KTU studentai galės studijuoti Floridoje

 

KTUstudentaiSparčiai globalėjančioje visuomenėje savo srities profesionalams dažnai nebepakanka apsiriboti viena konkrečia erdve – kuo toliau, tuo labiau pasauliui reikia specialistų, suprantančių įvairių kultūrų skirtumus ir gebančių veikti tarptautiniu mastu.

Tarpkultūrinio konteksto ypatumus šiuolaikiniams studentams gali suteikti dažnai besilankantys dėstytojai iš užsienio arba „Erasmus“ programos studentai, kurie, įsitraukę į aktyvų akademinės bendruomenės gyvenimą, supažindina aplinkinius su kultūra, istorija, o svarbiausia – visuomene ir politine situacija šalyje. Tačiau tokių mainų su šalimis, esančiomis už Atlanto, vis dar trūksta.

Nuo šiemet tokią galimybę suteikia Europos komisija, finansuojanti mainų programą tarp Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Centrinės Floridos universiteto (angl. University of Central Florida, UCF). Taip abiejų aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams ir tyrėjams suteikiama galimybė vykti į mainų programą ir semtis žinių bei patirties.

Vieni iš pirmųjų

Mainai tarp Europos šalių jau nieko nebestebina, tačiau į Vakarų valstybes studentai keliauja rečiau. Laimėtas „Erasmus+“ finansavimas KTU ir UCF studentų, mokslininkų ir dėstytojų mainams davė pradžią pirmajai tokio tipo partnerystei tarp JAV ir Lietuvos universitetų. Ši žinia sulaukė ir JAV ambasados Lietuvoje dėmesio. Ji ypač palaiko jungtinės programos tarp KTU ir UCF idėją.

„Nors ir nesame pirmieji JAV, pasirašę „Erasmus+“ sutartį, tačiau vieni iš pirmųjų. Tokiu būdu norime skatinti tarptautinį UCF bendradarbiavimą“, – sako Thomas Bryeris, UCF Administravimo instituto profesorius.

Jis jau ilgą laiką vis atvyksta dėstyti į KTU ir buvo vienas iš labiausiai prisidėjusių prie sutarties įgyvendinimo. Naująja mainų programa džiaugiasi ir KTU bendruomenė.

„Jeigu kalbame apie universitetą kaip vietą, kurioje gaji patirčių ir žinių įvairovė, tai tokia programa atspindi šią viziją ir praturtina universitetą. Mes siekiame tarptautiškumo, aukštesnių standartų, kokybės, o ši mainų programa visa tai atsineša. Todėl aš ją matau kaip sektiną pavyzdį“, – sako Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) dekanas.

Puiki galimybė tobulėti

Pirmoji studentė, pagal mainų programą išvyksianti į UCF – Ieva Aurylaitė, šiuo metu studijuojanti KTU SHMMF doktorantūroje. Viešėdama JAV ir kuruojama T. Bryerio Ieva išsamiau studijuos vietinės valdžios bendravimą su piliečiais socialiniuose tinkluose.

„JAV socialinių tinklų tyrimai ne naujiena. Ten jie labai populiarūs ir atliekami jau ne vienerius metus, o mokslininkai turi sukaupę daug naudingos patirties. Todėl ši šalis ir jos kontekstas ypač tinka mano disertacijos tematikai“, – sako I. Aurylaitė.

„Jau vien būdamas kitoje aplinkoje studentas gali mokytis iš kitų, tobulėti. O JAV socialiniai mokslai yra ypač pažengę kiekybinių tyrimų prasme. Galima atrasti naujų metodų, naujų prieigų, kol mes tokių įgūdžių tik mokomės. Toks bendradarbiavimas leidžia mokytis greičiau ir efektyviau“, – sako A. Lašas, pats savo doktorantūros studijoms pasirinkęs JAV.

Žingsnis didesnių darbų link

Ši bendradarbiavimo sutartis yra dar vienas žingsnis link viešojo administravimo krypties studijų programos tarp KTU ir UCF, planuojamos įgyvendinti 2019 metais, jungtinio laipsnio.

„Pirmus dvejus metus studentai mokysis savo universitete, o nuo trečiųjų – susijungs į vieną didelę grupę, kuri dalį studijų praleis KTU, o dalį – UCF“, – teigia KTU SHMMF Viešosios politikos ir valdymo bei sociologijos studijų krypties vadovė Eglė Vaidelytė.

Ji pritaria, jog pastaraisiais dešimtmečiais viešajame valdyme kylančių socialinių, politinių, ekonominių iššūkių sprendimui tampa būtina išmanyti globalų kontekstą.

„Globalizacijos procesų kontekste europiečiams labai vertingas transatlantinių iššūkių išmanymas. Tuo tarpu amerikiečiams reikšmingas Rytų Europos regiono kontekstas“, – sako E. Vaidelytė.

Amerikiečiai KTU partneriai, su kuriais universitetas bendradarbiauja jau ketverius metus, įsitikinę, kad tiek JAV studentams, tiek akademiniam personalui šie mainai bus ypač įdomūs ir naudingi.