Kultūros projektams bus išdalinta 60 577 litai

DSCF0446Savivaldybės taryba patvirtino, kokiems kultūros projektams bus skiriami rajono biudžeto pinigai.

Iš viso Kultūros projektų atrankos komisija, vadovaujama  Savivaldybės tarybos nario Vytauto Laurinaičio, apsvarstė 28 kultūros projektų paraiškas, pateiktas konkursui.

Komisija pasiūlė remti 16 projektų.

Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2014 metų konkursui buvo pateiktos 9 asociacijų ir klubų paraiškos įvairiems renginiams rengti, taip pat kultūros įstaigų planuojamų renginių 19 paraiškų (Kintų Vydūno kultūros centro – 2, Salos etnokultūros ir informacijos centro – 1, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro – 2, Šilutės kultūros ir pramogų centro – 1, Žemaičių krašto etnokultūros centro – 2, Šilutės muziejaus – 4, Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos – 7). Visiems renginiams organizuoti iš Savivaldybės biudžeto prašyta 169 198,94 Lt. Tačiau Savivaldybė jiems skyrė beveik 3 kartus mažesnę sumą – 60 577 litus.

Komisija, vertindama pateiktus projektus, daugiausia dėmesio skyrė projektų aktualumui, tikslingumui, tęstinumui, jų atitikimui nuostatuose numatytiems prioritetams, išsamiai analizavo projektų biudžetus, atsižvelgė, ar prie projektų įgyvendinimo finansiškai prisidės partneriai, kiti finansuotojai.

Komisija pasiūlė remti 16 projektų. Didžiausią Savivaldybės finansinę paramą – 13 675 Lt – savo projektams įgyvendinti gaus F.Bajoraičio viešoji biblioteka.

2014 metų Šilutės rajono kultūros projektų  sąrašas

1. VšĮ „Kintai Arts“ projektas „Kintų muzikos festivalis „Marių audra“ – 5000 Lt

2. Tradicinių ir istorinių laivų asociacijos projektas „Mažosios Lietuvos marinistinis paveldas internete“ – 2000 Lt

3. Asociacijos „Pamario vakarai“ projektas „Rusnės festivalis“ – 5400 Lt

4. VšĮ „Eurokompetencija“ projektas „Kultūros bruožų atspindžiai „Šilainės sodas“ – 3500 Lt

Iš viso: 4 projektai, 15 900 Lt

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro projektai

5. Tęstinis projektas „Amatų stovykla 2014“ – 3325 Lt

6. Respublikinis folkloro festivalis „Pažinsi tautosaką – atrasi save“ – 2125 Lt

Iš viso: 2 projektai, 5450 Lt

Kintų Vydūno kultūros centro projektai

7. Emalio meno laboratorija „Pamario ženklai“ – 5000 Lt

Iš viso: 1 projektas, 5000 Lt

Salos etnokultūros ir informacijos centro projektai

8. Seminaras „Etnokultūra. Nematerialaus kultūros paveldo sąvado kūrimas. Bylos. Klasifikavimas“ – 2000 Lt

Iš viso: 1 projektas, 2000 Lt

Šilutės kultūros ir pramogų centro projektai

9. Kultūrinių edukacinių renginių ciklas „Iš kartos į kartą“ – 6000 Lt

Iš viso: 1 projektas, 6000 Lt

Šilutės muziejaus projektai

10. „Rytų Prūsijos dvaras vakar ir šiandien“ – 4452 Lt

11. Tęstinis muziejinių vertybių restauravimo projektas „Eksponatai – laikmečio liudininkai“ – 2600 Lt

12. Tęstinis edukacinių pamokų – renginių ciklas „Kaip lietuvininkai ypatiškas šventes laikė“ – 2500 Lt

13. Tęstinis edukacinių pamokų ciklas „Šeštadieninė lietuvininkų tarmės mokyklėlė“ – 3000 Lt

Iš viso: 4 projektai, 12 552 Lt

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos projektai

14. „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ – 5000 Lt

15. „Skaitymo kelionių meniu“ – 5000 Lt

16. „Iš miesto į kaimą: keliaujantys sociokultūriniai turai“ – 3675 Lt

Iš viso: 3 projektai, 13 675 Lt