Kultūros įstaigų darbuotojai mokėsi kūrybiškai mąstyti

silutes kulturos ir pramogu centras2080Diegti ir plėtoti kūrybos inovacijas Lietuvoje – nelengva, nes ir pati sąvoka „inovacijos“ kultūros srityje daugelio vis dar suprantama siaurai. VšĮ Ateities visuomenės institutas 2015 metais inicijavo savivaldybių kultūros įstaigų inovatyvumo tyrimą. Jo duomenimis, didžioji dalis respondentų nėra susipažinusi su „inovacijų“ sąvoka ir galimomis jos reikšmėmis.

Atsižvelgdamas į inovacijų būtinybę šalies kultūros įstaigose, Ateities visuomenės institutas kartu su VšĮ Lietuvos inovacijų centru, integruodami partnerių norvegų rekomenduotą ir Norvegijoje populiarų kūrybinio mąstymo metodą, sukūrė naują mokymų programą Lietuvos kultūros įstaigoms. Mokymai vyko 10-yje šalies savivaldybių, tarp jų – ir Šilutėje, kur susirinko ne tik Šilutės apylinkių kultūros įstaigų atstovai, tačiau ir dalyviai iš kitų šalies vietų.
Dalindamiesi įspūdžiais po 3 dienas trukusių mokymų, dalyviai džiaugėsi sužinoję svarbius akcentus rengiant paraiškas ES struktūrinių fondų ar kitoms finansavimo priemonėms, gavę teorinių žinių apie lėšų pritraukimo galimybes. Labiausiai juos džiugino praktinės užduotys, orientuotos į aktualijas.

Vėliau realių Šilutės miesto klausimų sprendimai tapo mokymų ašimi – į komandas suskirstyti dalyviai generavo tris kūrybines koncepcijas, kurios galėtų būti įgyvendintos.

Pirmosios grupės dalyviai įžvelgė senjorų atskirties problemą. Siūlydami stiprinti jų ir jaunimo ryšius jie sukūrė kompleksinę pažintinio sodo idėją „Bibliotekos socialiumas“ – numatė bibliotekoje įkurti vietą, kurioje susiburtų jaunos šeimos, moksleiviai, o senoliai dalintųsi savo žiniomis, vyktų edukacijos.

Antroji idėja paremta jau gyvuojančiu projektu „Vėtrungių kelias“. Dalyviai sugalvojo naujų veiklų projektui plėsti ir jį viešinti.
Trečioji grupė rėmėsi dalyvių, dirbančių Veiviržėnų kultūros centre, patirtimi ir sukūrė keliaujančio kino koncepciją, kuri padėtų spręsti kultūros pramogų trūkumo problemą regionuose.

Lėšų pritraukimo praktinių užsiėmimų metu dalyviai sukūrė strategijas, kaip gauti finansavimą šioms idėjoms įgyvendinti.
Mokymai Šilutėje praėjo sėkmingai: buvo pasiekti tikslai, dalyviai sužinojo daug naudingos informacijos, buvo paskatinti inovacinei veiklai, dalijosi patirtimi, gimė naujų idėjų.

Įgyvendinti sukurtas koncepcijas nėra privalu, nes tikslas buvo parodyti, kaip jas kurti, kad ateityje kultūros darbuotojai galėtų patys spręsti iškilusius iššūkius. Vis dėlto mokymų organizatoriai viliasi, kad sugeneruotos idėjos taps stimulu įgyvendinti naujus projektus rajone.

„Tik paskelbus mokymų programą per pirmąsias tris dienas užsiregistravo 140 dalyvių. Vadinasi, programa yra aktuali ir pasiūlyta laiku“, – pastebi VšĮ Ateities visuomenės instituto direktorė dr. E.Furman.

Vertindama jau įvykusius mokymų ciklus, E.Furman pabrėžė, kad projekto komandą maloniai nustebino kultūros įstaigų darbuotojų kūrybingumas. Pastebėta, kad idėjoms įgyvendinti dažnai pritrūksta patirties. Ateityje mokymuose ketinama dalyvius skirstyti ir pagal skirtingus kultūros įstaigų pažangos bei edukacijos lygius.

Projektas „Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse“ finansuojamas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Lietuvos Respublikos lėšomis.

Projektą įgyvendina VšĮ Ateities visuomenės institutas. Projektas apima regionų savivaldybių kultūros įstaigų tinklą – bibliotekas, muziejus, kultūros centrus.