Kraštietės dovana Saugų bažnyčiai – sakralinės gintaro mozaikos

Albina Joksaite pauliukevicieneSpalio 5 d., sekmadienį, 12 val. Saugų šv. Kazimiero bažnyčioje po šv. Mišių šio krašto žemietė Albina Jokšaitė – Pauliukevičienė bažnyčiai padovanos du savo sukurtus sakralinius gintarinės mozaikos paveikslus.

Tautodailininkės tėvai Stefanija ir Antanas Jokšai į Saugų apylinkės Kukorų kaimą gyventi atsikėlė po karo. Antanas savo atminimą Saugoms paliko padaręs ir padovanojęs naujoms kapinėms pirmąjį kryžių.

Albina Jokšaitė Saugų bažnyčioje pakrikštyta, priėmė Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus. Šiame krašte prabėgo būsimosios tautodailininkės  vaikystė, liko jaunystės prisiminimai.

Padėkoti savo kraštui Albina nori palikdama bažnyčiai savo sakralines mozaikas iš gintaro garsiojo italų genijaus Rafaelio kūrinių „Siksto Madona” ir „Kristus mūsų ganytojas” motyvais.

„Noriu nors maža dalele prisidėti prie manosios šv. Kazimiero bažnytėlės puošimo, kad mano darbai suteiktų malonų džiaugsmą kitiems, o mano pačios buvimas neliktų be pėdsakų”, – sako Albina Jokšaitė – Pauliukevičienė.

Paveikslų autorė taip pat norėtų susitikti su savo žemiečiais, jaunystės draugais, pažįstamais. Albina yra baigusi Saugų vidurinėje mokykloje 8 klases ir Pajūrio žemės ūkio technikumą.

Kviečiame į susitikimą su kraštiete!