dainininko likimas. Tonius“ pastatytas spektaklis.

D. R. Žibaitienė per 30 metų vadovavo Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos „Poezijos teatrui“, parašė keturių rajono dainų ir šokių švenčių scenarijus, režisavo šias šventes. Savo eilėraščius D. Žibaitienė spausdino rajoniniuose ir respublikiniuose leidiniuose, Kanados lietuvių laikraštyje „Nepriklausoma Lietuva“, Lietuvos kultūros žurnale „Naujoji Romuva“. Eilėraščiai skelbti knygoje „Dvidešimt ir vienas Šilutės užburtas“, almanachuose „Lietuvos tūkstantmečiui“, „Iš nakties tamsių akių“, „Just. Marcinkevičiaus pamokos“, „Užkūrė aukurą Čiurlionis“, „Išlikom savimi skirtingi“.

Nominantė išleido eilėraščių rinkinius „Paukštis giesmę kartos“, „Apmąstymų mūša“, „Balta tyla“, eilėraščių rinkinį vaikams „Ne vienas“, eilėraščių rinktinę „Žodžiai į šviesą“, prozos knygą „Mergytė atranda pasaulį“, „Vakaro knygą“, memuarų knygas „Dainininko likimas. Tonius“ ir „Gyvenimas, nutekėjęs kaip upė“, eilėraščių rinktinę „Tarp dienos ir nakties“. Knygos, skirtos H. Zudermanui, „Rašytojas ir gimtinė“, mokslinių, publicistinių straipsnių leidinyje „Tarp Šilutės ir Berlyno“ bendraautorė, informacinis leidinys, skirtas M. Mažvydui ,,Knygos kelias Mažvydo kelias“.

Dėkodama už išskirtinį įvertinimą D. R. Žibaitienė paminėjo ir neseniai Anapilin iškeliavusį savo vyrą Anatolijų Žibaitį. Anot nominantės, tik jų kartu nugyventų metų dėka pavyko padaryti tiek darbų. D. R. Žibaitienė pasidalijo atsiminimais apie tai, kaip gimė jos pirmosios kūrybos knygos, kiek jų buvo išdovanota, kaip teko gilias ir paslėptas mintis eilėse rašyti ir koduoti metaforomis.

Daug nuoširdžių padėkos žodžių už visus nuveiktus darbus skambėjo iš ilgamečių nominantės bičiulių ir kūrybos sekėjų.  D. R. Žibaitienę sveikino M. Jankaus pagrindinės mokyklos direktorius Audrius Astasevičius. Jis su salėje sėdinčiais žiūrovais pasidalijo prisiminimais, kai D. R. Žibaitienė dar dirbo jo vadovaujamoje mokykloje, vedė teatro būrelius, rodė pastatytus spektaklius. Sveikinimo žodžiai ir padėkos skambėjo iš Šilutės pirmosios gimnazijos direktorės Laimos Spirgienės lūpų, padėkas išsakė ir „Šilainės sodas“ redaktorius, ilgametis nominantės bičiulis Saulius Sodonis, TAU literatų sambūrio „Vėdrynas“ atstovės. Visų rajono mokytojų vardu nominantę pasveikino ir Savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos pavaduotoja Jovita Jankauskienė.

Šventinis renginys vainikuotas nuotaikingų vyrų penketuko „Quorum“ koncertu, kurio metu taip pat skambėjo D. R. Žibaitienei skirta daina.