Kruvinas smurtas išgertuvių metu: smūgiai „trilitriniu“, kėde ir pagaliu

rage-1564031 960_720Teisiamasis S.M. per pastaruosius kelis metus yra padaręs kone visas nusikalstamas veikas, kokias tik sugebėjo – toks įspūdis susidaro atvertus Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų bylą. S. M. biografijoje daugiau nei 10 teistumų už įvairiausius pažeidimus – viešosios tvarkos pažeidimas, fizinio skausmo sukėlimas ir nežymus sveikatos sutrikdymas, neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimas ir aparatų jiems gaminti laikymas, turto sunaikinimas ir sugadinimas, kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas ir t.t.

Pernai birželio 22 d. vienų išgertuvių metu, būdamas neblaivus S. M. kaip reikiant aptalžė buto šeimininką E. D. Kai išgertuvių metu tarp vyrų kilo konfliktas, teisiamasis stvėrė į rankas kas papuola ir tuo daiktu vožė sugėrovui. Muštynės buvo tokios, kad jų scenarijaus galėtų pavydėti ir veiksmo filmų kūrėjai… Nelaimėliui į galvą kliuvo smūgis tuščiu, nuo spintelės pastvertu „trilitriu“, galvoje atsivėrė žaizda, iš kurios bėgo kraujas. Mušeika atnešė kibirą ir sužeistajam liepė nusiplauti kraują. Bet neilgai tęsėsi jo gerumas, nes po to auką jis ir vėl aptalžė metalinėmis dujinės viryklės grotelėmis – po kelis kartus smūgiavo į abi rankas. Sviedęs į šalį groteles, griebėsi medinės kėdės, kuria nelaimėlį „apvanojo“ per pečius.

Po tokios smūgių krušos nukentėjusiojo viršugalvyje atsivėrė žaizdos, lūžo kairės rankos alkūnkaulis – vyrui padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

Sumuštasis pasakojo, kad tą naktį S. M. buvo nevaldomas, virtuvėje išvartė baldus. Po įvykio jis iš karto nekvietė policijos ir greitosios pagalbos, nes manė, kad skausmas praeis. Tačiau kitą dieną taip skaudėjo abi rankas, pečius ir galvą, kad išsikvietė medikus ir policiją.

Be to, po kelių savaičių S. M. nesunkiai sužalojo kitą žmogų. Liepos 8-ąją, paryčiui, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio S. M., išėjus draugams pasigedo cigarečių. Kaip pasakojo kartu girtavęs J. E., jis po išgertuvių jau buvo namuose, kai išgirdo beldimą į duris. Atrakinęs jas pamatė S. M. su pagaliu rankoje. Cigarečių pasigedęs S. M. pagaliu aptalžė sugėrovą per galvą. Mušamas vyras gynėsi rankomis, tad smūgių kruša kirto per rankas. J. E. nugriuvo ant žemės, bet suprato, kad ne visiems galioja garbės kodeksas nemušti gulinčiojo – teisiamasis ir toliau talžė auką. Stvėręs medinį suoliuką vožė ir juo, žiaurumo apsėstas dar apdaužė kumščiais. Patirti sužalojimai nukentėjusiajam J. E. sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Konfliktą matė S. M. sugyventinė Vida. Sumuštasis kurį laiką gulėjo prie laukujų durų ant laiptų, vėliau nušliaužė į lovą. Grįžęs sūnus pamatęs sumuštą tėvą paskambino policijai.

Kaltinamasis S. M. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, paaiškino, kad kai išgeria nesusivaldo.

Nukentėjusysis E. D. pareiškė kaltinamajam civilinį ieškinį dėl 1500 Eur turtinės žalos, kurią sudarė išlaidos vykstant pas gydytojus bei vaistus. Vyras dėl sužalojimų negalėjo dirbti, tad negavo pajamų, muštynių metu teisiamasis sulaužė kėdę, apgadino spintelę, duris. Civilinis ieškinys tenkintas iš dalies, iš S. M. priteista 300 Eur, nes nukentėjusysis nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jam padarytą didesnę žalą.

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa pareiškė kaltinamajam S. M. civilinius ieškinius – 178,35 Eur už nukentėjusiojo E. D. ir 193,61 Eur už J. E. gydymą.

Teismas S. M. skyrė laisvės atėmimą 1 metams ir 1 mėnesiui, šią bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

Nuosprendis galėjo būti skundžiamas.