Kultūros įstaigos su Savivaldybės parama įgyvendins 7 projektus

savivaldybe 1Šilutės r. savivaldybės taryba praėjusią savaitę patvirtino sąrašą kultūros projektų, kurie bus įgyvendinti 2016 metais gavus savivaldybės Kultūros programos finansavimą.

Kultūros projektų vertinimo ir atrankos komisija, kuriai vadovavo  Savivaldybės tarybos narė Laimutė Uselienė, pasiūlė finansuoti penkių kultūros įstaigų 7 projektus.

Jiems išdalinta 10 561 euras.

Kultūros projektų konkursui buvo pateikta 12 kultūros projektų paraiškų: asociacijų, klubų – 2, kultūros įstaigų: Kintų Vydūno kultūros centro – 2, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro – 1, Šilutės kultūros ir pramogų centro – 3, Žemaičių krašto etnokultūros centro – 1, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus – 2, Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos – 1. Iš Savivaldybės biudžeto buvo prašoma 24 081,91 Eur.

Komisija vertino projektus atsižvelgdama į aktualumą, tikslingumą, tęstinumą, jų atitikimui nuostatuose numatytiems prioritetams, detaliam projektų biudžeto analizavimui ir gautą kofinansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos bei kitų šaltinių.

2016 metų kultūros projektų sąrašas
Projekto teikėjas,  projekto pavadinimas, skiriama suma
Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka
1. „Prabylančios mūzos ir inovatyvūs žiniadieniai“ –   1411 Eur

Kintų Vydūno kultūros centras
2. „E.V.Berbomas ir Kuršmarių ženklai – Vėlukai“- 1000 Eur
Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras
3. „Senųjų amatų stovykla ir tautosakos pažinimas – raktas į etninę kultūrą“ – 1500 Eur

Šilutės Hugo Šojaus muziejus
4. „Tęstinis edukacinių užsiėmimų – renginių ciklas „Tradicijos ir dabartis Hugo Šojaus dvare“ – 1950 Eur

Šilutės kultūros ir pramogų centras
5. „Mažosios Lietuvos regiono kultūrinio turizmo kelias „Vėtrungių kelias“ – 1300 Eur
6. „Kūrybinis muzikos festivalis „Muzikinė verdenė“ – 1400 Eur
7. „Knyga „Kuršių marių žvejų burvalčių vėtrungės“ – 2000 Eur

IŠ VISO KULTŪROS PROJEKTAMS – 10 561 Eur