Kultūros srities prioritetai ir problemų sprendimas

sveciai-4019Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė kartu su kitų savivaldybių merais dalyvavo LR Kultūros ministerijoje organizuotame susitikime, kuriame aptartos kultūros politikos gairės ir problemos.

Šilutės rajonui svarbu užbaigti H.Šojaus dvaro rekonstrukciją ir aktyviai organizuoti veiklą, sutvarkyti Šilutės kultūros ir pramogų centro pastatą, suremontuoti sales, pritaikyti erdves įvairaus amžiaus žmonių ir turistų poreikiui, atstatyti Švėkšnos sinagogą, pašalinti Žemaičių Naumiestyje esančios sinagogos avarinę grėsmę bei suteikti paminklo statusą Macikų lageriui.

Susitikime buvo akcentuojamas kūrybiškumas, pilietiškumo skatinimas, žiniasklaidos raštingumo didinimas, paveldo pažinimas ir jo apsauga, aktyvus bendradarbiavimas su bendruomenėmis.
Savivaldybės atstovai bendravo su kultūros viceministru Romu Jarockiu, ministro pirmininko patarėja Lina Saulėnaite, Kultūros paveldo departamento direktore Diana Varnaite, Lietuvos žydų bendruomenės atstovu ir diskutavo apie galimybes spręsti iškilusias problemas.

Mūsų kraštui vienas aktualiausių klausimų – kultūros infrastruktūros ir paveldo apsaugos finansavimo galimybės.
Šilutės kultūros ir pramogų centrui iš Kultūros ministerijos administruojamų ES lėšų, skirtų regionams, yra numatyta daugiau kaip 800 000 eurų pagrindinės salės rekonstrukcijai, kuri bus pradėta baigus viešųjų pirkimų ir projektavimo procedūras.

Siekiant sutvarkyti rajone esančias žydų sinagogas, pernai savivaldybės Taryba pritarė sprendimų projektams teikti paraiškas Kultūros paveldo departamento Paveldotvarkos programai, siekiant suprojektuoti avarinės grėsmės pašalinimo darbus Žemaičių Naumiesčio sinagogoje ir atlikti projektavimo darbus Švėkšnos sinagogai sutvarkyti. Kaip informavo Kultūros paveldo departamento direktorė D.Varnaitė, paraiškos parengtos teisingai, atitinka reikalavimus ir bus teikiamos tvirtinti. Taip pat planuojama teikti paraišką Kultūros ministerijos administruojamoms ES lėšoms gauti konkurso būdu, siekiant sutvarkyti ir pritaikyti kultūros poreikiams Švėkšnos sinagogą.

Macikuose esantys lageriai yra tarptautinės reikšmės objektai, kuriems reikalingas ypatingas valstybės dėmesys, nes čia lankosi JAV, Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir kitų užsienio šalių aukšto rango pareigūnai. Todėl bus atnaujinta Ministro Pirmininko 2012 m. balandžio 16 d. potvarkiu sudaryta darbo grupė Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo įamžinimo Macikų karo belaisvių stovyklos teritorijoje klausimams koordinuoti, kuri spręs paminklo statuso suteikimo Macikų lageriams ir lagerių administravimo bei perdavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui klausimus.